Drukuj

W roku szkolnym 2016/2017 w ZSP nr 2 jest realizowany Program Mistrzowie Kodowania. Mistrzowie Kodowania to ogólnopolski projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w szkołach. Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne, sprawia, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować własne projekty i wykorzystywać je dla własnych potrzeb.
Realizacja programu Mistrzowie Kodowania odbywa się na zajęciach dodatkowych z informatyki, które prowadzone są przez p. Ewę Księżopolską. W ramach zajęć młodzież uczy się programowania w MIT App Inventor, uczy się tworzyć własne aplikacje na urządzenia mobilne z systemem Android. Zajęcia mają na celu rozwijanie u uczniów umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia. W dzisiejszych czasach są one niezbędne nie tylko specjalistom, ale wszystkim młodym ludziom - przyszłym pracownikom.
Więcej informacji: http://mistrzowiekodowania.pl/

освещение для магазина купить

флагманские смартфоны

восковой карандаш

лобановский политик