Koniec roku to czas na podsumowania, sprawozdania, ale i na  radość z sukcesów. Nasi logistycy właśnie skończyli realizację projektów stypendialnych w ramach projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Sprawozdania uczniów zostały zaakceptowane przez MSCDN oraz przez  Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w dniu 01.07. 2021 r.

Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów ogólnych i zawodowych. W ramach wymagań edukacyjnych brane są pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane są osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach.

Patrząc na liczbę naszych stypendystów -  można z całą pewnością stwierdzić, że w siedleckim Ekonomiku uczniów zdolnych zawodowo nie brakuje. Najwięcej stypendystów było w tym roku szkolnym wśród logistyków. Stypendia w ramach projektu uzyskali:

Opiekę merytoryczną na stypendystami sprawowała Elżbieta Replińska- nauczyciel przedmiotów logistycznych. Uczniowie realizowali IPRZU- Indywidualne Plany Rozwoju Zawodowego Ucznia. Większość planów była zrealizowana w formie projektów edukacyjnych. Metoda projektu pozwala bowiem na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy (literatura/zasoby Internetu/osobowe źródła informacji w tym informacje zdobyte od pracowników firm i instytucji) i na tej podstawie budowanie zasobów wiedzy niezbędnych do rozwiązania danego problemu.

Uczniowie otrzymali wsparcie na realizację zaplanowanych w IPRZU działań w kwocie 5 077 zł. Pieniądze te przeznaczali na zakup zestawów komputerowych, laptopów, aparatów fotograficznych, wyposażenia miejsca nauki, literatury i prasy fachowej i wielu innych pomocy naukowych. Możliwość wydatkowania pieniędzy określa szczegółowo Regulamin projektu. Stypendyści dzięki otrzymanemu wsparciu mogą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści mogą skorzystać również z możliwości  udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Tematy projektów były bardzo różnorodne i ciekawe. Logistycy badali:

Wszystkie projekty poparte były konkretnymi rezultatami: prezentacjami, nagraniami wywiadów, plakatami i planszami.

Zachęcamy obecnych i nowych stypendystów do udziału w kolejnej edycji projektu. Nauka przynosi bowiem nie tylko satysfakcję w postaci dobrych ocen, ale i w formie znacznych środków finansowych, które można wykorzystać w celu własnego rozwoju. Nauczycieli zachęcamy do pracowania metodą projektu, gdyż uczniowie mają możliwość nauki poprzez działanie i własne zaangażowanie.