• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

ZlotaTarcza2018

I. Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się 13.09.2018 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej
Przebieg zebrania:
1. Wystąpienie dyrektora szkoły
2. Spotkanie z psychologiem i funkcjonariuszem KMP w Siedlcach
3. Spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

II. Zebranie „trójek klasowych” klas maturalnych odbędzie się 13.09.2018 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w sali nr 4.

III. Zebranie „trójek klasowych” wszystkich klas technikum i liceum ogólnokształcącego odbędzie się 13.09.2018 r. (czwartek) o godz. 17.30 w sali nr 8 (świetlica).

Zapraszamy
Dyrekcja szkoły

6 września 2018 r. uczniowie klasy 2f obejrzeli plenerową wystawę „Ojcowie Niepodległości”, zorganizowaną przed gmachem siedleckiego magistratu. Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem i uwagą śledzili biogramy i opis dokonań wybitnych mężów stanu: J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego, I.J. Paderewskiego, W. Witosa, I. Daszyńskiego i W.Korfantego.

Ponadto licealiści poznali kalendarium najistotniejszych wydarzeń w procesie odradzania się Niepodległej Polski i obejrzeli kopie najważniejszych dokumentów a także mapę ukazującą, jak w latach 1918–1921 zmieniały się granice II Rzeczypospolitej.
Przy Skwerze Niepodległości, z pomnikiem poświęconym pamięci Marszała Józefa Piłsudskiego w tle, przed nowoczesnymi, dużymi planszami wystawy, zagłębialiśmy się w historię naszej Ojczyzny. To była dobra, ważna i atrakcyjna lekcja języka polskiego.

„Wracamy do szkoły po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do wytężonej pracy. Jesteśmy starsi i mądrzejsi. Mamy także gorące postanowienia dotyczące tego co czeka nas w nowym roku szkolnym.
Życzymy wszystkim samych sukcesów. Wam drogie koleżanki i koledzy dobrych ocen, a Wam kochani nauczyciele dużo cierpliwości i wytrwałości.”
Takimi słowami zostali powitani przybyli na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19.
Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się 3 września br. Rozpoczęła ją msza św. w Kościele Katedralnym. Następnie, już w szkole, Pani Dyrektor Jolanta Duk powitała grono pedagogiczne, rodziców oraz młodzież, a szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych. Podczas części artystycznej zebrani wysłuchali wierszy, obejrzeli humorystyczną inscenizację dotyczących patrona szkoły wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika oraz wysłuchali piosenki w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego.
Akademię przygotowali uczniowie z klasy 4c pod kierunkiem pani Joanny Nuckowskiej oraz uczennice z klasy 2a ze szkolnego zespołu wokalnego pod kierunkiem pana Tomasza Borkowskiego.

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 dnia 3 września 2018 r.

8.00 - Msza św. w Kościele Katedralnym w Siedlcach
9.30 - Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej
Po zakończeniu uroczystości spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych. Serdecznie zapraszamy także rodziców uczniów.

MZ1

„Odszedłeś od nas tak nagle
pozostawiając smutek i wielki żal,
A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.
W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Marka Zwolińskiego wieloletniego pracownika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

W Zmarłym żegnamy cenionego pracownika administracji, lubianego i szanowanego przez społeczność szkolną, dobrego przyjaciela, wspaniałego człowieka.

Pan Marek Zwoliński był absolwentem naszej szkoły. Od 1993 roku z ogromnym zaangażowaniem pracował na stanowisku kierownika gospodarczego. Praca była jego pasją a szkoła drugim domem, o który bardzo dbał i troszczył się. Odpowiedzialny, sumienny, zawsze uśmiechnięty, wesoły, miał dla każdego dobre słowo. To człowiek wrażliwy i chętny do pomocy każdemu, kto jej potrzebował.

Ś.p. Marek Zwoliński odszedł nagle i niespodziewanie, ale pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach na zawsze.

Łączymy się w smutku i żałobie z Rodziną.

Msza Św. żałobna za ś. p. Marka Zwolińskiego zostanie odprawiona w kościele Św. Stanisława w Siedlcach w poniedziałek 6 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00.

Dyrekcja i cała społeczność szkolna    
ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach   

• Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie szkoły.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

• Składanie oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – do 10 lipca 2018 r.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com