• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas

Florian Plit

W dniu 02 grudnia 2019 roku już po raz piąty w naszej szkole gościliśmy edukatora z Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach. W tej edycji warsztatów uczestniczyły klasy 1 LP, 1 LG, 1 AG oraz 1 CG.

Pani edukator Karolina Korniluk podczas warsztatów rozmawiała z uczniami na temat właściwej segregacji odpadów według aktualnie obowiązujących w kraju i w naszym mieście przepisów oraz o szeroko pojętym gospodarowaniu odpadami. Poruszony został  m.in. temat hierarchii postępowania z odpadami, recyklingu i odzysku. Prowadząca warsztaty zwróciła również uwagę na zanieczyszczenie środowiska, a w szczególności zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza spowodowane niewłaściwą gospodarką  odpadami. Uczniowie mieli okazję sprawdzić w praktyce swoja wiedzę na temat zasad segregacji odpadów.

Warsztaty odbyły się w ramach akcji ,,Siedlce? Naturalnie! Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Siedlec i okolic oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

12 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIV Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów z klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.

Uczniowie stanęli do rywalizacji nie tylko ze swoimi rówieśnikami z innych szkół w Polsce, ale także z kilkudziesięciu państw z całego świata.

W tym roku rozwiązanie zadań wymagało zdolności szybkiego liczenia i umiejętności logicznego myślenia.

Najlepsze wyniki w naszej szkole osiągnęli: Maja Cieciera kl. 1cp, Marcin Krasnodębski kl. 3l, Krystian Soszyński kl. 2l.

Gratulacje dla wszystkich uczestników!

Szkolnym koordynatorem konkursu był pan Mariusz Kozaczuk.

W dniu 3 grudnia 2019 roku uczniowie z klasy 2r pod opieką p. Wioletty Pieńkowskiej, uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach. Pani Aleksandra Lewicka – inspektor i Pani Agnieszka Drzewowska - koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji zapoznały uczniów z prezentacją multimedialną dotyczącą funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Omówiły strukturę organizacyjną, najważniejsze zadania ZUS–u, zasady opłacania składek i wypłaty przysługujących świadczeń oraz możliwości narzędzia, jakim jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Następnie uczniowie odwiedzili salę obsługi klienta, gdzie mieli możliwość porozmawiania z doradcami klientów. Celem wycieczki było podsumowanie „Lekcji z ZUS” oraz zapoznanie młodzieży ze specyfiką funkcjonowania instytucji państwowej, sektora finansów publicznych.

W dniach 25.11.19 - 29.11.19 r. odbyły się drugie próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z 4 kwalifikacji: A.36.Prowadzenie rachunkowości, A.22.Prowadzenie działalności handlowej, A.32.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych, A.27.Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Życzymy powodzenia.

W dniach 18 – 24 listopada 2019 roku po raz dwunasty w Polsce obchodzono Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy. W spotkaniach z przedstawicielami firm i instytucji, którzy przybliżyli zagadnienia dotyczące finansów, marketingu i ekonomii zaangażowani byli uczniowie z klas: 1rg, 1cg, 2c, 2r, 2f, 3r i 4r. Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę:

  • Pan Michał Grochowski - instruktor nauki jazdy z Ośrodka Szkolenia Kierowców Koliberek s.c. w Siedlcach,
  • Pan Michał Matlengiewicz - właściciel Agencji Reklamy Strych Polska,
  • Pani Justyna Janusz - dziennikarka Tygodnika Siedleckiego,
  • Pani Bożena Oknińska - pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Delegatura w Siedlcach,
  • Pani Aneta Tchórzewska i Pani Beata Gawrońska - pracownice Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach.

Spotkania z przedstawicielami firm i instytucji umożliwiły młodzieży konfrontację wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktyków przedsiębiorczości. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania biznesu na konkretnych przykładach a także otrzymali wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej. W ramach podziękowań za okazane zainteresowanie, życzliwość i zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodzieży zaproszeni wolontariusze otrzymali dyplomy.

Celem programu, Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy, było stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Wszystkim zaangażowanym w program dziękujemy za współpracę ze szkołą oraz podzielenie się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Szkolnym koordynatorem programu jest pani Wioletta Pieńkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

28.11.2019r. 34 - uczniów klas 1ap, 1ag, 1cp, 2c, 2r, 2l, 3a, 4a, 4l uczestniczyło w Maratonie Filmów Rosyjskich w ramach 13-go Festiwalu Filmów Rosyjskich SPUTNIK 2019 w Warszawie w kinie LUNA. Ideą Festiwalu jest propagowanie dzieł mistrzów kina rosyjskiego oraz produkcji młodego pokolenia reżyserów. Uczniowie obejrzeli trzy filmy: "Lecą żurawie", "Drogi tato" oraz "Ołówek". Projekcję poprzedził  wykład A. Zaborskiego - znanego dziennikarza i krytyka filmowego.

Filmy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com