• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Dnia 17 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość podpisania porozumień o objęcie przez Tech–Media i Strych Polska patronatem klas kształcących się w zawodzie technika organizacji reklamy i technika reklamy. Patronat honorowy jest wyrazem wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięcia.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

- Pan Andrzej Sitnik - Prezydent Miasta Siedlce

- Pani Hanna Bolesta – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach

- Pan Arkadiusz Kurowski - Prezes Zarządu Tech-Media Sp. z o. o.

- Pani Emilia Puścian - Dyrektor Handlowy Tech-Media Sp. z o. o.

- Pan Grzegorz Gajowy - Prezes Zarządu Strych Polska Sp. z o. o.

- Pan Michał Matlengiewicz - Prezes Zarządu Strych Polska Sp. z o. o.

- Pan Bartosz Czapliński - zastępca Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach

- Pani Justyna Szalińska – Wymiatał – Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Jolanta Duk, która w imieniu społeczności szkolnej powitała partnerów porozumienia oraz przybyłych gości. Podkreśliła, że są to kolejne klasy patronackie funkcjonujące w Ekonomiku. Podziękowała pracodawcom za dotychczasową współpracę i chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z uczniami i nauczycielami szkoły. Podkreśliła znaczenie współpracy z przedsiębiorcami w kształceniu młodzieży, w przygotowaniu wykwalifikowanych młodych pracowników gotowych płynnie przejść do życia zawodowego.

Pan Prezydent Andrzej Sitnik w swoim wystąpieniu pogratulował szkole owocnej współpracy z dotychczasowymi partnerami oraz życzył samych sukcesów i realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć z pracodawcami, z którymi szkoła zawarła porozumienia.

Pan Michał Matlengiewicz i Pan Arkadiusz Kurowski zwracając się do młodzieży zapewnili, że dołożą wszelkich starań aby wiedza, którą nabywają w szkole została wzbogacona w umiejętności praktyczne zdobyte podczas praktyk i staży zawodowych oraz realizując różne projekty zawodoznawcze.

W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień w sprawie objęcia patronatem klas Technikum nr 2 w Siedlcachkształcących uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy i technik reklamy przez Pana Grzegorza Gajowego i Pana Michała Matlengiewicza - właścicieli Agencji Reklamy Niekonwencjonalnej Strych Polska i Panią Dyrektor Szkoły Jolantę Duk.

Następnie Pani Dyrektor Szkoły Jolanta Duk i Pan Prezes Tech–Media Arkadiusz Kurowski podpisali porozumienie w sprawie objęcia patronatem klas Technikum nr 2 w Siedlcach kształcących uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy i technik reklamy.

Uczniowie technika organizacji reklamy przedstawili najważniejsze działania podejmowane przez szkołę, osiągnięcia szkoły, kierunki rozwoju szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z partnerami, z którymi szkoła podpisała porozumienia. Prezentację przygotowała Pani Wioletta Pieńkowska nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Wyrazem wdzięczności uczniów były symboliczne wiązanki kwiatów.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com