• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Dnia 19 marca 2019 r. 2r i 2l pod opieką p. Elżbiety Zaniewicz i p. Ewy Księżopolskiej uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych z okazji Dnia Otwartego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Spotkanie rozpoczęło się od kreatywnych warsztatów na temat „Techniki post produkcji filmowej stosowanych w reklamie”. Uczniowie poznali metody, techniki, narzędzia oraz proces produkcji reklamy telewizyjnej w oparciu o technologie cyfrowe. Mieli również okazję przekonać się jak twórcy filmowi manipulują wirtualną rzeczywistością. Następnie wysłuchali wykładu „Czy wiesz jak jesteś manipulowany? Czyli o informacji we współczesnym świecie?”. Na zakończenie spotkania uczniowie wzięli udział w quizie wiedzy z nagrodami.

18.03.2018 odbyło się podsumowanie projektu realizowanego w naszej szkole od września 2018 do marca 2019 pt.: „Bądź świetny w reklamie.” To już czwarta odsłona współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach w zawodzie technik organizacji reklamy. W tym roku tematem projektu były social media i ich wpływ na nasze życie. Młodzież pod kierunkiem opiekunów - Pani Moniki Olędzkiej i Katarzyny Zawadzkiej - przygotowywała plakaty reklamowe, dokumentację fotograficzną oraz prezentacje multimedialne na temat zalet i wad korzystania z mediów społecznościowych. Projekt miał na celu pokazanie świata social mediów oczami młodzieży. Uczniowie rozwijali umiejętności zawodowe i przygotowywali się do egzaminów zawodowych kwalifikacji A.27 – Planowanie i projektowanie kampanii reklamowej.

18.03.2019 roku, podczas telekonferencji, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Zostały nagrodzone najlepsze prace i wręczone dyplomy. Projekt był swoistym wyzwaniem dla młodzieży, rozwijał umiejętność pracy w grupie, kreatywne myślenie, skłaniał do myślenia i pracy twórczej. Wskazywał, że w dzisiejszych czasach nie dzielą nas kilometry, ważna jest wspólna inicjatywa i działanie.
Efekty wspólnego projektu potwierdziły, że uczniowie ZSZ nr 2 w Starachowicach i "Ekonomika" w Siedlcach są "świetni w reklamie". W przyszłości obie szkoły chcą kontynuować współpracę.

 

Termin obchodów Światowego Dnia Konsumenta wiąże się z rocznicą przemówienia Prezydenta Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego w 1962 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Kennedy sformułował cztery podstawowe prawa konsumenta: prawo do rzetelnej informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. Z jego ust padło też znane stwierdzenie: "Konsumenci to my wszyscy".

Od 1983 roku w rocznicę tego wystąpienia 15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Pamiętając o tak ważnym dniu, uczniowie naszej szkoły, już po raz kolejny, pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych: p. G. Lech i p. W. Pieńkowskiej, przygotowali i zaprezentowali na korytarzu szkolnym ekspozycję pod hasłem: Instytucje ochrony praw konsumentów – parasolem ochronnym. Dnia 18 marca br. uczniowie z klas 1r i 2c uczestniczyli w spotkaniu z panią Bożeną Oknińską – pracownikiem WIIH Delegatury w Siedlcach, która przekazała młodzieży cenne informacje dotyczące gwarancji i rękojmi. Udział w spotkaniu dał młodzieży możliwość poszerzenia wiedzy, którą zdobywają podczas nauki przedmiotów zawodowych, a być może ułatwi ewentualne dochodzenie praw w przypadku reklamacji zakupionego przez nich wadliwego towaru.

Z przyjemnością możemy ogłosić, że uczniowie i nauczyciele naszej szkoły odnoszą kolejne sukcesy w tym roku szkolnym. Nauczyciel przedmiotów logistycznych Elżbieta Replińska zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja" w kategorii scenariusz lekcji. Uczennicy z klasy II L Paulinie Kołak przypadło III miejsce w kategorii grafika. Obie panie przygotowały prace na temat „Normy + miasto = Smart City”. Nagrody laureatom konkursu wręczał w dniu 15 marca 2019 r. w Warszawie prezes PKN pan Tomasz Schweitzer.

Laureatki konkursu wzięły również udział w konferencji „Normalizacja dla Smart Cities”. W programie konferencji znalazły się wystąpienia omawiające różne aspekty problematyki inteligentnych miast: wybrane aspekty tworzenia inteligentnego miasta oraz wyzwania dla jego rozwoju, przykłady wdrożeń inteligentnych rozwiązań w polskich miastach w oparciu o Gdynię, działania wspierające zintegrowane planowanie rozwoju miasta zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z wykorzystaniem nowych technologii, rola miejskich systemów telekomunikacyjnych i komunikacyjnych. Konferencja jest organizowana przez PKN co roku w ramach obchodów Dnia Normalizacji Polskiej, który przypada na 20 maja.

