W dniach 18 – 24 listopada 2019 roku po raz dwunasty w Polsce obchodzono Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy. W spotkaniach z przedstawicielami firm i instytucji, którzy przybliżyli zagadnienia dotyczące finansów, marketingu i ekonomii zaangażowani byli uczniowie z klas: 1rg, 1cg, 2c, 2r, 2f, 3r i 4r. Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę:

Spotkania z przedstawicielami firm i instytucji umożliwiły młodzieży konfrontację wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktyków przedsiębiorczości. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania biznesu na konkretnych przykładach a także otrzymali wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej. W ramach podziękowań za okazane zainteresowanie, życzliwość i zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodzieży zaproszeni wolontariusze otrzymali dyplomy.

Celem programu, Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy, było stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Wszystkim zaangażowanym w program dziękujemy za współpracę ze szkołą oraz podzielenie się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Szkolnym koordynatorem programu jest pani Wioletta Pieńkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych.