Absolwent Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach w dniu 23.05.2020 otrzymał z rąk JE bpa Piotra Sawczuka święcenia prezbiteratu.

Uroczystość odbyła się w kościele pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim.

Mszę Świętą Prymicyjną sprawował 24.05.2020r w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Suchożebrach.

Patryk zaczął uczęszczać do naszej szkoły w roku szkolnym 2006/2007 a ukończył ją w roku 2009/2010 . Uczęszczał do klasy,, c” o kierunku technik handlowiec. Wychowawczynią była p. Alina Majchrzyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych a nauczycielem religii była p. Maria Przesmycka.

Ksiądz Patryk na swoim obrazku napisał ,,Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki: w Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”.

Pierwszą pracę duszpasterską podejmie w Ełku w zgromadzeniu salezjańskim.

Szkoła jest dumna ze swojego absolwenta i życzy mu wszystkiego najlepszego na drodze, którą sobie wybrał. Jest to czwarty w ostatnich kilkunastu latach absolwent, który przyjął święcenia kapłańskie.