Uczniowie czwartych klas technikum, kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec i technik organizacji reklamy od 11.01.2021 r  zmagają się z zadaniami egzaminacyjnymi w części pisemnej i praktycznej. Mimo pandemii uczniowie przystąpili do egzaminu zawodowego, po wcześniejszym przygotowaniu i sprawdzeniu się podczas egzaminów próbnych, które odbyły się stacjonarnie, w szkole. Życzymy, aby  wszyscy odnieśli sukces zdając egzaminy zawodowe i ukończyli Ekonomik z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie.