W dniu 25 listopada 2019 r. uczniowie klasy IV L wraz z opiekunami Elżbietą Replińską i Kamilą Wereszczyńską  odbyli bardzo ciekawą wycieczkę zawodoznawczą do Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej.

Po krótkiej prelekcji na temat odpadów komunalnych, w tym odpadów opakowaniowych, zasad segregacji, recyklingu, składowania, unieszkodliwiania i kompostowania oraz dokumentacji związanej z odpadami, uczniowie obejrzeli składowisko odpadów, boksy z odpadami, kompostownię oraz linie sortownicze, które budziły szczególne zainteresowanie.

Pracownicy Zakładu przekazali nam swoją praktyczną wiedzę na temat właściwej,  możliwie najkorzystniejszej dla środowiska i ekonomicznej gospodarki odpadami.

Zarówno uczestnicy wycieczki jak i pracownicy Zakładu byli zdania, że aby gospodarka odpadami była efektywna muszą ją poprzedzać działania edukacyjne, podejmowane już we wczesnych klasach szkoły podstawowej, a nawet w przedszkolu. Nasza szkoła jest aktywna w zakresie edukacji recyklingowej, co potwierdzają jej osiągnięcia - miejsca na podium- w Wielkich Igrzyskach Ekologicznych organizowanych od 4 lat przez ZUO.