• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

zlotaszkola

TE1bTechnik ekonomista zajmuje się planowaniem, organizacją działalności gospodarczej i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym prowadzeniem rachunkowości.
Uczniowie kierunku technik ekonomista w trakcie 5-letniego cyklu kształcenia nauczą się m.in.:
•    prowadzić dokumentację biurową i magazynową,
•    prowadzić dokumentację kadrowo-płacową,
•    rozliczać podatki i ubezpieczenia,
•    księgować operacje gospodarcze w tradycyjny sposób i również w dobrze wyposażonej pracowni ekonomiczno-informatycznej (program InsertGT),
•    sporządzać analizy i sprawozdania finansowe i  oceniać sytuację finansową organizacji,
•    oceniać efektywność działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej,
•    samodzielnie prowadzić biuro rachunkowe.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia to EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Zdobycie każdej kwalifikacji kończy się zewnętrznym egzaminem. Po zdaniu wszystkich kwalifikacji absolwent technikum uzyskuje tytuł technika ekonomisty. Uczniowie technikum w klasie drugiej i trzeciej odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.


Technik ekonomista powinien mieć dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne. Od technika ekonomisty wymaga się umiejętności skupienia, dokładności, planowania i organizacji pracy; konieczne w tym zawodzie są umiejętności analityczne i podzielność uwagi.


Absolwent potrafi obsługiwać programy komputerowe wspomagające pracę firmy t.j. InsertGT, Płatnik. Absolwent może podjąć pracę: w przedsiębiorstwach, bankach, administracji, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych i rachunkowych. Jest również przygotowany do samodzielnego podjęcia działalności gospodarczej.

сколько стоит сайт визитка

все модели ноутбуков

подводка отпечатывается

последние новости

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com