W dniu 7 czerwca rozpoczęła się w naszej szkole kolejna sesja egzaminów zawodowych: egzamin zawodowy w formule 2019 i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2017. Ostatni egzamin w tym roku szkolnym odbędzie się w dniu 28 czerwca. Uczniowie  przystępują do egzaminów w 5 kwalifikacjach, w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec i technik reklamy. Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej. Egzaminy odbywają się w warunkach reżimu sanitarnego. Za wszystkich zdających trzymamy mocno kciuki!