• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Poznanie różnorodności biologicznej w Ogrodzie Zoologicznym było celem wycieczki kl.2f LO. Uczennice mogły zobaczyć gatunki zagrożone wyginięciem takie jak: gibony górskie, dzioborożce, oryksy szablorogie. Z Ogrodu Zoologicznego środkami transportu miejskiego: tramwajem i metrem uczennice udały się do Ogrodu Botanicznego znajdującego się na dachu Biblioteki UW. Ogród jest jednym z największych ogrodów dachowych w Europie. Rozciąga się na powierzchni ponad 1 ha, roślinność zajmuje w nim 5111 m2. Spacerując bulwarami na Wisłą wycieczka udała się do Planetarium CNK, gdzie uczennice mogły uczestniczyć w niesamowitym pokazie filmu „Na skrzydłach marzeń” w technologii fulldome, która umożliwia projekcję na sferycznym ekranie, otaczającym widownię z każdej strony.

Patronat honorowy jest wyrazem wyróżnienia, podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięcia. Objęcie przez ZUS Oddział w Siedlcach patronatem klas ZSP nr 2 im. M. Kopernika w Siedlcach kształcących się w zawodzie technika rachunkowości i przez Fabrykę Narzędzi Skrawających „FENES” S.A. klas kształcących się w zawodzie technika logistyka jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Dlatego wydarzeniu temu, które odbyło się 11.06.2019 r. nadaliśmy szczególną rangę.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

- Pan Andrzej Sitnik - Prezydenta Miasta Siedlce
- Pani Regina Pieczara starszy wizytator Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie
- Pan Marek Paczuski – Dyrektor Oddziału w Siedlcach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Pan Edward Grzywacz - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Fabryki Narzędzi Skrawających 'FENES' S.A
- Pan Marek Wnuk - Dyrektor Handlowy Fabryki Narzędzi Skrawających 'FENES' S.A.
- Pani Edyta Kamont – Dyrektor Finansowy Fabryki Narzędzi Skrawających 'FENES' S.A.
- Pan Patryk Hanisch – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach
- Pan Piotr Karaś - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
- Pan Paweł Trojanowski - Kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
- Pracownicy ZUS
Pani Karolina Fabisiak – Z-ca Dyrektora ds. Dochodów
Pani Grażyna Skup – Naczelnik Wydziału Kadrowo-Płacowego
Pani Elwira Duczek – Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz
Pani Anna Drabarek – Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji
Pani Beata Zając – Naczelnik Wydziału Zasiłków
Pan Piotr Olewiński – regionalny rzecznik prasowy
- Nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach
- Uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk
- Przedstawiciele lokalnych mediów: Telewizji Wschód, Tygodnika Siedleckiego, Katolickiego Radia Podlasie
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Jolanta Duk, która w imieniu społeczności szkolnej powitała partnerów porozumienia oraz przybyłych gości. Zwróciła uwagę na korzyści płynące z zawartych porozumień przede wszystkim dla uczniów, którzy są bezpośrednimi beneficjentami tych umów, ale też dla szkoły oraz pracodawców. Podkreśliła, jak ważne jest stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju oraz zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności zawodowych, do kształtowania wartościowych i wykwalifikowanych młodych pracowników, dobrych fachowców, gwarantując im jednocześnie płynne przejście do życia zawodowego.
Prezydent Siedlec Pan Andrzej Sitnik w swoim wystąpieniu podziękował szkole i pracodawcom za tak cenne inicjatywy podejmowane dla rozwoju szkolnictwa zawodowego i zaznaczył, że zawieranie takich porozumień jest bardzo ważne, gdyż przynosi obopólne korzyści – dla uczniów, którzy mogą zdobywać praktyczną wiedzę oraz dla przedsiębiorców, stale potrzebujących dobrze wykwalifikowanej kadry.
W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień w sprawie objęcia patronatem przez ZUS Oddział w Siedlcach klas Technikum nr 2 w Siedlcach kształcących uczniów w zawodzie technik rachunkowości przez panią dyrektor szkoły Jolantę Duk i pana dyrektora ZUS Marka Paczuskiego oraz przez Fabrykę Narzędzi Skrawających 'FENES' S.A. w Siedlcach klas Technikum nr 2 w Siedlcach kształcących uczniów w zawodzie technik logistyk przez Prezesa Zarządu pana Edwarda Grzywacza.
Współpraca siedleckiego Ekonomika z ZUS trwa od wielu lat. Podejmowaliśmy cały szereg działań służących podniesieniu jakości nauczania w naszej szkole i jednocześnie zwiększeniu znajomości zagadnień związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Prezentację o specyfice funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawił dyrektor ZUS pan Marek Paczuski, natomiast podsumowania naszych wspólnych przedsięwzięć dokonała pani Grażyna Lech. Z Firmą FENES szkoła rozpoczyna dzisiaj współpracę, która zaowocuje dopiero wspólnymi działaniami. Przybliżenia uczniom naszego partnera a firmie FENES zaprezentowania naszej szkoły dokonali uczniowie kształcący się zawodzie technika logistyka.
W dalszej części uroczystości prezes Firmy FENES Pan Edward Grzywacz w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie praktycznego przygotowania uczniów jako kandydatów do przyszłej pracy zawodowej i wskazał, że „klasy patronackie to przyszłość edukacji branżowej!”. Dzięki współpracy ze szkołą jako firma produkcyjna będzie mogła nawiązać kontakt ze zdolnymi, młodymi ludźmi już na etapie ich edukacji. Uczeń od początku realizując praktyczną naukę zawodu będzie miał większe szanse na zatrudnienie w firmie FENES.
Wyrazem wdzięczności uczniów były symboliczne wiązanki kwiatów wręczone patronom honorowym klas patronackich.

10 czerwca 2019 roku w Collegium Mazovia ISW w Siedlcach odbył się finał Regionalnego Konkursu „II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”. Po raz kolejny siedlecki Ekonomik odniósł sukces i dowiódł, że nie ma sobie równych.
Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach. W każdej konkurowało ze sobą 5 zespołów projektowych.
W kategorii Przedsięwzięcie Biznesowe Ekonomik reprezentowali uczniowie: Robert Boguszewski i Konrad Kosyl. Za innowacyjność swojego przedsięwzięcia pod nazwą „EcoFit”, jego biznesplan oraz prezentację przed komisją konkursową zespół zajął pierwsze miejsce.
Uczniowie w nagrodę otrzymali telefony komórkowe oraz stypendia kanclerza Collegium Mazovia w wysokości 1 000 złotych na semestr przez cały okres studiowania na tej uczelni na dowolnie wybranym kierunku.
Jednocześnie swoim ogromnym zaangażowaniem w realizację zadań konkursowych przyczynili się do uzyskania przez szkołę tytułu „Najlepsza Szkoła” a wraz z nim nagrody rzeczowej w postaci drukarki.
W kategorii Przedsięwzięcie Społeczne szkołę reprezentowały dziewczęta: Natalia Jastrzębska i Aleksandra Kruk. Za swój innowacyjny pomysł przedsięwzięcia „Parasolki Olki – Spółdzielnia socjalna” zdobyły drugie miejsce. W nagrodę każda z nich otrzymała smatwatch i stypendium kanclerza Collegium Mazovia w wysokości 500 złotych na semestr przez cały okres studiowania na tej uczelni na dowolnie wybranym kierunku.
W finałowych rozgrywkach zmagało się 10 zespołów ze szkół w Siedlcach, Międzyrzecu Podlaskim, Łukowie, Węgrowie, Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęce i Mińsku Mazowieckim. Siedlecki Ekonomik jako jedyna szkoła w regionie ma laureatów w obu kategoriach przewidzianych regulaminem.
Opiekunem uczniów z obu zespołów była pani Grażyna Lech, której organizatorzy przyznali tytuł „Najlepszego Opiekuna”.

Więcej na:
http://www.mazovia.edu.pl/ii-forum-mlodych-wylonilismy-zwyciezcow/

Uczniowie klasy 3r wzięli udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Marzycielska Poczta”. Polega ona na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci, dla których takie przesyłki stanowią ogromne wsparcie w walce z chorobą. Po zapoznaniu się z profilami dzieci, zamieszczonymi na stronie internetowej akcji, młodzież postanowiła przygotować i wysłać kartki do dziesięcioletniego Mateusza, który porusza się na wózku inwalidzkim. Mamy nadzieję, że przesyłka wywoła uśmiech na twarzy adresata. Zaangażowanie w akcję dało uczniom wiele satysfakcji, ponieważ nawet drobnymi gestami można zmienić czyjś świat na lepsze. Z pewnością w przyszłym roku szkolnym również włączymy się w akcję.

W ogólnopolskim projekcie dotyczącym edukacji finansowej, trwającym od listopada 2018 roku do czerwca bieżącego roku, udział wzięło 19 uczniów z klasy 3r. Celem projektu było nabycie umiejętności zarządzania finansami osobistymi. Podczas zajęć pozalekcyjnych, przy wykorzystaniu warsztatowych form, młodzież pogłębiała wiedzę dotyczącą planowania finansowego, kariery zawodowej, oszczędności i inwestycji oraz ubezpieczeń. W ramach projektu odbył się konkurs „Żyj finansowo!”. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej na temat „Moje pierwsze cztery kółka. Trener projektu przesłał dwie wybrane prace wraz z formularzem zgłoszeniowym do organizatora. Jury konkursu po dokonaniu oceny wszystkich nadesłanych prac, wybrało 10 najlepszych. Autorzy kolejnych dwóch prac otrzymali wyróżnienie. Wśród nich znalazł się Jakub Okniński. Uczniowie z klasy 3r otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni.

W dniach 03-05 czerwca 2019 roku w ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika odbyła się już VIII edycja kursu "Komputer i Internet dla seniora". Kurs prowadzili nauczyciele Ekonomika: Joanna Nuckowska, Wioletta Pieńkowska, Kamila Wereszczyńska i Elżbieta Replińska. Nauczycieli wspierało ponad 20 uczniów technikum z klas: technik ekonomista: 1a, 2a, 3 a, technik handlowiec: 3c, technik logistyk: 1l, 2l, 3l oraz technik organizacji reklamy: 2r.
W warsztatach komputerowych wzięło udział: 14 Pań i 4 Panów. Dominowały osoby w przedziale wiekowym powyżej 70 lat (8 uczestników). Najmłodsi uczestnicy kursu byli w przedziale wiekowym 56-60 lat (3 Panie). Każdy z uczestników miał przydzielonego ucznia, który pomagał mu w wykonywaniu poleceń nauczycieli prowadzących kurs. Kursanci nabywali umiejętności informatyczne (Word, strony MPK, PKP, wirtualne spacery, mail, Facebook, tłumacz internetowy, komunikacja internetowa) a uczniowie mieli okazję podzielić się swoją wiedzą z zakresu nowych technologii z osobami znacznie od nich starszymi. Komputer i Internet połączyły więc już po raz ósmy pokolenia w Ekonomiku!

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com