• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

22 listopada 2018 r. dwoje uczniów naszej szkoły wzięło udział w IV Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz Czytania” zorganizowanym przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. W zmaganiach konkursowych rywalizowali najlepsi czytelnicy z siedleckich szkół ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie zaprezentowali się wspaniale, interpretacja czytanych przez nich tekstów podbiła serca jury i publiczności. Robert Boguszewski z kl. 3 c zajął I miejsce i zdobył tytuł Mistrza Czytania, a Dorota Ratuska z kl. 3 f została wicemistrzynią, zajmując II miejsce. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i bony na zakup książek w księgarni. Serdecznie gratulujemy!

W dniu 19 listopada 2018 roku uczniowie klasy 1A pod opieką p. Wioletty Pieńkowskiej, uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach. W sali konferencyjnej młodzież obejrzała film o historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani Aleksandra Lewicka – koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji zapoznała uczniów z prezentacją multimedialną dotyczącą funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Omówiła strukturę organizacyjną, najważniejsze zadania ZUS – u, zasady opłacania składek i wypłaty przysługujących świadczeń oraz możliwości narzędzia jakim jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Następnie uczniowie odwiedzili salę obsługi klienta gdzie mieli możliwość porozmawiania z doradcami klientów. Celem wycieczki było podsumowanie „Lekcji z ZUS” oraz utrwalenie tematyki ubezpieczeń przed Olimpiadą „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, której I etap odbędzie się w szkole w dniu 27 listopada 2018 r.

W dniach 12 – 28 listopada 2018 roku kolejny raz uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w realizację programu Otwarta Firma – Biznes przy Tablicy w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W spotkaniach z przedstawicielami firm, którzy w ciekawy sposób przybliżyli zagadnienia dotyczące marketingu, finansów, reklamy oraz etyki uczestniczyli uczniowie z klas: 1a, 2r, 2c, 3r. Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę:

• Pan Michał Grochowski – instruktor nauki jazdy z Ośrodka Szkolenia Kierowców Koliberek s.c. w Siedlcach,
• Pan Michał Matlengiewicz – właściciel Agencji Reklamy Strych Polska,
• Pani Justyna Janusz – dziennikarka Tygodnika Siedleckiego,
• Pani Agnieszka Król – fotoreporterka Tygodnika Siedleckiego.
Zaproszeni przedstawiciele wymienionych firm:
• przedstawili zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
• inspirowali młodzież do przedsiębiorczych zachowań,
• zaprezentowali doświadczenia i przemyślenia dotyczące swojej kariery zawodowej,
• stworzyli szansę na konfrontację wiedzy uczniów z doświadczeniem praktyków przedsiębiorczości.
Uczniowie natomiast:
• poznali zasady funkcjonowania biznesu, na konkretnych przykładach,
• zweryfikowali swoje wyobrażenia o funkcjonowaniu firm,
• poznali długofalowe korzyści dla firm wynikające z konsekwentnego, etycznego postępowania,
• aktywnie uczestniczyli w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze,
• otrzymali wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.
Dodatkową atrakcją dla uczniów były drobne upominki sponsorowane przez wolontariuszy.
Udział i zaangażowanie szkoły, w programie Otwarta Firma, zostały potwierdzone certyfikatem. W ramach podziękowań za okazane zainteresowanie, życzliwość i zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodzieży, certyfikaty otrzymali również zaproszeni wolontariusze.
Organizatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, szkolnym koordynatorem programu jest pani Wioletta Pieńkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W dniu 16 listopada 2018 r. 21 uczniów z klas technika logistyka wzięło udział w szkolnym etapie III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów technikum szczegółowymi zagadnieniami z zakresu transportu, spedycji oraz logistyki z perspektywą kontynuacji tych zainteresowań w charakterze studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni o podobnych kierunkach kształcenia. Wyniki I etapu olimpiady już 30 listopada, a etap okręgowy odbędzie się w wybranych szkołach 8 marca 2019 r.
Liczymy na sukcesy naszych logistyków. Przypominamy, że do II etapu XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu zakwalifikowało się 4 uczniów z klasy IV L.

W dniu 13 listopada 2018 r. uczniowie klasy IV L wraz z opiekunami Elżbietą Replińską i Kamilą Wereszczyńską odbyli bardzo ciekawą wycieczkę zawodoznawczą do Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej.

Po krótkiej prelekcji na temat odpadów komunalnych, w tym odpadów opakowaniowych, zasad segregacji, recyklingu, składowania, unieszkodliwiania i kompostowania oraz dokumentacji związanej z odpadami, uczniowie obejrzeli składowisko odpadów, boksy z odpadami, kompostownię oraz linie sortownicze, które budziły szczególne zainteresowanie.

Pracownicy Zakładu przekazali nam swoją praktyczną wiedzę na temat właściwej, możliwie najkorzystniejszej dla środowiska i ekonomicznej gospodarki odpadami.

Zarówno uczestnicy wycieczki jak i pracownicy Zakładu byli zdania, że aby gospodarka odpadami była efektywna muszą ja poprzedzać działania edukacyjne podejmowane już we wczesnych klasach szkoły podstawowej, a nawet w przedszkolu. Nasza szkoła jest aktywna w zakresie edukacji recyklingowej, co potwierdzają jej osiągnięcia w konkursie Puchar Recyklingu 2018.

Zebranie z rodzicami dnia 15.11.2018 r. według następującego porządku:
1) godz. 16:00
- sala nr 8 - klasy 4a, 4c, 4l, 4r szkolenie dotyczące procedur egzaminu zawodowego i szkolenie w zakresie cyberprzemocy
- sala gimnastyczna – pozostałe klasy spotkanie z panią Joanną Nowak – psycholog ze Stowarzyszenia ABEON
2) ok. godz. 16:45 – spotkanie z wychowawcami w salach
Tego dnia podczas zebrania z rodzicami dyżur pełnią wszyscy nauczyciele uczący w ZSP nr 2 w Siedlcach.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com