• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Dnia 06 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach odbył się II etap (okręgowy) XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, której organizatorem jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. W pierwszym (szkolnym) etapie OOL wzięło udział 7176 uczniów reprezentujących 287 szkół średnich z całej Polski. W etapie okręgowym olimpiady w 11 ośrodkach wzięło udział ponad 600 uczniów.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez WSL od 2008 roku. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną oraz promowanie utalentowanych uczniów wśród potencjalnych pracodawców. Olimpiada jest turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Patronem Merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. Przewodniczącym Komitetu Głównego OOL jest prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski - Rektor Wyższej Szkoły Logistyki. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Mariusz Jedliński.

W etapie okręgowym OOL, który odbył się w naszej szkole wzięło udział 47 uczestników ze szkół z: Lublina, Międzyrzeca Podlaskiego, Międzyrzecza, Sokołowa Podlaskiego, Łukowa, Łochowa, Białej Podlaskiej. Naszą szkołę reprezentowało aż 10 uczniów z klas technika logistyka: Koć Patryk, Jastrzębska Natalia (2 L), Cabaj Jakub, Komar Kamil, Marczuk Marta (3 L), Borkowski Jacek, Mitrzak Martyna, Krasuska Martyna, Kruszewska Marta, Lipiński Adam (4 L). Ekonomik może się poszczycić finalistami olimpiady: Anna Mazurowska (rok szk. 2015/2016), Rafał Karpowicz (rok szk. 2016/2017), Marcin Stosio (rok szk. 2018/2019).

Tegoroczna edycja olimpiady obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące gospodarki zapasami, poziomu obsługi klienta, prognozowania popytu, zagospodarowania przestrzeni magazynowej, planowania produkcji i dystrybucji, przepisów prawa w transporcie, dokumentacji transportowej i magazynowej. Ważnym punktem była też terminologia logistyczna w języku angielskim. Autorami zadań byli nauczyciele akademiccy i autorzy podręczników do technika logistyka m.in. dr hab. Maciej Stajniak prof. nadzw., dr inż. Marek Matulewski, dr inż. Stanisław Krzyżaniak.

Wizyta młodzieży ze szkół kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor na okręgowym etapie OOL jest promocją nie tylko dla naszej szkoły, która wyróżnia się na tle innych szkół w Polsce wynikami nauczania, ale również dla naszego miasta.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki, mamy nadzieję, że młodzież z Technikum nr 2 weźmie udział w finale Olimpiady, który odbędzie się w siedzibie WSL w Poznaniu 19 marca 2019 r.

Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas

Florian Plit

W dniu 02 grudnia 2019 roku już po raz piąty w naszej szkole gościliśmy edukatora z Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach. W tej edycji warsztatów uczestniczyły klasy 1 LP, 1 LG, 1 AG oraz 1 CG.

Pani edukator Karolina Korniluk podczas warsztatów rozmawiała z uczniami na temat właściwej segregacji odpadów według aktualnie obowiązujących w kraju i w naszym mieście przepisów oraz o szeroko pojętym gospodarowaniu odpadami. Poruszony został  m.in. temat hierarchii postępowania z odpadami, recyklingu i odzysku. Prowadząca warsztaty zwróciła również uwagę na zanieczyszczenie środowiska, a w szczególności zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza spowodowane niewłaściwą gospodarką  odpadami. Uczniowie mieli okazję sprawdzić w praktyce swoja wiedzę na temat zasad segregacji odpadów.

Warsztaty odbyły się w ramach akcji ,,Siedlce? Naturalnie! Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Siedlec i okolic oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

12 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIV Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów z klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.

Uczniowie stanęli do rywalizacji nie tylko ze swoimi rówieśnikami z innych szkół w Polsce, ale także z kilkudziesięciu państw z całego świata.

W tym roku rozwiązanie zadań wymagało zdolności szybkiego liczenia i umiejętności logicznego myślenia.

Najlepsze wyniki w naszej szkole osiągnęli: Maja Cieciera kl. 1cp, Marcin Krasnodębski kl. 3l, Krystian Soszyński kl. 2l.

Gratulacje dla wszystkich uczestników!

Szkolnym koordynatorem konkursu był pan Mariusz Kozaczuk.

W dniu 3 grudnia 2019 roku uczniowie z klasy 2r pod opieką p. Wioletty Pieńkowskiej, uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach. Pani Aleksandra Lewicka – inspektor i Pani Agnieszka Drzewowska - koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji zapoznały uczniów z prezentacją multimedialną dotyczącą funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Omówiły strukturę organizacyjną, najważniejsze zadania ZUS–u, zasady opłacania składek i wypłaty przysługujących świadczeń oraz możliwości narzędzia, jakim jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Następnie uczniowie odwiedzili salę obsługi klienta, gdzie mieli możliwość porozmawiania z doradcami klientów. Celem wycieczki było podsumowanie „Lekcji z ZUS” oraz zapoznanie młodzieży ze specyfiką funkcjonowania instytucji państwowej, sektora finansów publicznych.

W dniach 25.11.19 - 29.11.19 r. odbyły się drugie próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z 4 kwalifikacji: A.36.Prowadzenie rachunkowości, A.22.Prowadzenie działalności handlowej, A.32.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych, A.27.Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Życzymy powodzenia.

W dniach 18 – 24 listopada 2019 roku po raz dwunasty w Polsce obchodzono Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy. W spotkaniach z przedstawicielami firm i instytucji, którzy przybliżyli zagadnienia dotyczące finansów, marketingu i ekonomii zaangażowani byli uczniowie z klas: 1rg, 1cg, 2c, 2r, 2f, 3r i 4r. Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę:

  • Pan Michał Grochowski - instruktor nauki jazdy z Ośrodka Szkolenia Kierowców Koliberek s.c. w Siedlcach,
  • Pan Michał Matlengiewicz - właściciel Agencji Reklamy Strych Polska,
  • Pani Justyna Janusz - dziennikarka Tygodnika Siedleckiego,
  • Pani Bożena Oknińska - pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Delegatura w Siedlcach,
  • Pani Aneta Tchórzewska i Pani Beata Gawrońska - pracownice Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach.

Spotkania z przedstawicielami firm i instytucji umożliwiły młodzieży konfrontację wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktyków przedsiębiorczości. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania biznesu na konkretnych przykładach a także otrzymali wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej. W ramach podziękowań za okazane zainteresowanie, życzliwość i zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodzieży zaproszeni wolontariusze otrzymali dyplomy.

Celem programu, Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy, było stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Wszystkim zaangażowanym w program dziękujemy za współpracę ze szkołą oraz podzielenie się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Szkolnym koordynatorem programu jest pani Wioletta Pieńkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com