• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

ZlotaTarcza2018

„Zwolnieni z Teorii” to praktyczna i zespołowa olimpiada, w której wyzwaniem uczestników jest zorganizowanie własnego projektu społecznego. Dzięki temu młodzież wspiera swoje lokalne społeczności, a jednocześnie kształci w praktyce kompetencje miękkie i zdobywa doświadczenie menedżerskie. Te kompetencje to kompetencje przyszłości, które pozwolą im lepiej poradzić sobie na rynku pracy, ale też założyć własną firmę. Potwierdzają to międzynarodowe raporty dotyczące zawodów przyszłości, publikowane m.in. przez World Economic Forum.
Szkoły, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem, pracą w zespole i komunikacją w swoich projektach społecznych otrzymały w ramach ogólnopolskiego Rankingu tytuł „Szkoły Kompetencji Przyszłości”. Wśród wyróżnionych szkół jest Technikum nr 2. Patronat honorowy nad Rankingiem objęli Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz dziennik Rzeczpospolita. Partnerami Rankingu są Google i Allegro.
Uczniowie tworzący zespół projektowy otrzymali międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami sygnowany przez Project Management Institute R.E.P.
Wręczenie dyplomu Szkoły Kompetencji Przyszłości odbędzie się podczas uroczystej gali podsumowującej olimpiadę dnia 20 czerwca.
Przypomnijmy, że nasza szkoła swój sukces zawdzięcza warsztatom „Lekcje z Panem Pieniążkiem”, które pięcioosobowy zespół z klasy 2c przeprowadził dla uczniów szkoły podstawowej.
Brawo Panie Pieniążek! Dziękujemy i gratulujemy.

Pełny ranking dostępny jest pod adresem www.ranking.zwolnienizteorii.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, uczniów uczęszczających do szkoły i rodziców (prawnych opiekunów), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO :
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach przy ul. Krystyny Osińskiej 8; z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 257943620, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: zsp2siedlce@wp.pl, pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul. Krystyny Osińskiej 8, 08 110 Siedlce.

2. Inspektorem danych osobowych jest Anna Mikus, e-mail: iod@zsp2siedlce.pl, tel. 25 7943626.
3. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców i opiekunów przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz dobrowolne zgody rodziców uczniów (prawnych opiekunów).

5. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach prawa.

25 maja 2018 roku w Collegium Mazovia ISW w Siedlcach odbył się finał konkursu „I Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach. 

W kategorii Przedsięwzięcie Społeczne naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Izabela Sołoniewicz (kl. 2a), Martyna Mioduska (kl. 2c) i Richard Hodovaniuk (kl. 1a). Za pomysł, biznesplan i prezentację przedsięwzięcia „Family Park Siedlce” zespół zdobył pierwsze miejsce. 

Nagrodą dla każdego członka zespołu były tablety oraz stypendia kanclerza Collegium Mazovia w wysokości 1 000 złotych na semestr przez cały okres studiowania na tej uczelni na dowolnie wybranym kierunku.
W kategorii Przedsięwzięcie Biznesowe naszymi reprezentantkami były uczennice z klasy 3a: Magdalena Borowska, Aleksandra Prochenka, Katarzyna Walczuk. Zespół zajął drugie miejsce za pomysł, biznesplan i prezentację przedsięwzięcia „Biuro rachunkowe i tłumaczeń A&T”.
Dziewczęta w nagrodę otrzymały przenośne głośniki bluetooth, pendrive’y oraz stypendia kanclerza Collegium Mazovia w wysokości 500 złotych na semestr przez cały okres studiowania na tej uczelni na dowolnie wybranym kierunku.
Uczniowie swoim ogromnym zaangażowaniem w realizację zadań konkursowych przyczynili się do uzyskania przez naszą szkołę tytułu „Najlepsza szkoła” oraz nagród takich jak: tablica magnetyczna flipchart i głośniki.
Opiekunem uczniów była pani Grażyna Lech, której organizatorzy przyznali tytuł „Najlepszego Opiekuna”.
Wszystkim dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły i gratulujemy wygranych.

W rozegranym w Warszawie dniu 24.05.2018 Finale Wojewódzkim Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który odbył się w siedzibie Automobilklubu Polskiego reprezentanci naszej szkoły: Marcin Stosio, Szymon Chromiński i Ireneusz Borkowski zajęli 6 miejsce na 12 startujących drużyn. Zwycięzca turnieju wygrał skuter marki Zipp, a każdy z zawodników zwycięskiej drużyny otrzymał rower. Sześć pierwszych drużyn w województwie otrzymało pamiątkowy puchar.

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dla uczniów, którzy ukończyli szkołę i zdobyli wszystkie kwalifikacje) można odbierać od poniedziałku (28 maja 2018 r.) w sekretariacie szkoły.

Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat.

Kto kontynuuje naukę pozostaje młody.

Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.

Henry Ford

W dniach 23-25 maja 2018 roku w ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika odbyła się już VII edycja kursu "Komputer i Internet dla seniora". Kurs prowadzili nauczyciele Ekonomika: Joanna Nuckowska, Wioletta Pieńkowska, Kamila Wereszczyńska, Elżbieta Replińska i Elżbieta Zaniewicz. Nauczycieli wspierało ponad 30 uczniów technikum z klas: technik ekonomista: 2a, 3a, technik handlowiec: 2c, 3c, technik logistyk: 2l, 3l oraz technik organizacji reklamy: 2r i 3r.

W warsztatach komputerowych wzięło udział: 18 Pań i 8 Panów. Dominowały osoby w przedziale wiekowym 61-65 lat (9 uczestników). Tylko jeden z kursantów był poniżej 56 roku życia, a 4 kursantów miało więcej niż 70 lat. Każdy z uczestników miał przydzielonego ucznia, który pomagał mu w wykonywaniu poleceń nauczycieli prowadzących kurs. Uczestnicy kursu nabywali umiejętności informatyczne (Word, strony MPK, PKP, wirtualne spacery, mail, Facebook, tłumacz internetowy, komunikacja internetowa) a uczniowie mieli okazję podzielić się swoją wiedzą z zakresu nowych technologii z osobami znacznie od nich starszymi. Komputer i Internet połączyły więc już po raz siódmy pokolenia w Ekonomiku!

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com