APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 w związku z z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12-25 marca 2020 r.