• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

1 września 2020 r. po kilkumiesięcznej przerwie znów zabrzmiał w naszej szkole dzwonek inaugurujący nowy rok szkolny. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców szczególnie ciepło witali w murach „Ekonomika”  uczniów klas pierwszych. Radosne  powitanie i uśmiech przeplatały się z niepewnością i ciekawością, co przyniesie ten rok szkolny. Pani Dyrektor Jolanta Duk wyraziła nadzieję, że będzie on dobry i spokojny.    Nowo przyjęci  uczniowie „Ekonomika” poznali swoich wychowawców, nauczycieli  i złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystość zakończyła się muzyczną dedykacją i życzeniami  sukcesów w nauce i nauczaniu dla Uczniów, Nauczycieli, Rodziców i Pracowników szkoły.

 

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2020 odbędzie się według następującego porządku:

godz. 8.00 – Msza św. w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach

godz. 9.30 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 (przed budynkiem szkoły, a w przypadku złej pogody w sali gimnastycznej).

W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 biorą udział tylko uczniowie klas I, rozpoczynający naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach. Uczniowie muszą być w maseczkach ochronnych. Przy wejściu do budynku uczniowie dezynfekują ręce. Po uroczystości młodzież spotka się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Plan lekcji i główne zasady funkcjonowania szkoły wprowadzone ze względu na ograniczenia spowodowane wirusem COVID-19 dla uczniów klas starszych będą dostępne w dzienniku Librus.

  • Egzamin w terminie poprawkowym dla osób, które nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.
  • Do 14 sierpnia br. (piątek) – złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja).
  • 8 września br. (wtorek), godz. 14:00 – część pisemna
  • Wyniki oraz przesłanie świadectw do szkół – 30 września br.

Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 11 sierpnia 2020 roku od godziny 13:00 w sekretariacie szkoły.

Składanie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia  do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w dniach 11 - 14 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Absolwenci podczas odbierania świadectw zobowiązani są do:
- zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
- dezynfekcji rąk,
- założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
- podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem.
 

Informacje o naborze i filmiki o szkole znajdziesz w zakładce "Rekrutacja".

Ulotka

Uczeń drugiej klasy Technikum nr 2, Łukasz Krasuski, znalazł się w gronie 8 laureatów XXVI Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Łukasz angażował się w akcje, zbiórki i wydarzenia organizowane przez Środowisko Siedleckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz aktywnie włączał się w działalność charytatywną Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej.

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży, upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.

Gratulujemy!

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com