• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

medal

Dnia 19-10-2017 r. uczniowie klasy IV l wraz z opiekunkami: p. Elżbietą Replińską i p. Kamilą Wereszczyńską brali udział w wycieczce do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Woli Suchożebrskiej. Wycieczka odbyła się w ramach realizacji podstawy programowej z praktycznej treści nauczania przedmiotów zawodowych. Uczniowie obejrzeli składowisko odpadów, kompostownię oraz linie sortownicze. Poznali zasady segregacji odpadów i ich klasyfikację. Zobaczyli jak przebiega proces postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów i dowiedzieli się, jakie korzyści przynosi ich właściwa segregacja. Pozyskali informacje na temat składowania, recyklingu, unieszkodliwiania i kompostowania. Otrzymali karty przekazania odpadów wraz z uwagami na temat ich wypełnienia. Na zakończenie wycieczki młodzież dostała materiały informacyjne, dotyczące problematyki gospodarowania odpadami.

W ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego i trwającego Roku bł. Honorata Koźmińskiego młodzież przybliżyła jego życie i działalność. W rolę o. Honorata wcielił się uczeń kl. 2 f - Bartosz Olędzki. Odzwierciedlił on duchową sylwetkę błogosławionego, Jego moment nawrócenia, oddania się Bogu i Ojczyźnie.
Śpiew w wykonaniu zespołu muzycznego pod kierownictwem p. Tomasza Borkowskiego a w szczególności Doroty Ratuskiej z kl. 2 f poruszył nasze serca.
W Roku bł. Honorata Koźmińskiego została wykonana też wystawa Jemu poświęcona. Przygotowywali ją uczniowie z klasy 2 r pod opieką p. Wioletty Pieńkowskiej. Cała uroczystość została przygotowana pod kierunkiem s. Marii Płatkowskiej, p. Marii Przesmyckiej i p. Anety Baran.

16 uczniów Technikum nr 2 w Siedlcach kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy otrzymało stypendium w ramach projektu: „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2017/2018.
Serdeczne gratulacje otrzymują:

 • Magdalena Borowska - III A - technik ekonomista
 • Weronika Chromińska - III C - technik handlowiec
 • Adrian Dybowski - III C - technik handlowiec
 • Sylwia Komar - III A - technik ekonomista
 • Laura Konopka - III A - technik ekonomista
 • Karolina Matysiak - III A - technik ekonomista
 • Paulina Wyrzykowska - III C - technik handlowiec
 • Kinga Trochimiak - III C - technik handlowiec
 • Joanna Głuchowska - IV A - technik ekonomista
 • Aleksandra Prochenka - III A - technik ekonomista
 • Paulina Kita - II R - technik organizacji reklamy
 • Emil Kołodziejczyk - III L - technik logistyk
 • Patryk Kosieradzki - III L - technik logistyk
 • Aleksandra Wyrębiak - III C - technik handlowiec
 • Rafał Karpowicz - IV L - technik logistyk
 • Szymon Talacha - III L - technik logistyk

Uczniowie Ci będą realizować projekty służące ich rozwojowi zawodowemu i pogłębianiu ich zainteresowań. Opiekę dydaktyczną nad stypendystami będą sprawować nauczyciele: p. Edyta Biernacka, p. Joanna Nuckowska, p. Wioletta Pieńkowska, p. Elżbieta Replińska, p. Kamila Wereszczyńska, p. Elżbieta Zaniewicz.
Życzymy Uczniom i Nauczycielom dalszej owocnej współpracy i wielu sukcesów.

W dniu 16.10.2017 r. Pani Alexandra Jagiełło, Martyna Myszka oraz Magdalena Klonowska, reprezentujące Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach, przeprowadziły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach test predyspozycji zawodowych (KZZ). W teście, w którym uczestnictwo będzie potwierdzone oficjalnym certyfikatem, wzięły udział klasy: 4L, 4A, 3F. Ponadto klasa 3 C miała dodatkowe zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego. Pozostałe klasy maturalne wezmą udział w takim samym teście 27.10.2017 r. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) jest profesjonalnym narzędziem badania predyspozycji zawodowych udostępnionym przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Dnia 13.10.2017 roku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Pani Dyrektor Jolanta Duk przyjęła oficjalnie w poczet uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nr 2 w Siedlcach im. Mikołaja Kopernika 146 uczniów z pięciu klas. Po emocjach związanych ze ślubowaniem, na uczestników uroczystości czekał bogaty program artystyczny. Podczas teleturnieju “Koło Fortuny”, zmierzyli się nauczyciele i uczniowie. Pomiędzy poszczególnymi rundami, był czas na dynamiczną reklamę o szkole i "Wiadomości" z życzeniami z ministerstwa. Akademię przygotowali uczniowie klasy 1a i 1r pod opieką p. Moniki Olędzkiej i p. Elżbiety Zaniewicz. Wsparli ich czlonkowie z Koła Promocji i Reklamy i Szkolnego Zespołu Wokalnego.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com