• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

ZlotaTarcza2018

W dniach 10.01.2018 r. – 19.01.2018 r.  w Technikum nr 2 trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk i technik organizacji reklamy.  W dniu 11.01.2018 r. 108 uczniów klas czwartych przystąpiło do części pisemnej.  77 uczniów w czasie ferii zimowych przystąpi do części praktycznej egzaminu. Powodzenia!

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Siedlcach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".
TechnikumPerspektywy2018

Jesteśmy na 1 miejscu w Siedlcach, 10 w województwie mazowieckim i 70 miejscu w Polsce.W rankingu liczą się:
- sukcesy w olimpiadach 20%
- wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych 20%
- wyniki matur z przedmiotów dodatkowych 30%
- wyniki egzaminu zawodowego 30%.
http://www.perspektywy.pl/

Msza za śp. Stanisława Glicę zostanie odprawiona w kościele katedralnym w Siedlcach dn. 12 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 7.00. Mszę zamówiła społeczność ZSP nr 2 w Siedlcach

SGlica

„Życie, jesteś chwilą, życie tyś mym snem. 
Życie tyś dniem krótkim, przemijasz jak cień.” 
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Stanisława Glicy wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

W Zmarłym żegnamy nie tylko cenionego dyrektora, szanowanego nauczyciela matematyki, pedagoga i wychowawcę młodzieży, ale też zawsze życzliwego kolegę, dobrego przyjaciela, wspaniałego człowieka. Ś.p. Stanisław Glica odszedł, ale pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach.
Łączymy się w smutku i żałobie z Rodziną.

Dyrekcja i cała społeczność szkolna

ZSP nr 2 w Siedlcach        

W grudniu 2017 uczniowie szkoły polskiej i greckiej, pod opieką p. Moniki Olędzkiej i p. Johna Mokiasa, wykonali prezentacje i karty świąteczne, które zostały wysłane w listach zagranicznych. Dodatkowo młodzież przygotowała śpiew greckich, angielskich i polskich kolęd. Nagranie klasy 1R z Wigilii klasowej, bardzo spodobało się greckiemu dyrektorowi i zostało zaprezentowane w szkole greckiej podczas Jasełek. Grecy z 3 Dimotiko Sxoleio Tiravou również przygotowali muzyczny prezent dla nas, życząc wszystkim Polakom: Merry Christmas and Happy New Year!

Dnia 12 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 odbędzie się śródroczne zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas według następującego porządku:
• 16.00 – szkolenie dotyczące procedur egzaminu maturalnego - dla rodziców uczniów klas maturalnych
• 16.00 - szkolenie prowadzone przez prof. Mariusza Jędrzejko na temat "Narkotyki i dopalacze. Marihuana - fakty bez mitów" – dla rodziców uczniów klas I – III Technikum i I – II Liceum
• ok. 17.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych
Tego dnia dyżur pełnią wszyscy nauczyciele uczący w szkole.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com