• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Dnia 9 listopada 2018 zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego „Poland- My Homeland.” Konkurs został zrealizowany w ramach szkolnego projektu edukacyjnego „100 lat Niepodległej Polski”. Zadanie uczestników polegało na przygotowaniu w języku angielskim plakatów z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów świadomości i postaw patriotycznych.
W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas: 2A, 2F, 2R, 3F, 3R, 4R. Jury w składzie p. Karolina Ochnik, p. Renata Paczóska oraz p. Emilia Woźniak przyznało następujące nagrody:
I miejsce- Paulina Stosio, kl 2A
II miejsce- Natalia Olszewska, kl 4R
III miejsce- Weronika Nielipińska, kl 2A
Wyróżnienie- Katarzyna Tchórzewska, kl 2 R.
Laureaci i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

9 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach odbyła się uroczystość podsumowująca obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dyrektor szkoły pani Jolanta Duk serdecznie powitała dostojnych gości, wśród których była pani wiceprezydent Anna Sochacka, pani Regina Pieczara – starszy wizytator Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, pan Ryszard Chraniuk – przewodniczący Powiatowej Rady Kombatanckiej w Siedlcach, pani prof. dr hab. Violetta Machnicka – prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, pani Bożena Wojciuk – absolwentka, kierownik artystyczny ZPiT ZS „Chodowiacy”, pani Edyta Ślubowska – dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, pani Barbara Sidoruk – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach, pan Patryk Hanisch – naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach, pan Bartosz Czapliński – z-ca dyrektora ZUS Oddział Siedlce, pani Agnieszka Król – redaktor Tygodnika Siedleckiego, pani Justyna Szalińska – Wymiatał – przewodnicząca Rady Rodziców w ZSP nr 2 w Siedlcach, pan Zbigniew Gałach – wiceprzewodniczący Rady Rodziców w ZSP nr 2 w Siedlcach, pan Stanisław Czop – wiceprzewodniczący Rady Rodziców w ZSP nr 2. Uroczystość rozpoczęła się niezwykle podniośle, bowiem pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar Szkoły i zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów „Ekonomika”. O godzinie 11.11, po specjalnym biciu zegara, wszyscy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Podsumowania szkolnego projektu edukacyjnego „100 lat Niepodległej Polski” dokonała wicedyrektor szkoły Barbara Adamiak. W prezentacji podkreśliła ogromne zaangażowanie uczniów i nauczycieli w realizację różnorodnych zadań, wśród których znalazły się: uroczystość Urodziny Marszałka w siedleckim „Ekonomiku”, spotkanie poetycko-muzycznego Pieśni, z którymi szliśmy do wolności, wycieczka do Krakowa szlakiem odzyskania niepodległości, konkurs plastyczny, tydzień z poezją i pieśnią patriotyczną, wystawa Piłudski w fotografii i malarstwie, a nawet konkurs kulinarny na ciastko Niepodległościówkę. Uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, okolicznościowe wystawy historycznych pamiątek, filmy, fotorelacje Historia utrwalona- pomniki i miejsca pamięci w naszym mieście, spotykali się z kombatantami, członkami historycznej grupy rekonstrukcyjnej. Pani Barbara Adamiak jako koordynatorka szkolnego projektu podziękowała wszystkim instytucjom i osobom, które wspierały działania młodzieży w czasie całorocznych obchodów. Zwieńczeniem Dnia dla Niepodległej w „Ekonomiku” był spektakl teatralny A to Polska właśnie! inspirowany dramatem Stanisława Wyspiańskiego pt. Wesele. Sala gimnastyczna zamieniona w bronowicką chatę rozbrzmiewała dźwiękami skocznego krakowiaka i mistrzowsko zagranymi dialogami gości weselnych. Przed oczami widzów rysował się portret narodu polskiego z jego tradycjami, zwyczajami, ale także przywarami. Była to również ważna lekcja historii, którą kończy rok 1918 i odzyskanie przez Polaków upragnionej, wyczekanej przez pokolenia wolności. Był to także hołd oddany tym, którzy złożyli życie na ołtarzu ojczyzny oraz tym, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości za ich trud i bohaterską walkę.
W uroczystości przygotowanej przez panią Anetę Baran i panią Annę Pliszkę wystąpiła dwudziestosześcioosobowa grupa osób z klas: 3F, 4A, 4C, 3L, 2A, 1F, 1R. Dekorację do spektaklu wykonali uczniowie z klas: 4A, 4R, 3R, 1R, 1A pod kierunkiem Anety Radzikowskiej, uczennicy klasy 4A. Całą uroczystość poprowadził Artur Żółkowski z klasy 3L.
Dzień dla Niepodległej w siedleckim „Ekonomiku” był uroczystym, wyjątkowym świętowaniem, spotkaniem ważnym i wartościowym. Było refleksyjnie, patriotycznie i radośnie.

