• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Ogłoszono wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Pangea, w którym uczniowie Ekonomika wzięli udział po raz pierwszy. Wśród 18 uczestników naszej szkoły I miejsce zajął Radosław Gielewicz z klasy III A (27,08 % ) II miejsce Szymon Talacha z klasy 1L (22,92 %) i III miejsce Marcin Stosio z klasy 1L (20,83 %) Wszystkich możliwych punktów do zdobycia było 60. Warto zauważyć, że za błędnie podaną odpowiedź były naliczane punkty ujemne. Aby zakwalifikować się do następnego etapu należało zdobyć w klasie I 31,25%, w klasie II 35,42% i w klasie III 43,75%. Szkolny organizator konkursu dziękuje Pani Ewie Kruk za sprawowanie opieki nad młodzieżą w trakcie trwania konkursu.

Redaktor naczelny, pan Tomasz Czarnecki, zwrócił się z prośbą o zebranie opinii uczniów kierunku technik logistyk. Wypowiedzi uczniów klasy 2L ukazały się w czasopiśmie Flota Auto Biznes nr 1/2016. Stworzyli oni Kodeks dobrego kierowcy firmowego i wizje dotyczące wyglądu auta za 10 lat. W kreowaniu przyszłych wehikułów młodzież łączyła niesamowitą fantazję z wyważonymi, fachowymi opiniami. Najciekawsze wypowiedzi zostały nagrodzone. Zostały wręczone PenDrivy z logo znanych koncernów samochodowych i smycze reklamowe.

Uczniowie poznają specyfikę pracy we włoskich i hiszpańskich firmach, nabywają praktycznych umiejętności posługiwania się językiem włoskim i hiszpańskim. Stażyści z klas technik ekonomista, technik logistyk i technik handlowiec odbywają praktykę w rzeczywistych warunkach pracy i nawiązują nowe kontakty zawodowe. Hiszpania i Włochy przywitały ich słoneczną pogodą. W wolnym czasie spacerują uliczkami Spoleto i Vigo.

Dnia 5 kwietnia 2016 r. 17 uczniów klas technik ekonomista i technik handlowiec pod opieką p. Edyty Mielniczuk i p. Kamili Wereszczyńskiej wyjechało na staż zagraniczny do Spoleto we Włoszech. Dnia 6 kwietnia 2016 r. grupa 16 uczniów z klas technik logistyk i technik ekonomista pod opieką p. Agnieszki Sawickiej i p. Agnieszki Sempruch wyjechała na staż zagraniczny do Vigo w Hiszpanii. Będą oni odbywać 3-tygodniową praktykę zawodową w ramach projektu „Dla zawodowej przyszłości” z programu Erasmus+.

Uczennice z klasy 3l Kinga Ługowska i Ewelina Deniszewska zajęły pierwsze miejsce w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ "Dlaczego warto uczyć się języka rosyjskiego?" organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016r. w Warszawie w Centrum Edukacji Języka Rosyjskiego.

W dniu 31 marca 2016. o godz. 11:00 zostało zawarte trójstronne porozumienie między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach a Urzędem Skarbowym w Siedlcach i Zakładem Karnym w Siedlcach.
Celem porozumienia jest przeprowadzenie szkolenia dotyczącego rozliczenia podatkowego za rok 2015 dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym oraz pomoc w wypełnianiu deklaracji podatkowych w/w. Szkolenie merytoryczne dla więźniów ma zostać przeprowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego w dniu 11.04.2016 roku a sama pomoc uczniów i nauczycieli Ekonomika p. Joanny Nuckowskiej, p. Aliny Majchrzyk i p. Elżbiety Replińskiej oraz pracowników Urzędu Skarbowego w wypełnianiu deklaracji osadzonym odbędzie się na terenie Zakładu Karnego w dniu 13.04.2016 roku.
Porozumienie zostało podpisane przez:

  • Pana Patryka Hanischa - Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  • Panią Jolantę Duk - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach
  • mjr Marka Suwińskiego - Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach.

Zawarte porozumienie jest rozszerzeniem akcji „Pomagamy wypełniać PIT-y w Ekonomiku”, która w tym roku w dniach 7-8 marca 2016 roku już po raz 10 została przeprowadzona przez Ekonomik we współpracy z Urzędem Skarbowym, który jest patronem klasy technik ekonomista w naszej szkole.
Podczas oficjalnych wystąpień towarzyszących zawarciu porozumienia Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że nasza Szkoła jest szkołą otwartą przede wszystkim na pogłębienie wiedzy przez uczniów i wykorzystanie jej w praktycznych działaniach ale również na potrzeby środowiska lokalnego i współpracę z pracodawcami. To jest też celem podjętej dzisiaj inicjatywy społecznej. Naczelnik Urzędu Skarbowego podkreślał, że ta forma pomocy więźniom jest innowacyjnym działaniem Urzędu Skarbowego w Siedlcach i na skalę kraju.
Naczelnik Zakładu stwierdził m.in., że ważnym elementem resocjalizacji jest nauka, a szkolenie i wypełnianie PIT-ów pozwolą uniknąć więźniom problemów z prawem podatkowym.
Zakład karny w ramach współpracy zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć dla uczniów szkoły w ramach programu „Więzienie stracony czas”.
Pracownicy szkoły i uczniowie prowadzą tę akcję charytatywnie i poza godzinami pracy. Jest to dobry przykład działań podejmowanych na rzecz ludzi czasowo wykluczonych z życia w normalnym społeczeństwie i próby przekazania im praktycznych umiejętności.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com