24 i 25.03.2021 młodzież klas 3F, 4A, 4C, 4L i 4R miała możliwość spotkania się on-line z przedstawicielami Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. Pani dr n. med. Ewa Czeczelewska - dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia wygłosiła wykład na temat: „Cyfrowy świat - duże zagrożenie w dobie izolacji społecznej”. Pani doktor uświadomiła nam, że żyjemy w erze niezliczonej ilości bodźców i informacji i zdecydowanie za dużo czasu spędzamy w cyfrowym świecie. Nadmierne przywiązanie do smartfonów powoduje zmiany w mózgu takie jak narkotyki, wpływa również negatywnie na pamięć, koncentrację i motywację. Otrzymaliśmy również wskazówki, jak postępować, aby powstrzymać negatywny wpływ korzystania z technologii cyfrowych w dobie izolacji społecznej, dowiedzieliśmy się też, gdzie możemy szukać pomocy.

Po wykładzie Przedstawiciele Działu Promocji zaprezentowali uczniom klas maturalnych ofertę kształcenia w murach Collegium Mazovia w przyszłym roku akademickim.