Dzień Ochrony Danych Osobowych – obchodzony 28 stycznia zainicjowała w 2006 roku Rada Europy. Data obchodów odnosi się do rocznicy sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 roku w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.  Został ustanowiony dla zaznaczenia wagi właściwej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Żeby Dzień miał wymiar symboliczny, w całej Europie obchodzony jest jednocześnie. Z tej okazji również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach zorganizowano różnorodne inicjatywy edukacyjne, mające na celu poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego i kontrolowanego posługiwania się danymi osobowymi.

Spotkanie rozpoczęliśmy od przeczytania listu otwartego Pana Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Pana Jana Nowaka

Następnie uczestnicy X edycji projektu Twoje Dane – Twoja sprawa przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. „Niebezpieczni w sieci”. Zaprezentowano również utwory poetyckie napisane specjalnie na EDODO 2020 przez uczniów naszej szkoły. Ważnym elementem przedstawienia była projekcja filmu nagranego przez młodzież z naszej szkoły, w którym uczniowie pokazali jak działają oszuści na tak zwany „BLIK”.

Spotkanie zakończyło się wspólnym wykonaniem piosenki w rytmie rapu „Dane osobowe są ważnym towarem”. Słowa piosenki były jeszcze długo słyszane na korytarzach naszej szkoły. (Autorem piosenki jest również uczeń naszej szkoły).

W tym dniu zorganizowano także kącik na korytarzu szkolnym „Rusz głową – bądź bezpieczny”, w którym uczniowie rozwiązywali krzyżówki i łamigłówki przygotowane przez uczestników projektu.

W drugiej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Stróże prawa starali się uzmysłowić uczniom, jak niebezpieczne jest przekazywanie swoich danych osobowych osobom postronnym i jak  chronić tego typu dane. Podali przykłady z codziennej pracy, gdzie coraz częściej przyjmują zgłoszenia o kradzieży tożsamości, włamaniach na konta internetowe czy oszustwach popełnianych przez osoby posługujące się danymi personalnymi niczego nieświadomych internautów. Przypominali nam, że każdy z nas jest odpowiedzialny za własne dane oraz za dane osób, których (w rozumieniu RODO) jesteśmy administratorem. Często, z powodu niewiedzy, brak rozwagi czy pośpiech udostępniamy dane osobowe bez możliwości sprawowania kontroli nad tym, do jakich celów i w jakim zakresie zostaną wykorzystane.