• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

Srebro2019

REKRUTACJA ZASADNICZA

 • 10 maja (od godz. 10.00) - 18 maja (do godz. 15.00) - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 15 czerwca (od godz. 10.00)- 19 czerwca (do godz. 16.00) - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie
 • 22 czerwca (od godz. 12.00) - 27 czerwca (do godz. 16.00) - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)
 • 6 lipca (do godz.12.00) - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
 • 6 lipca (od godz. 12.00) - 9 lipca (do godz. 16.00) - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 • 6 lipca (od godz. 12.00) - 12 lipca (do godz. 10.00) - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 12 lipca do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • 13 lipca (od godz. 8.00) – 16 lipca (do godz. 16.00) - składanie wniosków o przyjęcie do ZSP nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • przy składaniu wniosku - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 • 13 lipca - 28 sierpnia - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne
 • 29 sierpnia do godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
 • 29 sierpnia (od godz. 12.00) - 30 sierpnia (do godz. 16.00) - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 31 sierpnia do godz. 12.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

kseon

статейное продвижение сайта

как подключить ноутбук к телевизору через hdmi кабель

какие бывают

труба ппу 100 цена

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com