13.03.2019 r.
Odbyła się 17. edycja szkolnego konkursu CYFROMANIAK. Uczniowie byli podzieleni na dwie kategorie: w klasach I – II najlepszą okazała się Kinga Krasuska z klasy 2A oraz w klasach III – IV pierwsze miejsce zajął Szymon Talacha z klasy 4 L. Organizatorem konkursu był p. Wojciech Zych. Gratulujemy zwycięzcom.

Uczniowie klasy 1F uczestniczyli w spotkaniu „Oko w oko z naukami ścisłymi” na platformie internetowej Quzizz. Odpowiadali na pytania z matematyki, fizyki, chemii przygotowane i umieszczone w internecie przez p. Pawła Jakubika. Najszybciej i najwięcej poprawnych odpowiedzi udzieliła Katarzyna Jodłowska.
Uczennice kl. II F na lekcji biologii prowadzonej przez p. Agnieszkę Sempruch izolowały kwas DNA w truskawkach. Okazuje się, że wcale nie jest potrzebne laboratorium i skomplikowana aparatura, żeby zobaczyć gołym okiem DNA w tych owocach. Są miękkie i łatwe w rozdrobnieniu, ale przede wszystkim zawierają w sobie dużą ilość DNA. Truskawka jest poliploidem, co oznacza, że w każdej komórce ma wiele kopii swojego DNA (w tym przypadku aż osiem). Duża ilość DNA sprawia, że proces jest lepiej widoczny.
14.03.2019 r.
Uczniowie klasy 3A włączyli się w ogólnopolskie obchody Dnia Matematyki 2019, poprzez rozwiązywanie zadań z prezentacji pt. "Matematyka dzika". Były one przygotowane z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve, objęte patronatem merytorycznym przez e-math.pl. Nie wymagały od uczniów, podzielonych na zespoły, szczegółowej wiedzy matematycznej – wystarczył otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką.

Przedstawiciele koła Naukowego Studentów Matematyki GRAF na wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach: Ewa Urbanek, Radosław Król, Przemysław Stachniak, poprowadzili warsztaty dla klasy 1A,1C, 2A i 3A nt. "Architekt z marzeniami". Budowanie krawędziowych modeli brył i innych konstrukcji ze słomek do picia było zajęciem twórczym i kształcącym geometryczną wyobraźnię.

Uczniowie klasy 1L na lekcji informatyki z p. Ewą Księżopolską rysowali wykresy funkcji kwadratowej w Excelu. Określali miejsca zerowe funkcji oraz analizowali jaki wpływ na kierunek i rozwartość ramion paraboli ma wartość współczynnika „a” w równaniu y = ax2 + bx +c.

W ramach zajęć z fizyki uczniowie wysłuchali wykładu na temat powstawania fali dźwiękowej, jej rozchodzenia się i odbierania dźwięków. Uczniowie klasy 2C przygotowali i zaprezentowali doświadczenia .Wyjaśnili między innymi w jakim celu wyposaża się instrumenty muzyczne takie jak np. gitara czy skrzypce w pudła rezonansowe. Omówili zasadę działania popularnej zabawki, tzw. wańki-wstańki, która poruszona na boki nigdy się nie przewraca. Na podstawie prostego doświadczenia z lewitującą piłeczką wyjaśnili prawo Bernoulliego i jego zastosowanie.
W ramach zajęć z chemii uczniowie przedstawili proste doświadczenia, które można wykonać samodzielnie w domu, wykorzystując składniki z domowej kuchni. Zajęcia z fizyki i chemii przeprowadziła p. Jolanta Iwaniuk.

W dniu 14 marca 2019 r. już po raz czwarty w naszej szkole gościliśmy edukatora z ZUO. W warsztatach uczestniczyły klasy: 1a, 1 l, 1 f oraz 2 r. Pani edukator podczas warsztatów rozmawiała z uczniami na temat właściwej segregacji odpadów według aktualnie obowiązujących w kraju i w naszym mieści przepisów o gospodarowaniu odpadami. Poruszony został również temat hierarchii postępowania z odpadami, recyklingu i odzysku oraz wpływu niewłaściwej gospodarki odpadami na zanieczyszczenie środowiska, a w szczególności zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza. Uczniowie mieli również okazję sprawdzić w praktyce swoją wiedzę na temat zasad segregacji odpadów. Każdy z uczniów otrzymał odpady różnego typu, które miał wrzucić do odpowiednich pojemników.

Warsztaty odbyły się w ramach akcji ,,Siedlce? Naturalnie!". Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Siedlec i okolic oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com