Rozdanie świadectw maturalnych i pisemnych informacji o wynikach egzaminów odbędzie się w szkole 5 lipca 2021 r. o godz. 9.00.

Zapraszamy wszystkich, którzy pisali maturę w maju 2021 po odbiór dokumentów.

Informacja o egzaminie poprawkowym maturalnym w 2021 r.