W dniu 3 grudnia 2019 roku uczniowie z klasy 2r pod opieką p. Wioletty Pieńkowskiej, uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach. Pani Aleksandra Lewicka – inspektor i Pani Agnieszka Drzewowska - koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji zapoznały uczniów z prezentacją multimedialną dotyczącą funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Omówiły strukturę organizacyjną, najważniejsze zadania ZUS–u, zasady opłacania składek i wypłaty przysługujących świadczeń oraz możliwości narzędzia, jakim jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Następnie uczniowie odwiedzili salę obsługi klienta, gdzie mieli możliwość porozmawiania z doradcami klientów. Celem wycieczki było podsumowanie „Lekcji z ZUS” oraz zapoznanie młodzieży ze specyfiką funkcjonowania instytucji państwowej, sektora finansów publicznych.