• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

 „Inwestowanie w wiedzę,

zawsze przynosi największe zyski”

– Benjamin Franklin

 

Rok szk. 2019/2020 jest rokiem szczególnym z powodu pandemii. Nasze życie i sposób nauczania uległy radykalnej zmianie. Pewne działania rozpoczęte na początku roku szkolnego trzeba było dokończyć w nowy innowacyjny sposób, często zdalnie bez konieczności bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem.

Tak też było w przypadku realizacji przez uczniów szkoły IPRZU (Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia) w ramach projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych i jest adresowany do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów ogólnych i zawodowych. W ramach wymagań edukacyjnych brane są pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane są osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach. Patrząc na liczbę naszych stypendystów -  można z całą pewnością stwierdzić, że w siedleckim Ekonomiku uczniów zdolnych nie brakuje, a wśród nich nigdy nie może zabraknąć logistyków.

W tym roku szkolnym z udzielonego wsparcia w ramach projektu w kwocie 5077,00 zł skorzystały 2 uczennice klasy III technika logistyka: Paulina Kołak i Marta Marczuk. Pieniądze otrzymane w ramach projektu stypendystki przeznaczyły na zakup zestawów komputerowych, wyposażenia miejsca nauki, literatury i prasy fachowej i materiałów biurowych.

Możliwość wydatkowania pieniędzy określa szczegółowo Regulamin projektu. Stypendyści dzięki otrzymanemu wsparciu mogą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści mogą skorzystać również z możliwości udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Uczennice realizowały IPRZU- Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia w formie projektu edukacyjnego. Metoda projektu pozwala bowiem na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wiedzy (literatura/zasoby Internetu/osobowe źródła informacji w tym informacje zdobyte od pracowników firm i instytucji) i na tej podstawie budowania własnych zasobów wiedzy niezbędnych do rozwiązania danego problemu.

Tematy projektów uczennic były bardzo ciekawe i „na czasie”. Paulina badała wpływ promowania elektromobilności na zachowania konsumenckie dotyczące zakupu aut z napędem elektrycznym i hybrydowym. Stypendystka potraktowała problem elektromobilności w kontekście międzynarodowym, krajowym i regionalnym (projekt  E-mobility, w obszarze motoryzacji elektrycznej realizowany w Siedlcach). W ramach realizacji IPRZU przygotowała ankiety i przeprowadziła wywiady z użytkownikami i sprzedawcami aut z napędem elektrycznym i hybrydowym. Ważnym punktem projektu było również zdobywanie wiedzy na temat możliwości dofinansowaniu zakupu takiego auta w ramach programów: „Elektryczne samochody”, „Ekologiczny samochód dostawczy e-VAN”, „Koliber”,  „Infrastruktura ładowania elektrycznych samochodów”.

Marta zgłębiała problem wpływu prowadzonych kampanii promocyjno-edukacyjnych i udzielanego przez instytucje europejskie i państwowe  wsparcia na decyzję mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych  dotyczące korzystania z alternatywnych źródeł energii w mieście Siedlce i najbliższej okolicy. Kto z nas nie słyszał energii słońca, czy wiatru? Są to tak zwane OZE- Odnawialne Źródła Energii zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Stypendystka zgromadziła materiały dotyczące zarówno kampanii promujących OZE jak i na temat programów finansujących zakup instalacji OZE:  „Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!”  (WFOŚiGW), „Dom, który oszczędza”- (Ministerstwo Ochrony Środowiska), „Włącz własny prąd na mamyklimat.pl” ( Ministerstwo Klimatu, NFOŚiGW, PKO Banku Polski), „Postaw na słońce”  Fundacja Banku Ochrony Środowiska, NFOŚiGW)  , „Mamy energię do zmian” (PGE), „Czyste powietrze” (WFOŚIGW), „Mój Prąd” (NFOŚIGW), „Program Gekon” (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NFOŚIGW), „Program Prosument” (NFOŚIGW), „Program Agroenergia” – (NFOŚIGW), „Program Energia Plus”- (NFOŚIGW). Marta przeprowadziła ankiety wśród użytkowników wykorzystujących alternatywne źródła energii w swoich domach/firmach (kolektory  słoneczne, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę) oraz wywiady z podmiotami realizującymi inwestycje w tym zakresie bądź instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego.

