• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

zlotaszkola

Uczeń drugiej klasy Technikum nr 2, Łukasz Krasuski, znalazł się w gronie 8 laureatów XXVI Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Łukasz angażował się w akcje, zbiórki i wydarzenia organizowane przez Środowisko Siedleckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz aktywnie włączał się w działalność charytatywną Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej.

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży, upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.

Gratulujemy!

Z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dziękuję nauczycielom za wysiłek i zaangażowanie, które pozwoliły na szybkie dostosowanie edukacji do nowych warunków, za dbałość o to, by nasi uczniowie rzetelnie pracowali nad własnym doskonaleniem, nad własną osobowością, za włożony trud, za każdy przejaw życzliwości i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży.

Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym spośród uczniów, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratuluję Wam tych osiągnięć i jednocześnie dziękuję tym, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych. Osiągając doskonałe wyniki w nauce, reprezentując naszą szkołę na zewnątrz podczas różnych przedsięwzięć dostarczaliście nam, nauczycielom, wielu powodów do dumy. I Wy też możecie być z siebie dumni, bo rzeczywiście daliście z siebie wszystko. Szczere gratulacje należą się również tym, którzy, być może, nie zdołali odnieść tak spektakularnych sukcesów, choć i oni ciężko pracowali na to, aby zrealizować swoje marzenia i plany, zmierzyć się z własnymi słabościami i uczynić coraz bardziej widoczne postępy.

Słowa wdzięczności kieruję również do rodziców, którzy z głębokim oddaniem i troską wspierają nasze działania. Państwa pomoc jest bezcenna i szczególnie ważna. Tylko wspólne kierowanie się dobrem współczesnej młodzieży daje nadzieję, że to, co robimy, przyczynia się do budowania społeczeństwa, opartego na pięknych i szlachetnych wartościach.

Życzę nauczycielom, pracownikom, uczniom, ich rodzicom oraz przyjaciołom naszej szkoły odpoczynku po innej niż zawsze nauce i pracy.

Życzę wszystkim wspaniałych, bezpiecznych i słonecznych wakacji.

Nietypowo, bo w maseczkach i rękawiczkach, ale z wielką radością w oczach, uczniowie „Ekonomika” zgłaszali się do szkoły na spotkanie z wychowawcą, koleżankami i kolegami z klasy. Mnóstwo radości sprawiły otrzymane świadectwa, gratulacje i podziękowania, a także ( a może przede wszystkim) możliwość spotkania się „w realu” z przyjaciółmi.

Nauczycielom i Uczniom życzymy zdrowych, bezpiecznych i słonecznych wakacji!

Zgodnie z harmonogramem egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej i praktycznej rozpoczął się w poniedziałek 22.06.2020 i zakończy się 2.07.2020. We wtorek 23 czerwca 114 uczniów Technikum nr 2 zdawało egzamin pisemny. Wszystkie egzaminy przeprowadzane są z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne warunki. Wszystkim zdającym życzymy stuprocentowych wyników.

 

Tegoroczna matura dobiega końca. Przed uczniami ostatni egzamin z języka rosyjskiego. Zdecydowana większość maturzystów może już odetchnąć. Emocje opadły, pozostały nietypowe wspomnienia, refleksje i …oczekiwanie na wyniki! W myślach nadal kołaczą się słowa, które jeszcze niedawno spędzały sen z powiek uczniów, nauczycieli i rodziców : pandemia, odwołane, przesunięte, zmienione, bez ustnych, dezynfekcja, maseczki, odległości, procedury, zasady, zagrożenie, przyszłość, testy, wytyczne, zarządzenia, egzaminy, bezpieczeństwo, ryzyko, wirus…

Nikt nie pamięta takiej sesji maturalnej, nikt przed Maturzystami z roku 2020 nie miał takich doświadczeń. Brawo! Daliśmy radę! Ci, co pisali, Ci, co wspierali i Ci, co organizowali egzamin. Teraz wszyscy razem z optymizmem i nadzieją patrzymy w przyszłość i czekamy na dobre wieści o wynikach do 11 sierpnia.

 

Dnia 19 czerwca odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Pierwszy raz w historii Olimpiady etap wojewódzki odbył się online. Wzięło w nim udział 288 zespołów z całej Polski. Zadaniem drużyn było rozwiązanie testu, składającego się z 25 pytań wielokrotnego wyboru, w czasie 30 minut. Pytania obejmowały zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych –  od zasiłków po emerytury i zasady rozliczeń z ZUS.

Ekonomik godnie reprezentowali uczniowie z klasy 3a: Karolina Skaruz, Justyna Wysokińska i Richard Hodovaniuk. Uczniowie zdobyli 22 punkty, zajmując tym samym trzecie miejsce w województwie mazowieckim. Młodzieży gratulujemy ogromnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz umiejętności zdalnej pracy w grupie, z wykorzystaniem aplikacji komputerowych. Organizatorem olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. „

Lekcje z ZUS” oraz olimpiadę koordynowała w szkole pani Wioletta Pieńkowska.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com