• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Informacja na temat organizacji matury w ZSP nr 2 w Siedlcach

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie https://cke.gov.pl/ opublikował komunikaty dotyczące egzaminów maturalnych przeprowadzanych w 2021 roku:

Proszę maturzystów o zapoznanie się z nimi.

Szkolenie dla uczniów na temat procedur egzaminu maturalnego i treści komunikatów dyrektora CKE odbędzie się w dn. 21.09.2020 r.:
klasy 4l i 4a na lekcji 4 w sali nr 8
klasy  3f, 4c i 4r na lekcji 6 w sali nr 8

 

Barbara Adamiak

 


Deklaracje wstępne 2021


Każdy uczeń klasy trzeciej VI Liceum Ogólnokształcącego i klasy czwartej Technikum nr 2 w terminie do 30 września 2020 r. wypełnia wstępną deklarację maturalną.

Pobierz deklarację

 


W celu wypełnienia deklaracji uczniowie powinni wykonać następujące czynności:

  1. Pobrać DEKLARACJĘ MATURZYSTY i zapisać na dysku lokalnym komputera (deklaracja nie jest edytowalna w oknie przeglądarki).
  2. Otworzyć pobrany plik Deklaracja 1a.pdf za pomocą czytnika dokumentów PDF np. Acrobat Reader.
  3. Wypełnić DEKLARACJĘ MATURZYSTY i zapisać edytowany plik pod nazwą Nazwisko_Imie_Klasa.pdf (np.: Kowalski_Robert_3F.pdf
  4. Wydrukować dwustronnie wypełnioną deklarację (TYLKO STRONY 1, 2), podpisać ją i dostarczyć wychowawcy klasy.
  5. Wysłać zapisany plik Nazwisko_Imie_Klasa.pdf na służbowy adres poczty elektronicznej :
    zsp2matura@gmail.com

Uwaga! W deklaracji należy wpisać numer identyfikacyjny szkoły:
VI Liceum Ogólnokształcące: 146401-05100
Technikum nr 2: 146401-03308

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek o dostosowanie formy i warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb, dołączając do deklaracji opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie. (Szczegółowe informacje w komunikacie dyrektora CKE o dostosowaniach formy i warunków egzaminu oraz u pedagoga szkolnego).

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny składają tylko deklaracje ostateczne do 7 lutego 2021 r. w sekretariacie szkoły.

Uwaga: jeżeli absolwent zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE - wypełnia deklarację i składa ją wraz z wnioskiem i uzasadnieniem (zał. 2 do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.) - do dyrektora macierzystej szkoły do 31 grudnia 2020 r.


 

какой ноутбук лучше

подготовка чугунной

samsung gear vr ce

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com