• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

ZlotaTarcza2018

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dla uczniów, którzy ukończyli szkołę i zdobyli wszystkie kwalifikacje) można odbierać od poniedziałku (28 maja 2018 r.) w sekretariacie szkoły.

Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat.

Kto kontynuuje naukę pozostaje młody.

Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.

Henry Ford

W dniach 23-25 maja 2018 roku w ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika odbyła się już VII edycja kursu "Komputer i Internet dla seniora". Kurs prowadzili nauczyciele Ekonomika: Joanna Nuckowska, Wioletta Pieńkowska, Kamila Wereszczyńska, Elżbieta Replińska i Elżbieta Zaniewicz. Nauczycieli wspierało ponad 30 uczniów technikum z klas: technik ekonomista: 2a, 3a, technik handlowiec: 2c, 3c, technik logistyk: 2l, 3l oraz technik organizacji reklamy: 2r i 3r.

W warsztatach komputerowych wzięło udział: 18 Pań i 8 Panów. Dominowały osoby w przedziale wiekowym 61-65 lat (9 uczestników). Tylko jeden z kursantów był poniżej 56 roku życia, a 4 kursantów miało więcej niż 70 lat. Każdy z uczestników miał przydzielonego ucznia, który pomagał mu w wykonywaniu poleceń nauczycieli prowadzących kurs. Uczestnicy kursu nabywali umiejętności informatyczne (Word, strony MPK, PKP, wirtualne spacery, mail, Facebook, tłumacz internetowy, komunikacja internetowa) a uczniowie mieli okazję podzielić się swoją wiedzą z zakresu nowych technologii z osobami znacznie od nich starszymi. Komputer i Internet połączyły więc już po raz siódmy pokolenia w Ekonomiku!

12.04.2018 odbyła się telekonferencja uczniów klasy 1R ZSP nr 2 w Siedlcach ze szkołą koło Walencji (w Hiszpanii). Młodzież przygotowała prace konkursowe reklamując swoje miejscowości w języku angielskim.
W ramach konwersacji młodzi ludzie mogli opowiedzieć, dlaczego ich miasto lub wieś są wyjątkowe. Zadawali sobie pytania i wymieniali się doświadczeniem.
Spotkanie było dla uczniów okazją do doskonalenia umiejętności w promowaniu produktu reklamowego, jakim była wybrana miejscowość oraz komunikowania się w języku angielskim.
W ramach przygotowania do kwalifikacji A.26 i A.27 młodzież przygotowywała plakaty i ulotki reklamowe, cenniki lub mediaplany. Dodatkowo niektórzy nagrali kilkuminutowe filmiki o swojej miejscowości.

Od listopada 2017 do kwietnia 2018 trwał międzyszkolny projekt między kierunkami technik organizacji reklamy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach i z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Była to trzecia edycja projektu zainicjowana przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Młodzież klas pierwszych, drugich i trzecich wykonywała w kilkuosobowych grupach prace pt. „Jak skutecznie motywować się do nauki i 100% frekwencji w szkole”. Projekt miał na celu przekonanie uczniów, że warto pracować systematycznie na zajęciach lekcyjnych i poza nimi. Młodzi ludzie najlepiej potrafią zachęcić rówieśników do lepszej motywacji. W ramach projektu powstawały plakaty, ulotki, slogany reklamowe, prezentacje multimedialne oraz cenniki i spoty reklamowe. Projekt konkursowy jest zgodny z podstawą programową i przygotowuje do egzaminów zawodowych kwalifikacji A. 26 – sprzedaż produktów i usług reklamowych i A. 27 – planowanie i projektowanie kampanii reklamowej.
W kwietniu uczniowie spotkali się po raz pierwszy podczas telekonferencji, gdzie prezentowali wyniki swoich prac i przedstawiali je kolegom z obu szkół.
W maju, podczas konferencji, odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu i rozdanie dyplomów przez dyrekcję obu szkół. Obie szkoły chcą kontynuować współpracę w przyszłym roku.

W dniu 15 maja 2018 r. uczniowie klasy II i III technika logistyka wraz z opiekunem Elżbietą Replińską wzięli udział w Uroczystej gali podsumowującej działania ekologiczne ZUO w roku szkolnym 2017/2018. Nasi uczniowie otrzymali statuetki za zajęcie II i III miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w II Wielkich Igrzyskach Ekologicznych organizowanych przez Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach. W Igrzyskach wzięły udział dwie czteroosobowe drużyny z Ekonomika: EkoEkonomik w składzie Emil Kołodziejczyk, Patryk Kosieradzki, Marcin Stosio z klasy III L i Marta Kruszewska z klasy II L oraz EkoLogistycy: Jakub Altin, Artur Żółkowski, Maciej Nowosielski i Mikołaj Grudzień z klasy II L. Statuetki wręczali nagrodzonym Pani wiceprezydent miasta Siedlce Anna Sochacka, Pan prezes ZUO Mariusz Gruda oraz pani Anna Goś-Pszczółkowska z-ca dyrektora ds. technicznych ZUO. Pomysłodawcą większości działań ekologicznych ZUO dla szkół był pracownik Zakładu Utylizacji Odpadów pan Konrad Kacprzak.

W dniu 11 maja 2018 r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły promowali Ekonomik na Targach Edukacyjnych, które są już tradycją pierwszego dnia Jarmarku.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com