• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

zlotaszkola

16 grudnia 2020 roku uczniowie z klasy 2ag uczestniczyli w wykładzie online pt. Kompetencje przyszłości w erze cyfryzacji, w ramach programu Moje Finanse. Uczniowie za pośrednictwem kanału YouTube wysłuchali ciekawego wykładu Pana Cezarego Jaroni, który współpracuje z Google, w ramach programów edukacyjnych i innowacyjnych. Młodzież podczas spotkania dowiedziała się o zawodach wymierających, stabilnych i przyszłościowych. Prowadzący przybliżył uczniom kompetencje przyszłości i przedstawił mapę kluczowych umiejętności. Wskazał, że zgodnie z ustaleniami Światowego Forum Ekonomicznego najważniejszymi umiejętnościami w 2020 roku są: złożone rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie i kreatywność.  Bez nich nie sposób dostosować się do gwałtownych zmian na rynku pracy. Uczniowie otrzymali również  informacje na temat bezpłatnego programu edukacyjnego:  Projektanci innowacji,  organizowanego przez Google, we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju. Warsztaty Projektanci Innowacji to pierwszy program na świecie, w którym Google aktywnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat rozwiązywania złożonych problemów, a także tworzenia i dostarczania przełomowych rozwiązań, które przynoszą zmiany w technologii, biznesie i społeczeństwie. Celem warsztatów jest pokazanie uczestnikom narzędzi, które pomogą im z sukcesem znaleźć pomysł na biznes lub projekt społeczny, zrozumieć potrzeby odbiorców tego pomysłu, zweryfikować jego potencjał rynkowy i wprowadzić go w życie. 

Dnia 16 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach odbyła się konferencja on-line podsumowująca projekt staży zagranicznych „Lepsza przyszłość zawodowa” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Adam Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Justyna Krysiak - Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach, nauczyciele, pracownicy szkoły i stażyści.
Konferencję rozpoczęła Pani Kamila Wereszczyńska – szkolny koordynator projektu, witając Gości oraz społeczność szkolną. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Duk, która podzieliła się z uczestnikami konferencji informacjami dotyczącymi innych projektów realizowanych w szkole oraz sukcesami szkoły, uczniów i nauczycieli w bieżącym roku szkolnym. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, dzięki którym projekt został zrealizowany. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowała do Pana Andrzeja Sitnika Prezydenta Miasta Siedlce oraz Pana Adama Skupa Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach. Podczas konferencji beneficjenci zaprezentowali rezultaty osiągnięte dzięki uczestnictwu w projekcie „Lepsza przyszłość zawodowa”. Uczniowie przedstawili swoje miejsca pracy, wykonywane obowiązki, a także opowiedzieli o wycieczkach realizowanych w ramach programu kulturowego oraz sposobach spędzania wolnego czasu.
W projekcie „Lepsza przyszłość zawodowa” uczestniczyło 63 uczniów, którzy pod opieką 8 nauczycieli odbywali praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowo-usługowych we Włoszech i Portugalii. Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie oraz odbycia stażu zawodowego są otrzymane przez uczniów zaświadczenia ukończenia kursu języka obcego, certyfikaty potwierdzające ukończenie 3-tygodniowego stażu zagranicznego oraz dokument Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Projekt był współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

18 listopada w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik, dokonała wyboru najlepszych filmów drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero” - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.  Konkurs polegał na przygotowaniu filmu  promującego  wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Wszystkie prace konkursowe oceniane były pod względem zgodności z tematyką konkursu, kreatywności oraz walorów estetycznych.
Wyróżnienia w konkursie otrzymali uczniowie z klasy drugiej Technika Reklamy: 5 miejsce – Filip Bareja,  6 miejsce – Kacper Staręga.
Oficjalne podsumowanie konkursu odbyło się 2 grudnia br. w Centrali Kasy, w formie online.  Prezes Aleksandra Hadzik pogratulowała autorom filmów talentu oraz kreatywności w interpretacji tematu konkursu. Podziękowała również za wsparcie i zaangażowanie dyrektorom oraz pedagogom szkół, które włączyły się w promocję Konkursu wśród młodzieży.
Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem Konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Współorganizatorami: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez TVP Info.

Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, ale ich działanie jest naprawdę wielkie
Matka Teresa z Kalkuty

21 listopada 2020 roku obchodzono Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Powstało ono z inicjatywy braci Briana i Michaela McCormacków, którzy w 1973 roku zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Egiptem a Izraelem. Obecnie święto ma bardziej społeczny charakter i obchodzone jest w ponad 180 państwach na całym świecie. Celem tego dnia jest wzbudzenie w ludziach pozytywnych emocji i uwrażliwienie na wzajemną dobroć.
Dzień życzliwości w „Ekonomiku”, choć tylko w formie online,  pełen był uśmiechu, radości i pozytywnej energii.  Uczniowie z klas 2rg i 3r, aby podkreślić jak ważne dla każdego człowieka są: potrzeba szacunku i serdeczności zaprojektowali plakaty, opracowali prezentacje multimedialne oraz wzięli udział, w przygotowanym na tę okazję, quizie o życzliwości,  w aplikacji Kahoot.

 

Dnia 19.11.2020 roku klasa 1R uczestniczyła na godzinie wychowawczej w międzynarodowym spotkaniu z uczniami z Turcji. Przed spotkaniem obie grupy przygotowywały prezentacje o sobie i miejscu zamieszkania w języku angielskim. Dzięki temu można było poznać zainteresowania młodzieży, ich mocne strony, plany na przyszłość oraz zobaczyć zdjęcia lub filmiki z ich miejscowości i domów. Turcy mieszkający w Tirebolu, położonym nad morzem, pokazywali piękne widoki. Uczniowie klasy reklamy, pod opieką p.Moniki Olędzkiej, również opowiadali o swoich zainteresowaniach, pokazywali prace plastyczne i własne zdjęcia plenerowe.

Spotkanie było bardzo udane. Młodzi ludzie wymieniali się kontaktami na forach, aplikacjach. Dzięki międzynarodowemu charakterowi spotkania, mogli oni doskonalić umiejętności językowe, poznawać ludzi z innej kultury, odkrywać uroki życia kraju położonego kilka tysięcy kilometrów od Polski.

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com