• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

medal

Dnia 23 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach odbyła się konferencja podsumowująca projekt staży zagranicznych „Dla zawodowej przyszłości” z programu Erasmus +.
Na konferencję przybyli zaproszeni goście: Pan Mariusz Bułas – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, dr Monika Jasińska – adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Pani Wioletta Kuczyńska – przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Siedlcach, Pan Krzysztof Grzegorczuk – dyrektor ZSP nr 3 w Siedlcach, Pani Mariola Zaczyńska – pisarka, redaktor Tygodnika Siedleckiego, koordynatorzy projektu, lektorki języków obcych, nauczyciele, pracownicy szkoły i stażyści.
Rolę konferansjerów pełniła uczennica kl. 3 a – Joanna Głuchowska oraz Rafał Karpowicz – uczeń kl. 3 l. Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor Jolanta Duk, witając przybyłych Gości oraz społeczność szkolną. Pani Dyrektor podzieliła się z uczestnikami konferencji informacjami dotyczącymi innych projektów realizowanych w szkole oraz sukcesami szkoły i uczniów w bieżącym roku szkolnym. Następnie uczeń kl. 3 c Piotr Leśniak przedstawił najważniejsze informacje na temat projektów staży zagranicznych realizowanych w naszej szkole od roku 2010 oraz podziękował wszystkim osobom, które były zaangażowane w ich realizację. Wyrazem wdzięczności były wręczone przez młodzież kwiaty oraz pierniki z wizerunkiem patrona szkoły. Podczas konferencji beneficjenci w ciekawy sposób zaprezentowali rezultaty osiągnięte dzięki uczestnictwu w projekcie „Dla zawodowej przyszłości”. W stażu uczestniczyło 66 uczniów, którzy pod opieką 8 nauczycieli odbywali praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Wypowiedzi stażystów uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego, który pod kierownictwem Pana Tomasza Borkowskiego zaśpiewał piosenkę w języku hiszpańskim. Koordynator projektu – Pan Jarosław Skrzeczyński przedstawił opinie stażystów na temat udziału w projekcie oraz osiągnięte przez nich korzyści.
Na zakończenie Pani Dyrektor Jolanta Duk i szkolny koordynator projektu Pani Kamila Wereszczyńska uroczyście wręczyły uczniom zaświadczenia ukończenia kursu języka obcego, certyfikaty potwierdzające ukończenie 3-tygodniowego stażu zagranicznego oraz dokument Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W 2017 roku przypada 100. rocznica odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki w Siedlcach oraz 200. rocznica śmierci tego bohatera. Dla upamiętnienia tych wydarzeń Fundacja AKA, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego, zorganizowała konkurs dla uczniów siedleckich szkół ponadgimnazjalnych pt. „Śniadanie z Kościuszką”. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu utworu prozatorskiego (w dowolnym gatunku literackim) i nadesłaniu go na adres fundacji. Z dumą i przyjemnością informujemy, że II miejsce w konkursie zajął Bartosz Szajkowski uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, (uczęszczający do klasy IR). Gratulujemy!!!

Nagrodzoną pracę będzie można przeczytać już niebawem na stronie internetowej Fundacji AKA.

