18 listopada w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik, dokonała wyboru najlepszych filmów drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero” - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.  Konkurs polegał na przygotowaniu filmu  promującego  wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Wszystkie prace konkursowe oceniane były pod względem zgodności z tematyką konkursu, kreatywności oraz walorów estetycznych.
Wyróżnienia w konkursie otrzymali uczniowie z klasy drugiej Technika Reklamy: 5 miejsce – Filip Bareja,  6 miejsce – Kacper Staręga.
Oficjalne podsumowanie konkursu odbyło się 2 grudnia br. w Centrali Kasy, w formie online.  Prezes Aleksandra Hadzik pogratulowała autorom filmów talentu oraz kreatywności w interpretacji tematu konkursu. Podziękowała również za wsparcie i zaangażowanie dyrektorom oraz pedagogom szkół, które włączyły się w promocję Konkursu wśród młodzieży.
Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem Konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Współorganizatorami: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez TVP Info.


Konkursowe filmy uczniowie przygotowali pod kierunkiem pani Wioletty Pieńkowskiej.
Kacprowi i Filipowi gratulujemy kreatywności oraz życzymy sukcesów w realizacji kolejnych projektów.
Filmy uczniów można obejrzeć na You Tube:


Szczegóły konkursu na stronie:
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/ii-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-moja-wizja-zero-bezpieczenstwo-zdrowie-i-dobrostan-1/