• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

zlotaszkola

W Polsce, dnia 2 lutego obchodzony jest Dzień Handlowca zwany Dniem Pracownika Handlu. Dzień Handlowca obchodzony jest także w wielu innych krajach. Święto to, to okazja by docenić pracę sprzedawców, przedstawicieli handlowych, kasjerów, specjalistów do spraw zaopatrzenia i zbytu, doradców/opiekunów klienta i wielu, wielu innych związanych z handlem. Choć w branży zmienia się nazewnictwo niektórych stanowisk, to główny cel jest zawsze ten sam – sprzedaż z zyskiem. Praca handlowca wymaga nie tylko kwalifikacji, ale także predyspozycji. Według danych statystycznych handel jest sektorem odpowiadającym za  prawie 1/3 polskiej gospodarki oraz 1/4 zatrudnienia pracowników.
Co stanowi ABC zawodu handlowca? Jaka jest historia handlu? Jakie cechy powinien posiadać idealny handlowiec? Jakie są plusy i minusy pracy w handlu? Co liczby mówią o handlu, a co przysłowia czy nasi znajomi?
Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w poniższych materiałach.  Opracowali je uczniowie klas: 1c, 2cg, 2cp gr.1, 3c  gr.2 kształcący się w zawodzie technik handlowiec. Nad całością czuwała pani Grażyna Lech.
Wszystkim Handlowcom obecnym i przyszłym z okazji ich święta życzymy miłych relacji z klientami oraz samych udanych transakcji.

Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach  w rankingu Perspektywy 2021  uzyskało ZŁOTĄ TARCZĘ. W ogólnopolskim rankingu zajęliśmy 50 miejsce, wśród szkół województwa mazowieckiego jesteśmy na 7 pozycji a w Siedlcach mamy nadal 1 miejsce.
To wielki sukces uczniów i nauczycieli.  
Kryteria Rankingu Techników to: wyniki egzaminu zawodowego (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%) oraz sukcesy szkoły w olimpiadach (20%). Wszystkie te kryteria Ekonomik spełnia wzorowo.
Dziękuję nauczycielom, uczniom i rodzicom za wyjątkowe starania, aby okres nauki w szkole zaowocował wysokimi wynikami na egzaminach zawodowych i maturalnych a jednocześnie był to czas spędzony w przyjaznej i życzliwej atmosferze, który wywołuje w przyszłości pozytywne wspomnienia.

zlotatarcza

 

W tym roku szkolnym kolejny raz skorzystaliśmy z zaproszenia Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i wzięliśmy udział w  programie Otwarta Firma – Biznes przy Tablicy. Głównym celem przedsięwzięcia, jest tworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Z uwagi na obostrzenia, spowodowane Covid – 19, realizacja programu przebiegała w formie e – spotkań na platformach Teams, Zoom i Webex, w terminie od 16 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Uczniowie czwartych klas technikum, kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec i technik organizacji reklamy od 11.01.2021 r  zmagają się z zadaniami egzaminacyjnymi w części pisemnej i praktycznej. Mimo pandemii uczniowie przystąpili do egzaminu zawodowego, po wcześniejszym przygotowaniu i sprawdzeniu się podczas egzaminów próbnych, które odbyły się stacjonarnie, w szkole. Życzymy, aby  wszyscy odnieśli sukces zdając egzaminy zawodowe i ukończyli Ekonomik z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie.

zyczenia

14 grudnia 2020 roku,  o godzinie 10.00, rozpoczął się I etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla Szkół Ponadgimnazjalnych.  W teście online wzięło udział 18 uczniów, z klas: 2ap, 2ag, 3a i 4a.  Zadaniem młodzieży było rozwiązanie w wyznaczonym czasie, testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 20 pytań z zakresu „Lekcji z ZUS”:  Świadomy zawsze ubezpieczony, Co Ci się należy, kiedy płacisz składki, Renty i emerytury oraz E – ZUS, czyli firma pod ręką. Troje uczniów  z klasy 4a, technika ekonomisty: Karolina Skaruz, Justyna Wysokińska i Richard Hodovaniuk, uzyskało maksymalną liczbę punktów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w olimpiadzie. Gratulujemy zwycięzcom etapu szkolnego i  życzymy sukcesów na etapie wojewódzkim.  W przygotowaniach do olimpiady młodzież wspierała pani Wioletta Pieńkowska.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com