W dniu 17 maja br. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w wojewódzkim etapie XXXX Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Organizatorem tego etapu było Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.
Uczniowie z klasy 2 L: Emil Kołodziejczyk, Marcin Stosio i Szymon Talacha startowali w kategorii zespoły chłopców. Udział w zawodach i rywalizacja na poziomie wojewódzkim dostarczyły naszym zawodnikom dużo emocji. Ich pozycja w klasyfikacji generalnej zmieniała się po każdej konkurencji. Po pierwszej konkurencji- strzelaniu zajmowali 4 miejsce, po rzucie granatem - 6 miejsce. Po pierwszej pomocy przedmedycznej przesunęli się na piąte miejsce. Zwycięstwo w czwartej konkurencji (torze przeszkód) dało im awans na 3 pozycję i szansę na 2 miejsce. Niestety, nieudany start w przeprowadzonym na końcu zawodów biegu na orientację oznaczał utratę miejsca na podium. Nasi chłopcy zajęli ostatecznie 4 miejsce ze stratą 0,5 punktu do brązowego medalu. Dla podkreślenia tego, jak duży niedosyt czują zawodnicy dodać należy, że pół „dużego” punktu w klasyfikacji generalnej to tego dnia: 1 mały punkt więcej na strzelnicy, 2 małe punkty więcej wrzucie granatem lub 45 sekund szybciej w biegu na orientację. Jednocześnie zawodnicy podkreślają, jak dużym doświadczeniem był dla nich start w zawodach sportowo-obronnych rangi wojewódzkiej. Wierzą, że zdobyta wiedza przełoży się na lepszy wynik w przyszłym roku, jeżeli ponownie staną przed szansą sprawdzenia się w rywalizacji z najlepszymi szkołami w województwie.

Pozostało jeszcze 4 dni do zalogowania się i złożenia wniosku do szkoły  pierwszego wyboru. 

Zapraszamy  do Ekonomika! 

U nas czekają na Ciebie: zawody z przyszłością, płatne praktyki wakacyjne, staże zagraniczne, projekty zawodowe i ogólnokształcące, bezpieczne warunki do nauki i przyjazna atmosfera.

Nasze hasło to: WIEDZA, TRADYCJA, NOWOCZESNOŚĆ

Planowane klasy  pierwsze w roku szkolnym 2017/2018

Typ szkołyPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obcePrzedmioty punktowane
Technikum nr 2
Klasa I A
Technik ekonomista
matematyka
geografia
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski

język polski
matematyka 
język angielski
geografia

Technikum nr 2
Klasa I C
Technik handlowiec
geografia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski
język polski
matematyka geografia
wiedza o społeczeństwie
Technikum nr 2
Klasa I L
Technik logistyk
informatyka geografia język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski

język polski
matematyka
informatyka
geografia

Technikum nr 2
Klasa I R
Technik organizacji reklamy
język angielski
biologia
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski

język polski 
matematyka
język angielski
informatyka

VI Liceum Ogólnokształcące
Klasa I F
Klasa medialna
język polski
język angielski
biologia lub historia
język angielski
oraz do wyboru:
język niemiecki/ język rosyjski

język polski 
matematyka
język angielski
historia

Jesteśmy SZKOŁĄ ZAWODOWĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

Dnia 15 maja odbyły się w naszej szkole warsztaty edukacyjne prowadzone przez Panią Aleksandrę Jagiełło, Panią Martynę Myszkę oraz Panią Agnieszkę Gałach, pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach. Uczniowie 9 klas brali udział w ćwiczeniach i zajęciach mających na celu podejmowanie właściwych decyzji związanych głównie z ich przyszłością zawodową.
Omawiane były następujące zagadnienia wychowawcze i prozawodowe:
1. Rola hierarchii wartości w życiu człowieka - klasa 2l
2. Umiejętności interpersonalne - klasa 2 F
3. Dopiąć swego - czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele - klasa 1 C i 3 L
4. Znaczenie zainteresowań w kształtowaniu ścieżki kariery - klasa 1L
5. Metody efektywnego uczenia się - klasa 1 A, 1 R, 2 A
6. Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości - klasa 3R

Emil Kołodziejczyk - uczeń klasy II L brał udział w eliminacjach wojewódzkich XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK w Kozienicach (6-7 maja 2017) i wraz z drużyną zajął III miejsce.
Jest to prestiżowy konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uczniowie rywalizują w ośmiu konkurencjach teoretycznych i praktycznych:

 1. test wiedzy,
 2. planowanie wycieczki w oparciu o mapę,
 3. marsz na orientację,
 4. gra azymutowa,
 5. rowerowy tor przeszkód,
 6. udzielanie pierwszej pomocy,
 7. pakowanie ekwipunku na wycieczkę,
 8. rozpoznawanie obiektów turystycznych woj. podkarpackiego ze zdjęć. 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com