• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Po zakończeniu rekrutacji nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację XI edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W roku szkolnym 2018/2019 projekt będzie realizowany przez 27 nauczycieli – trenerów w 30 szkołach ponadgimnazjalnych z całego kraju https://www.skef.pl/zyj-finansowo. W naszej szkole do projektu przystąpiło 19 uczniów z klasy 3r. W ramach przygotowań związanych z realizacją przedsięwzięcia pani W. Pieńkowska w dniach 17 - 18 listopada 2018 r. odbyła w Warszawie szkolenie dla trenerów, przeprowadzone przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni. Projekt zakłada przeprowadzenie 15 godzin pozalekcyjnych w oparciu o publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, którą otrzymał każdy uczeń oraz dodatkowych 3 godzin dotyczących ubezpieczeń, w oparciu o scenariusze przygotowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Program jest istotnym elementem w przygotowaniu młodych ludzi do samodzielnego podejmowania osobistych decyzji finansowych. Wiedza z zakresu finansów w połączeniu z umiejętnością krytycznego myślenia przyczynia się do budowania poczucia bezpieczeństwa finansowego i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a tym samym znacząco obniża ryzyko wykluczenia finansowego i społecznego. Cykl zajęć, podczas których omawiane są między innymi takie tematy jak: etapy planowania finansowego, wpływ podejmowania decyzji na osobistą sytuację finansową, podstawowe instrumenty finansowe, istota kredytu i ubezpieczeń, realizowany jest od listopada 2018 r. i potrwa do marca 2019 roku. Po zakończenia projektu uczniowie wezmą udział w konkursie „Żyj finansowo!”.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com