• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Dnia 23.09.2019 r. podczas inauguracji Tygodnia Przedsiębiorcy w Warszawie wyróżniono trzy placówki edukacyjne z terenu całego kraju. Wśród nich znalazł się siedlecki „Ekonomik”, w imieniu którego z rąk Prezesa ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej statuetkę odebrała Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Duk. Szkoła otrzymała nagrodę w kategorii „Nadzieja ubezpieczeń” za zaangażowanie w programy edukacyjne z zakresu ubezpieczeń społecznych i podejmowanie wspólnych działań służących podniesieniu jakości i innowacyjności nauczania oraz znajomości zagadnień ubezpieczeniowych.

Członkowie kapituły konkursu, a byli nimi przedstawiciele ministerstw i najważniejszych organizacji działających na rzecz przedsiębiorstw, docenili duże zaangażowanie szkoły w wiele projektów promujących wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych, m.in. „Lekcje z ZUS”, olimpiadę „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Ponadto siedlecki ZUS i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach łączy umowa partnerska o współpracy. ZUS objął patronatem klasę kształcącą się w zawodzie technika rachunkowości. Partnerzy w porozumieniu zapewnili się o wzajemnej pomocy merytorycznej i udziale we wspólnych przedsięwzięciach. Uczniowie Ekonomika mają pełny dostęp do warsztatów, szkoleń i praktyk organizowanych przez ZUS. Współpraca daje szansę na znaczący wzrost poziomu świadomości młodych ludzi na temat ubezpieczeń społecznych i ich roli w codziennym życiu.

Zebranie rodziców uczniów klas maturalnych odbędzie się dnia 24.09.2019 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w sali nr 8.

Porządek zebrania:

1. Szkolenie na temat procedur egzaminu maturalnego i treści komunikatów dyrektora CKE (w tym Komunikatu o dostosowaniach formy i warunków egzaminu).

2. Spotkanie z wychowawcami klas maturalnych.

Dnia 17 września uczniowie z klasy 2L pod opieką Pani Lidii Kopeć uczestniczyli wraz z pocztem sztandarowym w miejskich uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Obchody rozpoczęły się w Kościele Garnizonowym w Siedlcach, w którym została odprawiona msza św. w intencji obrońców Ojczyzny poległych i pomordowanych na Wschodzie. Dalsza część uroczystości miała miejsce na Cmentarzu Wojennym. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wysłuchaniu przemówienia Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika delegacja uczniów z Panią Dyrektor Jolantą Duk złożyła kwiaty pod pomnikiem.

16 września 2019 r. klasy pierwsze po gimnazjum wraz z wychowawcami (klasa 1ag z wychowawczynią p. Hanną Sienkiewicz-Kaya, klasa 1lg z p. Kamilą Wereszczyńską, klasa 1rg z p. Iwoną Płotczyk, klasa 1fg z p. Małgorzatą Połeć i p. Karoliną Ochnik oraz klasa 1cg z p. Tomaszem Borkowskim) oraz z pedagog szkolną p. Katarzyną Łupińską, miały integrację w Reymontówce w Chlewiskach. Ponadto towarzyszyli im nauczyciele, p. Joanna Kot, p. Lidia Kopeć i p. Szymon Maciołek. Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że to była naprawdę świetna integracja przez zabawę, teraz z pewnością lepiej się znamy i przyjemniej będzie nam spędzić razem kolejne lata w naszej Szkole.

 

Dnia 7 września 2019 roku, uczniowie klasy 2c wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. w Kościele Katedralnym z okazji wręczenia sztandaru 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Wraz z młodzieżą naszą szkołę reprezentowała p. dyrektor Jolanta Duk oraz wychowawca klasy p. Ewa Soszyńska. Uroczystość była częścią obchodów pierwszego święta 18 Dywizji Zmechanizowanej, którym towarzyszyły takie atrakcje jak prezentacja sprzętu wojskowego, pokaz szwadronu ułanów oraz występy orkiestr wojskowych.

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych i trójek klasowych Rady Rodziców z wszystkich klas odbędzie się dnia 12.09.2019 r. w następującym porządku:

16.00 – Część ogólna dla wszystkich rodziców uczniów klas pierwszych na sali gimnastycznej:

               - spotkanie z dyrekcją szkoły i pedagogiem szkolnym,

             - szkolenie prowadzone przez asp. szt. Sławomira Stefaniaka

                 z Wydziału Prewencji nt. Odpowiedzialności prawnej młodego

                człowieka.

16.45 – zebranie rodziców uczniów klas pierwszych z wychowawcami klas            w salach. Przydział sal poniżej.

17.00 – zebranie trójek klasowych rodziców z klas maturalnych w sprawie studniówki. Sala nr 5.

17.30 – zebranie dyrekcji z Radą Rodziców (trójki klasowe z wszystkich klas). Sala nr 8

Przydział sal na spotkanie rodziców z wychowawcami klas pierwszych:

Klasa Wychowawca Sala
1ag p. Hanna Sienkiewicz- Kaya 16
1cg p. Tomasz Borkowski 6
1lg p. Kamila Wereszczyńska 4
1rg p. Iwona Płotczyk 12
1fg p. Małgorzata Połeć 15
1fp p. Małgorzata Hołubiec 11
1lp p. Elżbieta Replińska 27
1cp p. Andrzej Kowalczyk 7
1bp p. Joanna Nuckowska 25
1ap p. Renata Paczóska 14
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com