Kompetencje bardzo obecnie pożądane na rynku pracy to: praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, komunikacja i zarządzanie. Jak młodzi ludzie mogą je zdobyć? Między innymi przez udział w pierwszej, praktycznej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, która polega na realizacji przez uczestników własnego projektu społecznego. Do tej pory uczniowie z całej Polski zrealizowali ponad 4500 takich projektów. To olimpiada, w której uczestnicy działają  w praktyce i uczą się w terenie. Uczniowie w ten sposób zyskują doświadczenie i kompetencje trudne do zdobycia tradycyjnymi metodami, a po ukończeniu projektu otrzymują międzynarodowy certyfikat z zarządzania. Uczniowie w zespole przechodzą przez 4 etapy zarządzania, przez które prowadzi ich dedykowana platforma edukacyjna.
Projekt społeczny to każda, nawet najmniejsza inicjatywa realizowana przez uczniów mająca na celu zmianę otoczenia na lepsze lub pomoc innym. Uczestnicy robią coś dla kogoś a uczą się dla siebie.
14 września gościliśmy w naszej szkole ambasadora Zwolnionych z Teorii, który przybliżył zasady realizacji projektów oraz podzielił się swoim doświadczeniem w tym zakresie.
Wszyscy zainteresowani udziałem w olimpiadzie więcej informacji uzyskają na platformie zwolnienizteorii.pl, w regulaminie Olimpiady oraz u nauczycieli podstaw przedsiębiorczości.

Grażyna Lech