• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Już od wielu lat w naszej szkole w dniu 26 września organizowane są obchody z okazji Europejskiego Dnia Języków. Motywem przewodnim tegorocznej uroczystości była muzyka. Wysłuchaliśmy utworów znanych artystów jak: Elvis Presley, Radiohead, Toten Hosen, Ałła Pugaczowa, Katja Bażenowa, Eurythmics czy Modest Musorgski. Obejrzeliśmy wesołą scenkę o języku niemieckim, taniec rosyjski Kazaczok, taniec irlandzki Irish Dance, taniec integracyjny Belgijka i prezentację multimedialną o muzyce rosyjskiej. Wysłuchaliśmy również piosenki w języku ukraińskim. A wszystko to w wykonaniu i przy akompaniamencie naszych utalentowanych uczniów z klas: 1ap, 1bp, 1rg, 2a, 2f, 2l, 2r, 3c, 3f, 4a, 4c, 4l, 4r i pod kierunkiem nauczycieli języków obcych. Na każdej przerwie z radiowęzła szkolnego rozbrzmiewały znane utwory w różnych językach obcych, które umilały ten dzień. Było też stoisko kulinarne z poczęstunkiem i przekąskami jak babeczki i tortille. Na lekcjach prowadzone były warsztaty języka migowego przez panią z Polskiego Związku Głuchych, a Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie” zorganizowała w naszej szkole kiermasz ziół i herbatek.

Kompetencje społeczne – m.in. motywowanie, inteligencja emocjonalna, komunikacja, nauczanie innych, współpraca, to kompetencje aktualnie najbardziej poszukiwanie przez pracodawców.
Zmiany w biznesie i nowe rozwiązania technologiczne wymagają osób kreatywnych i gotowych na zmiany. Pracodawcy szukają u kandydatów do pracy praktycznego doświadczenia, inicjatywy i zaangażowania społecznego. Są to kompetencje niemożliwe do zdobycia tradycyjnymi metodami nauczania.
Można je pozyskać przystępując do praktycznej Olimpiady „Zwolnieni z teorii” i realizując autorski projekt społeczny. W minionym tygodniu przekonywali nas o tym wolontariusze Olimpiady.
Razem z nimi zapraszamy wszystkich do podjęcia wyzwania i przystąpienia do działania. Do zdobycia praktyka w realizacji projektów, międzynarodowe certyfikaty zarządzania projektami i tytuły Brązowego, Srebrnego i Złotego Wilka.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://zwolnienizteorii.pl/

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Grażyna Lech.

W dniu 18 września 2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca dwa projekty edukacyjne realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego: „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych” oraz  „Mazowsze - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Podczas gali podsumowano również II edycję  przeprowadzonego w ramach projektów konkursu „Opiekun stypendysty roku szkolnego 2018/2019”.  Konkurs skierowany był do nauczycieli – opiekunów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami w ramach projektów w roku szkolnym 2018/2019.

Nauczyciel przedmiotów logistycznych ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach Pani Elżbieta Replińska już po raz drugi uzyskała tytuł Laureata tego konkursu tym razem za sprawowanie opieki nad uczniem z klasy IV technika logistyka Szymonem Talachą, który pod kierunkiem nauczyciela przygotował innowacyjny projekt. Projekt dotyczył infrastruktury rowerowej w Siedlcach i najbliższej okolicy oraz jej wpływu na komfort jazdy rowerzystów oraz decyzje mieszkańców odnośnie wykorzystania roweru jako środka komunikacji i rekreacji.

Pani Elżbieta Replińska  podczas gali odebrała nagrodę z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzika.

Ekonomik od pięciu lat bierze udział w projekcie „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. W roku szkolnym 2018/2019 ze stypendium skorzystało 13 uczniów Technikum nr 2.

