30 kwietnia 2021 r. absolwenci klas maturalnych Technikum nr 2 i VI Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Mimo pandemii koronawirusa wychowawcy klas spotkali się ze swoimi klasami, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Uczniowie składali na „ręce” Pani Dyrektor oraz wychowawców klas podziękowania dla całego grona pedagogicznego i pracowników szkoły za czas spędzony w szkole, za ciepłe słowa kierowane w ich stronę, za motywację do nauki i wyrazy życzliwości. Wychowawcy klas wręczyli swoim podopiecznym nagrody książkowe, statuetki za osiągniecia sportowe i dyplomy. Wszyscy uczniowie ZSP nr 2 w Siedlcach otrzymali świadectwa ukończenia szkoły średniej. Dwóch absolwentów szkoły ze średnią powyżej 5,00 zostało wyróżnionych Nagrodą Kopernikowską: Richard Hodovaniuk uczeń klasy 4a i Jakub Cabaj uczeń klasy 4l. Z ciepłymi słowami, z łezką w oku, z podziękowaniami i życzeniami wielu sukcesów żegnamy rok szkolny tegorocznych maturzystów i trzymamy mocno kciuki za wyniki egzaminów maturalnych.