• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 dnia 3 września 2018 r.

8.00 - Msza św. w Kościele Katedralnym w Siedlcach
9.30 - Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej
Po zakończeniu uroczystości spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych. Serdecznie zapraszamy także rodziców uczniów.

MZ1

„Odszedłeś od nas tak nagle
pozostawiając smutek i wielki żal,
A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.
W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Marka Zwolińskiego wieloletniego pracownika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

W Zmarłym żegnamy cenionego pracownika administracji, lubianego i szanowanego przez społeczność szkolną, dobrego przyjaciela, wspaniałego człowieka.

Pan Marek Zwoliński był absolwentem naszej szkoły. Od 1993 roku z ogromnym zaangażowaniem pracował na stanowisku kierownika gospodarczego. Praca była jego pasją a szkoła drugim domem, o który bardzo dbał i troszczył się. Odpowiedzialny, sumienny, zawsze uśmiechnięty, wesoły, miał dla każdego dobre słowo. To człowiek wrażliwy i chętny do pomocy każdemu, kto jej potrzebował.

Ś.p. Marek Zwoliński odszedł nagle i niespodziewanie, ale pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach na zawsze.

Łączymy się w smutku i żałobie z Rodziną.

Msza Św. żałobna za ś. p. Marka Zwolińskiego zostanie odprawiona w kościele Św. Stanisława w Siedlcach w poniedziałek 6 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00.

Dyrekcja i cała społeczność szkolna    
ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach   

• Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie szkoły.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

• Składanie oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – do 10 lipca 2018 r.

Terminarz

Dnia 22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor Jolanta Duk uroczystym przemówieniem i podsumowaniem kończącego się roku szkolnego. Podziękowała również Panu Wiesławowi Kadźmierczakowi za 4-letnie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Rodziców i pracę na rzecz szkoły. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Artur Soćko podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę. Następnie Pani Dyrektor wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe za wyniki w nauce, frekwencję, za osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy 2L oraz zespołu muzycznego pod kierunkiem Pana Tomasza Borkowskiego.

W dniach od 14.06.2018 do 18.06.2018 roku grupa młodzieży z klasy 1r, 1a i 1l wzięła udział w warsztatach językowych „Euroweek – Szkoła Liderów” w Międzygórzu. Dodatkowo zwiedziliśmy klasztor na Jasnej Górze, gdzie uczniowie śpiewali dla Matki Bożej, przepiękną Pragę oraz odbył się spacer po wrocławskiej starówce.

Program Euroweek – Szkoła Liderów” jest obozem edukacyjnym, który uczy młodych ludzi aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy. Uczniowie zapoznali się z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego, programu Erasmus+ jak również międzynarodowych wymian młodzieży. Program zawierał bloki tematyczne: „Praca w grupie”, „Kierowanie”, „Praca” i „Europa”. Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy Europejskiego Forum Młodzieży z różnych części świata. Zajęcia miały formę interaktywnych warsztatów, połączonych z poznaniem muzyki i nauką tańców. W niedzielę uczniowie uczestniczyli w oprawie Mszy świętej w kościele górnym w Międzygórzu.

Program jest organizowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, Together Europe, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Akademią Morską w Szczecinie, przedstawicielami konsulatów, ambasad oraz parlamentarzystów europejskich.
Nasza szkoła oraz każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia „EuroWeek – Szkoła Liderów”.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com