W dniu 23 września 2019 r. uczniowie klasy 2 L wraz z opiekunami Kamilą Wereszczyńską i Elżbietą Replińską odbyli wycieczkę zawodoznawczą  do Warszawy. Pomocą w organizacji wycieczki posłużył nam Urząd Skarbowy w Siedlcach, który zorganizował zwiedzanie lotniska im. Fryderyka Chopina (popularnie zwanego  Okęciem). Po lotnisku oprowadzali nas pracownicy Służby Celnej pod kierunkiem Pana Andrzeja Piotrowskiego. Uczniowie i nauczyciele dowiedzieli się  wielu ciekawych i praktycznych rzeczy na temat: odprawy biletowo-bagażowej, kontroli bezpieczeństwa, kontroli dokumentów, strefie Schengen, zasad wejścia na pokład samolotu, bagażu rejestrowanego i kabinowego a w szczególności przedmiotów zabronionych do przewozu oraz  przedmiotów, które wymagają zgłoszenia i/lub oclenia. Pracownicy Służby Celnej zwracali nam również uwagę na zasady przewozu zwierząt oraz dali nam możliwość zwiedzenia wnętrza jednego z samolotów oczekujących na rejs do USA i zobaczenia jak podróżują pasażerowie w klasie biznes i ekonomicznej.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie z przewodnikiem Stacji Muzeum (dawnego Muzeum Kolejnictwa w Warszawie). Siedzibą Stacji Muzeum jest dawny dworzec Warszawa Główna Osobowa, znajdujący się przy ul. Towarowej 3, w pobliżu Placu Zawiszy, na styku trzech warszawskich dzielnic: Woli, Śródmieścia i Ochoty.W muzeum mieliśmy możliwość zobaczyć zabytki techniki kolejowej, takie jak tabor kolejowy, elementy infrastruktury kolejowej, a także pamiątki związane z historią kolejnictwa w Polsce m.in.: mapy kolejowe, modele i makiety kolejowe, sztandary stowarzyszeń pracowników kolejowych z okresu międzywojennego, zegary i zegarki, lampy, telefony i mundury kolejowe, dokumenty, fotografie itp. Zwiedzaliśmy również wagon Bieruta, pociąg pancerny oraz wagon pocztowy.

 

Dnia 23.09.2019 r. podczas inauguracji Tygodnia Przedsiębiorcy w Warszawie wyróżniono trzy placówki edukacyjne z terenu całego kraju. Wśród nich znalazł się siedlecki „Ekonomik”, w imieniu którego z rąk Prezesa ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej statuetkę odebrała Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Duk. Szkoła otrzymała nagrodę w kategorii „Nadzieja ubezpieczeń” za zaangażowanie w programy edukacyjne z zakresu ubezpieczeń społecznych i podejmowanie wspólnych działań służących podniesieniu jakości i innowacyjności nauczania oraz znajomości zagadnień ubezpieczeniowych.

Członkowie kapituły konkursu, a byli nimi przedstawiciele ministerstw i najważniejszych organizacji działających na rzecz przedsiębiorstw, docenili duże zaangażowanie szkoły w wiele projektów promujących wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych, m.in. „Lekcje z ZUS”, olimpiadę „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Ponadto siedlecki ZUS i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach łączy umowa partnerska o współpracy. ZUS objął patronatem klasę kształcącą się w zawodzie technika rachunkowości. Partnerzy w porozumieniu zapewnili się o wzajemnej pomocy merytorycznej i udziale we wspólnych przedsięwzięciach. Uczniowie Ekonomika mają pełny dostęp do warsztatów, szkoleń i praktyk organizowanych przez ZUS. Współpraca daje szansę na znaczący wzrost poziomu świadomości młodych ludzi na temat ubezpieczeń społecznych i ich roli w codziennym życiu.

Zebranie rodziców uczniów klas maturalnych odbędzie się dnia 24.09.2019 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w sali nr 8.

Porządek zebrania:

1. Szkolenie na temat procedur egzaminu maturalnego i treści komunikatów dyrektora CKE (w tym Komunikatu o dostosowaniach formy i warunków egzaminu).

2. Spotkanie z wychowawcami klas maturalnych.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com