• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

ZlotaTarcza2018

 • 8 maja (od godz. 10.00) - 19 maja (do godz. 15.00) - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 16 czerwca (od godz. 10.00)- 19 czerwca (do godz. 16.00) - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
 • 23 czerwca (od godz. 12.00) - 28 czerwca (do godz. 16.00) - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)
 • 5 lipca (do godz.16.00) - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
 • 6 lipca (od godz. 10.00) - 7 lipca (do godz. 16.00) - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 • 6 lipca (od godz. 10.00) - 14 lipca (do godz. 12.00)- potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 14 lipca do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 • 10 sierpnia (od godz. 10.00) - 14 sierpnia (do godz. 16.00) - składanie wniosków o przyjęcie do ZSP nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 10 sierpnia - 14 sierpnia - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 • 10 sierpnia - 28 sierpnia - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne
 • 28 sierpnia do godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
 • 29 sierpnia (od godz. 8.00) - 30 sierpnia (do godz. 16.00) - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 31 sierpnia do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

kseon

статейное продвижение сайта

как подключить ноутбук к телевизору через hdmi кабель

какие бывают

труба ппу 100 цена

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com