• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

zlotaszkola

Rozdanie świadectw maturalnych i pisemnych informacji o wynikach egzaminów odbędzie się w szkole 5 lipca 2021 r. o godz. 9.00.

Zapraszamy wszystkich, którzy pisali maturę w maju 2021 po odbiór dokumentów.

Informacja o egzaminie poprawkowym maturalnym w 2021 r.

plakaat

nekrolog

21 czerwca 2021 r. odbyła się gala online, podczas której Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach  uzyskało tytuł Złotej Szkoły NBP. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego.
Pierwsza edycja programu wystartowała w styczniu 2021 r. pod hasłem Giganci finansów osobistych. W projekcie zaangażowanych  było 16 nauczycieli i 9 uczniów, którzy stanowili Drużynę Ambasadorów  Edukacji Ekonomicznej. Działaniami projektowymi objęty był cały Zespół, zarówno Technikum nr 2 jak i VI Liceum Ogólnokształcące. Przez 3,5 miesiąca realizowano trzy zadania programu – spotkania z ekspertem, lekcje z ekonomią oraz szkolną debatę. Ideą programu Złote Szkoły NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Celem projektu była aktywizacja nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia, przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób.
W naszej szkole w ramach projektu przeprowadzono 28 lekcji z ekonomią, w większości interdyscyplinarnych. Miało miejsce 6 spotkań z ekspertami z różnych dziedzin oraz została przeprowadzona debata szkolna, w trakcie której gościliśmy zaproszonych ekspertów i uczniów Szkoły. Koordynatorem projektu była p. dyr. Jolanta  Duk.
Zagadnienia dotyczące finansów osobistych, które zostały poruszone w realizowanych zadaniach, to m.in.: pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników, pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa, bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich, umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych.  
Program Złote Szkoły NBP spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Akces zgłosiły 394 szkoły z całej Polski. We wszystkich zadaniach wzięło udział łącznie 142 044 uczestników. Tytuł Złota Szkoła NBP został przyznany 284 szkołom.

image001

W dniu 7 czerwca rozpoczęła się w naszej szkole kolejna sesja egzaminów zawodowych: egzamin zawodowy w formule 2019 i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2017. Ostatni egzamin w tym roku szkolnym odbędzie się w dniu 28 czerwca. Uczniowie  przystępują do egzaminów w 5 kwalifikacjach, w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec i technik reklamy. Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej. Egzaminy odbywają się w warunkach reżimu sanitarnego. Za wszystkich zdających trzymamy mocno kciuki!

W dniu 18.06.2021 na długiej przerwie z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w ogrodzie szkolnym uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy szkoły zjedli wspólnie drugie śniadanie. Integracyjna akcja pt. „Śniadanie na trawie” spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zarówno pogoda jak i otoczenie przyrody sprzyjały rozmowom i integracji uczestników. Oprawę muzyczną zapewnił p. Tomasz Borkowski oraz uczniowie Max Piątkiewicz z klasy 2bp i Łukasz Krasuski z klasy 3a. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia. Możemy zdradzić, że planujemy kolejną edycję za rok.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com