• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

zlotaszkola

21 czerwca 2021 r. odbyła się gala online, podczas której Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach  uzyskało tytuł Złotej Szkoły NBP. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego.
Pierwsza edycja programu wystartowała w styczniu 2021 r. pod hasłem Giganci finansów osobistych. W projekcie zaangażowanych  było 16 nauczycieli i 9 uczniów, którzy stanowili Drużynę Ambasadorów  Edukacji Ekonomicznej. Działaniami projektowymi objęty był cały Zespół, zarówno Technikum nr 2 jak i VI Liceum Ogólnokształcące. Przez 3,5 miesiąca realizowano trzy zadania programu – spotkania z ekspertem, lekcje z ekonomią oraz szkolną debatę. Ideą programu Złote Szkoły NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Celem projektu była aktywizacja nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia, przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób.
W naszej szkole w ramach projektu przeprowadzono 28 lekcji z ekonomią, w większości interdyscyplinarnych. Miało miejsce 6 spotkań z ekspertami z różnych dziedzin oraz została przeprowadzona debata szkolna, w trakcie której gościliśmy zaproszonych ekspertów i uczniów Szkoły. Koordynatorem projektu była p. dyr. Jolanta  Duk.
Zagadnienia dotyczące finansów osobistych, które zostały poruszone w realizowanych zadaniach, to m.in.: pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników, pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa, bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich, umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych.  
Program Złote Szkoły NBP spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Akces zgłosiły 394 szkoły z całej Polski. We wszystkich zadaniach wzięło udział łącznie 142 044 uczestników. Tytuł Złota Szkoła NBP został przyznany 284 szkołom.

image001

W dniu 7 czerwca rozpoczęła się w naszej szkole kolejna sesja egzaminów zawodowych: egzamin zawodowy w formule 2019 i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2017. Ostatni egzamin w tym roku szkolnym odbędzie się w dniu 28 czerwca. Uczniowie  przystępują do egzaminów w 5 kwalifikacjach, w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec i technik reklamy. Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej. Egzaminy odbywają się w warunkach reżimu sanitarnego. Za wszystkich zdających trzymamy mocno kciuki!

W dniu 18.06.2021 na długiej przerwie z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w ogrodzie szkolnym uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy szkoły zjedli wspólnie drugie śniadanie. Integracyjna akcja pt. „Śniadanie na trawie” spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zarówno pogoda jak i otoczenie przyrody sprzyjały rozmowom i integracji uczestników. Oprawę muzyczną zapewnił p. Tomasz Borkowski oraz uczniowie Max Piątkiewicz z klasy 2bp i Łukasz Krasuski z klasy 3a. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia. Możemy zdradzić, że planujemy kolejną edycję za rok.

17 czerwca  na dużej przerwie uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Ekonomika zatańczyli  „Belgijkę” i "Makarenę".  Wspólne tańce były wspaniałą zabawą i sposobem na integrację środowiska szkolnego. Inicjatorem wydarzenia była Dyrekcja Szkoły i Samorząd Uczniowski. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom zabawy.

 

Klasa IrT udała się do Muzeum Regionalnego w Siedlcach na niezwykłą lekcję biologii. Uczniowie przenieśli się do prehistorycznych  czasów, zwiedzając wystawę na temat wielkich ssaków epoki lodowcowej. Wystawa została zorganizowana pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Na wystawie można było zobaczyć kopalne szczątki mamuta, nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego, tura, jelenia olbrzymiego czy słonia leśnego, które wyginęły wiele tysięcy lat temu. Ekspozycję uzupełniały duże tła przedstawiające wymarłe ssaki. Ponadto w Muzeum młodzież zapoznała się z historią Siedlec oraz wystawą dotyczącą zarysu rozwoju motoryzacji w naszym mieście.

Dnia 1 czerwca w Ekonomiku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski przygotowali dla uczniów słodkie upominki. Spontaniczna inicjatywa została przyjęta z entuzjazmem. Nie zabrakło też życzeń i uśmiechów. Po tak długiej przerwie było szczególnie miło przechodzić szkolnymi korytarzami rozbrzmiewającymi śmiechem uczniów.
Mamy nadzieję, że wszystkie życzenia się spełnią!

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com