Pierwszego września po dwóch  miesiącach przerwy wakacyjnej  w „Ekonomiku” odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022. Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz  przewodnicząca Rady Rodziców- p. Justyna Szalińska -Wymiatał szczególnie ciepło powitali uczniów sześciu  klas pierwszych Technikum nr 2 i VI Liceum Ogólnokształcącego. Pani Dyrektor Jolanta Duk wyraziła nadzieję, że nadchodzący rok szkolny będzie spokojny i przyniesie wiele sukcesów w nauce i nauczaniu dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców. Pierwszoklasiści poznali swoich wychowawców i złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna pt.: „Wakacyjne wspomnienia” z piosenkami: „Chałupy welcome to”, „Córka rybaka”, „Na jednej z dzikich plaż”. Akademia została przygotowana przez p. R. Paczóską,  p. A. Kowalczyka i  p. T. Borkowskiego.
Renata Paczóska