• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Dnia 23.09.2019 r. podczas inauguracji Tygodnia Przedsiębiorcy w Warszawie wyróżniono trzy placówki edukacyjne z terenu całego kraju. Wśród nich znalazł się siedlecki „Ekonomik”, w imieniu którego z rąk Prezesa ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej statuetkę odebrała Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Duk. Szkoła otrzymała nagrodę w kategorii „Nadzieja ubezpieczeń” za zaangażowanie w programy edukacyjne z zakresu ubezpieczeń społecznych i podejmowanie wspólnych działań służących podniesieniu jakości i innowacyjności nauczania oraz znajomości zagadnień ubezpieczeniowych.

Członkowie kapituły konkursu, a byli nimi przedstawiciele ministerstw i najważniejszych organizacji działających na rzecz przedsiębiorstw, docenili duże zaangażowanie szkoły w wiele projektów promujących wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych, m.in. „Lekcje z ZUS”, olimpiadę „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Ponadto siedlecki ZUS i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach łączy umowa partnerska o współpracy. ZUS objął patronatem klasę kształcącą się w zawodzie technika rachunkowości. Partnerzy w porozumieniu zapewnili się o wzajemnej pomocy merytorycznej i udziale we wspólnych przedsięwzięciach. Uczniowie Ekonomika mają pełny dostęp do warsztatów, szkoleń i praktyk organizowanych przez ZUS. Współpraca daje szansę na znaczący wzrost poziomu świadomości młodych ludzi na temat ubezpieczeń społecznych i ich roli w codziennym życiu.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com