• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

zlotaszkola

W ogólnopolskim projekcie dotyczącym edukacji finansowej, trwającym od listopada 2018 roku do czerwca bieżącego roku, udział wzięło 19 uczniów z klasy 3r. Celem projektu było nabycie umiejętności zarządzania finansami osobistymi. Podczas zajęć pozalekcyjnych, przy wykorzystaniu warsztatowych form, młodzież pogłębiała wiedzę dotyczącą planowania finansowego, kariery zawodowej, oszczędności i inwestycji oraz ubezpieczeń. W ramach projektu odbył się konkurs „Żyj finansowo!”. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej na temat „Moje pierwsze cztery kółka. Trener projektu przesłał dwie wybrane prace wraz z formularzem zgłoszeniowym do organizatora. Jury konkursu po dokonaniu oceny wszystkich nadesłanych prac, wybrało 10 najlepszych. Autorzy kolejnych dwóch prac otrzymali wyróżnienie. Wśród nich znalazł się Jakub Okniński. Uczniowie z klasy 3r otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com