Obie uczennice stworzyły wyczerpujące prezentacje na temat analizowanych problemów oraz przygotowały plakaty do upowszechnienia na terenie szkoły. Elektromobilność i OZE nie będą miały już tajemnic dla uczniów naszej szkoły.


Zachęcamy obecnych i nowych stypendystów do udziału w kolejnej edycji projektu. Nauka przynosi bowiem nie tylko satysfakcję w postaci dobrych ocen, ale i w formie znacznych środków finansowych, które można wykorzystać w celu własnego rozwoju. Nauczycieli zachęcamy do pracowania metodą projektu, gdyż uczniowie mają możliwość nauki poprzez działanie i własne zaangażowanie.

Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach  w rankingu Perspektywy uzyskało:

 • w 2020 r. Złotą Tarczę
  Zlote technikum 2020

 

 • w 2019 r. Srebrną Tarczę

Srebrnetechnikum 2019

 

 • w 2018 r. Złotą Tarczę

Zlotetechnikum2018

 

 • w 2017 r. Brązową Tarczę

BrazoweTechnikum2017

Kryteria Rankingu Techników to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

W dniach 16 – 22 listopada 2015 roku po raz ósmy w Polsce został zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata. Jego pomysłodawcami byli: Gordon Brown – były premier wielkiej Brytanii, brytyjska rządowo – biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. 
Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział w programie Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy. W spotkaniach z przedstawicielami firm i instytucji, którzy w ciekawy sposób przybliżyli zagadnienia dotyczące finansów, marketingu i ekonomii, zaangażowani byli uczniowie klas: 1a, 1c, 2r, 2c, 3c. 
Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę:

 • Pani Tatiana Jastrzębska – pracownik Księgarni Współczesnej s.c. w Siedlcach,
 • Pan Michał Grochowski – instruktor nauki jazdy z  Ośrodka Szkolenia Kierowców Koliberek s.c. w Siedlcach,
 • Pani Wiesława Grochowska – starszy specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Delegatura w Siedlcach,
 • Pani Hanna Nasiłowska i Pani Małgorzata Mitrzak - specjalistki do spraw sprzedaży Banku Pekao S.A. I Odział w Siedlcach.

Zaproszeni przedstawiciele wymienionych firm i instytucji:

 • przybliżyli uczniom zasady funkcjonowania podmiotów  w obecnej sytuacji gospodarczej,
 • przedstawili zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wyjaśnili specyfikę współpracy podmiotu gospodarczego z bankiem,
 • zaprezentowali doświadczenia i przemyślenia dotyczące swojej kariery zawodowej,
 • stworzyli uczniom możliwość do zadawania pytań dotyczących biznesu,
 • stworzyli szansę na konfrontację wiedzy uczniów z doświadczeniem praktyków przedsiębiorczości.

Uczniowie natomiast:

 • w atrakcyjny sposób (poprzez bezpośredni kontakt z wolontariuszami) poznali firmy i instytucje działające w Siedlcach,
 • poznali zasady funkcjonowania biznesu, na konkretnych przykładach,
 • zweryfikowali swoje wyobrażenia o funkcjonowaniu firm i instytucji,
 • poznali długofalowe korzyści dla firm wynikające z konsekwentnego, etycznego postępowania,
 • przygotowali się do podejmowania przyszłych decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • otrzymali odpowiedzi na wiele pytań dotyczących biznesu,
 • aktywnie uczestniczyli w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze.

Dodatkową atrakcją dla uczniów były konkursy i drobne upominki sponsorowane przez wolontariuszy.
Udział i zaangażowanie szkoły, w programie Otwarta Firma, zostały potwierdzone stosownym certyfikatem. 
W ramach podziękowań za okazane zainteresowanie, życzliwość i zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodzieży, certyfikaty otrzymali również zaproszeni wolontariusze. 
Celem programu, Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy, było stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W dniach 12 – 28 listopada 2018 roku po raz jedenasty w Polsce odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata. Jego pomysłodawcami byli: Gordon Brown – były premier wielkiej Brytanii, brytyjska rządowo – biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. 

