• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

ZlotaTarcza2018

„Wracamy do szkoły po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do wytężonej pracy. Jesteśmy starsi i mądrzejsi. Mamy także gorące postanowienia dotyczące tego co czeka nas w nowym roku szkolnym.
Życzymy wszystkim samych sukcesów. Wam drogie koleżanki i koledzy dobrych ocen, a Wam kochani nauczyciele dużo cierpliwości i wytrwałości.”
Takimi słowami zostali powitani przybyli na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19.
Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się 3 września br. Rozpoczęła ją msza św. w Kościele Katedralnym. Następnie, już w szkole, Pani Dyrektor Jolanta Duk powitała grono pedagogiczne, rodziców oraz młodzież, a szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych. Podczas części artystycznej zebrani wysłuchali wierszy, obejrzeli humorystyczną inscenizację dotyczących patrona szkoły wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika oraz wysłuchali piosenki w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego.
Akademię przygotowali uczniowie z klasy 4c pod kierunkiem pani Joanny Nuckowskiej oraz uczennice z klasy 2a ze szkolnego zespołu wokalnego pod kierunkiem pana Tomasza Borkowskiego.

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 dnia 3 września 2018 r.

8.00 - Msza św. w Kościele Katedralnym w Siedlcach
9.30 - Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej
Po zakończeniu uroczystości spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych. Serdecznie zapraszamy także rodziców uczniów.

MZ1

„Odszedłeś od nas tak nagle
pozostawiając smutek i wielki żal,
A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.
W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Marka Zwolińskiego wieloletniego pracownika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

W Zmarłym żegnamy cenionego pracownika administracji, lubianego i szanowanego przez społeczność szkolną, dobrego przyjaciela, wspaniałego człowieka.

Pan Marek Zwoliński był absolwentem naszej szkoły. Od 1993 roku z ogromnym zaangażowaniem pracował na stanowisku kierownika gospodarczego. Praca była jego pasją a szkoła drugim domem, o który bardzo dbał i troszczył się. Odpowiedzialny, sumienny, zawsze uśmiechnięty, wesoły, miał dla każdego dobre słowo. To człowiek wrażliwy i chętny do pomocy każdemu, kto jej potrzebował.

Ś.p. Marek Zwoliński odszedł nagle i niespodziewanie, ale pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach na zawsze.

Łączymy się w smutku i żałobie z Rodziną.

Msza Św. żałobna za ś. p. Marka Zwolińskiego zostanie odprawiona w kościele Św. Stanisława w Siedlcach w poniedziałek 6 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00.

Dyrekcja i cała społeczność szkolna    
ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach   

• Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie szkoły.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

• Składanie oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – do 10 lipca 2018 r.

Terminarz

Dnia 22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor Jolanta Duk uroczystym przemówieniem i podsumowaniem kończącego się roku szkolnego. Podziękowała również Panu Wiesławowi Kadźmierczakowi za 4-letnie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Rodziców i pracę na rzecz szkoły. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Artur Soćko podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę. Następnie Pani Dyrektor wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe za wyniki w nauce, frekwencję, za osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy 2L oraz zespołu muzycznego pod kierunkiem Pana Tomasza Borkowskiego.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com