7 listopada 2018 r. w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa odbył się SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO przeprowadzony przez edukatora projektu p. Katarzynę Branicką-Karczmarczyk.
Dzień rozpoczął się od spotkaniem edukatora z dyrektorem szkoły, któremu towarzyszył szkolny koordynator projektu – p. Ewa Księżopolska.
Następnie odbyło się spotkanie edukatora z uczniami i nauczycielami w świetlicy szkolnej, w ramach tzw. apelu. Na tym spotkaniu został zaprezentowany film nt. cyberzagrożeń przeznaczony dla uczniów i uczennic. Poruszone zostały podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz informacje o miejscach, w których można znaleźć pomoc w sytuacjach zaistnienia cyberzagrożeń. Zaprezentowano główne założenia oraz cele projektu.
Po apelu przeprowadzone zostały 3 indywidualne warsztaty z klasą 1r, 1l, 2l na wybrane tematy cyberbezpieczeństwa.
Działania zrealizowane przez edukatora miały na celu wyposażenie uczniów i nauczycieli w wiedzę oraz wzrost świadomości na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Relacja na cyfrowobezpieczni.pl

Dnia 7 listopada 2018 r. odbył się w naszej szkole I etap szkolny XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W zawodach wzięło udział dziewięciu uczestników z klas 2a i 4a.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”. XXXII Olimpiada została objęta honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Głapińskiego.

W dniu 24.10.2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panią Martą Łępicką oraz Panią Moniką Marciszewską z PGE (Polska Grupa Energetyczna) Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach akcji „Październik – miesiącem oszczędzania”. Pani Marta Łępicka w sposób niezwykle przystępny i obrazowy przybliżyła uczniom klas 2a, 2c, 3c sposoby dzięki którym każdy użytkownik sprzętów i urządzeń zasilanych energią elektryczną może obniżyć kwoty comiesięcznych rachunków za energię. Prelegentka zapoznała młodzież także z przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku energii w Polsce oraz ze strukturą PGE. Spotkanie zostało zwieńczone konkursem, uczniowie udzielający poprawnych odpowiedzi otrzymali nagrody ufundowane przez PGE Obrót S.A.

W dniach 15-17 października br. w Bydgoszczy odbył się Centralny Finał LVII Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety-2018”, w których udział brali reprezentanci ZSP nr 2 w Siedlcach. Możliwość startu w ogólnopolskim finale zapewniło chłopcom z „Ekonomika” wcześniejsze zwycięstwo w etapie wojewódzkim. W Bydgoszczy zespół w składzie: Robert Boguszewski i Arkadiusz Radzikowski (obaj z klasy 3C) oraz Piotr Pytlak z klasy 3L zajął 4 miejsce. Mimo wielu sukcesów naszej szkoły w olimpijskiej dyscyplinie sportu jaką jest strzelectwo sportowe, na podium tej imprezy stawały najczęściej nasze uczennice. Chłopcy pierwszy raz od sześciu lat awansowali do centralnego finału tej imprezy i pierwszy raz w historii zajęli tak wysokie miejsce (do tej pory największym osiągnięciem reprezentacji męskiej z naszej szkoły było 5 miejsce w finale w 2009 roku). Robertowi, Arkowi i Piotrowi gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com