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie Otwarta Firma – Biznes przy Tablicy. Kolejny raz skorzystaliśmy z zaproszenia i zaangażowaliśmy się w realizację programu. W spotkaniach z przedstawicielami firm, którzy w ciekawy sposób przybliżyli zagadnienia dotyczące marketingu, finansów, reklamy oraz etyki uczestniczyli uczniowie z klas: 1a, 2r, 2c, 3r. Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę:
• Pan Michał Grochowski – instruktor nauki jazdy z Ośrodka Szkolenia Kierowców Koliberek s.c. w Siedlcach,
• Pan Michał Matlengiewicz – właściciel Agencji Reklamy Strych Polska,
• Pani Justyna Janusz – dziennikarka Tygodnika Siedleckiego,
• Pani Agnieszka Król – fotoreporterka Tygodnika Siedleckiego.
Zaproszeni przedstawiciele wymienionych firm:
• przedstawili zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
• inspirowali młodzież do przedsiębiorczych zachowań,
• zaprezentowali doświadczenia i przemyślenia dotyczące swojej kariery zawodowej,
• stworzyli szansę na konfrontację wiedzy uczniów z doświadczeniem praktyków przedsiębiorczości.
Uczniowie natomiast:
• poznali zasady funkcjonowania biznesu, na konkretnych przykładach,
• zweryfikowali swoje wyobrażenia o funkcjonowaniu firm,
• poznali długofalowe korzyści dla firm wynikające z konsekwentnego, etycznego postępowania,
• aktywnie uczestniczyli w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze,
• otrzymali wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.
Dodatkową atrakcją dla uczniów były drobne upominki sponsorowane przez wolontariuszy.
Udział i zaangażowanie szkoły, w programie Otwarta Firma, zostały potwierdzone certyfikatem. W ramach podziękowań za okazane zainteresowanie, życzliwość i zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodzieży, certyfikaty otrzymali również zaproszeni wolontariusze.
Celem programu, Otwarta Firma – Biznes Przy Tablicy, jest tworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.
Dotychczas w Polsce we wszystkich edycjach programu uczestniczyło 683 006 uczniów. Tylko w ostatniej edycji wzięło udział 73 851 uczniów, 1996 nauczycieli, 498 szkół oraz 3155 firm i instytucji z całej Polski.
Dziękujemy za współpracę ze szkołą, podzielenie się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem, wszystkim zaangażowanym w program Otwarta Firma. Szkolnym koordynatorem programu jest pani Wioletta Pieńkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci i Przyjaciele „Ekonomika” Jubileusz3

30 maja 2019 r. będziemy obchodzić Jubileusz 50-lecia nadania naszej Szkole imienia Mikołaja Kopernika i pierwszego sztandaru. Pragniemy, w czasie przygotowań do tej uroczystości napisać publikację jubileuszową, w której umieścimy najcenniejsze zdjęcia i informacje z życia uczniów i pracowników szkoły. Intencją naszych działań jest nie tylko podtrzymywanie tradycji szkoły, ale także przedstawienie „historii mniej znanej”, integracja absolwentów i nauczycieli, ze wzruszeniem i sympatią wspominających lata szkolne. 

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie nam wartościowych dla Państwa zdjęć, pamiątek, zapisków, które będziemy mogli wykorzystać w publikacji. Zachęcamy do pisania wspomnień związanych z nauką lub pracą w szkole i przesyłanie ich do końca stycznia 2019 roku drogą elektroniczną - zsp2siedlce@wp.pl lub pocztową – ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika ul. K. Osińskiej 8 08-110 Siedlce. 

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w uroczystościach związanych ze Złotym Jubileuszem, do rozmów i wspomnień o szkole, swoich nauczycielach, koleżankach i kolegach.

 

 

 

Od 1 września 2018 r. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach przystąpiło do ogólnopolskiego projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałanie sytuacjom zagrożenia na tym polu w życiu codziennym i w szkole.

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Ewa Księżopolska, która odbyła w dniach 1-2 października 2018 r. szkolenie dla Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństwa.

Dnia 7 listopada 2018 r. odbył się w szkole Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

W ramach działań projektowych  w dniu 15 listopada 2018 r.  odbyło się w szkole Spotkanie z rodzicami.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com