To wspólny projekt Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach oraz Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, adresowany do mieszkańców  naszego miasta oraz uczniów szkół podstawowych.

W  siedzibie  siedleckiej policji, dnia 17.02.2021 r. Komendant Miejski Policji w Siedlcach  mł. insp. Andrzej Dziewulski  oraz  Dyrektor Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach Pani Jolanta Duk podpisali  porozumienie o współpracy partnerskiej przy realizacji kampanii społecznej „Akcja i Edukacja”. Została  ona zainicjowana przez uczniów  siedleckiego „Ekonomika”, którzy zaprosili mundurowych do współpracy.
Pani Dyrektor podpisała porozumienie w obecności uczennic – pomysłodawczyń  projektu: Aleksandry Kazaneckiej  kl. III r, Anity Rodak kl. II rg  oraz Marleny Kozioł kl. III a. Akcja  adresowana jest do  mieszkańców  Siedlec i  ma na celu pokazanie, że pierwsza pomoc naprawdę może uratować komuś życie i każdy z nas  ma  obowiązek jej udzielić.  Poprzez promocję tego zagadnienia w  internecie , umieszczenie w przestrzeni miejskiej stosownych  plakatów  postaramy się  zwrócić  uwagę na ten problem społeczny. Zajmiemy się również aspektem prawnym  w kwestii udzielania pomocy przedmedycznej. W trakcie  trwania kampanii  przeprowadzone zostaną  spotkania  dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Uczniom szkół podstawowych  przekazane zostaną najważniejsze informacje i wiedza praktyczna z zakresu  pierwszej pomocy.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym instytucjom, osobom, firmom za wsparcie w realizację projektu oraz życzę powodzenia i sukcesów.