• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

W dniu 30 września 2016 r. w naszej szkole miało miejsce uroczyste podpisane porozumienie o klasach patronackich między Bricomarche w Siedlcach reprezentowanym przez Pana Arkadiusza Konopkę a Panią Jolantą Duk Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach. Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście: Pan Adam Skup – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Sławomir Kurpiewski - Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Siedlce oraz Pani Izabela Konopka – Prokurent Spółki i Pan Patryk Hanisch – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach.
Bricomarche w Siedlcach zobowiązuje się do:
- umożliwienia odbywania uczniom klas patronackich praktyk zawodowych i zapewnienia w miarę możliwości pomocy i nadzoru merytorycznego uczniom przez pracowników Bricomarche w czasie ich trwania;
- współudziału w przygotowaniu programu nauczania dla zawodu technika handlowca, ze szczególnym uwzględnieniem programu praktyki zawodowej;
- umożliwienia udziału uczniów klas patronackich i nauczycieli przedmiotów zawodowych w warsztatach, szkoleniach zorganizowanych przez Bricomarche;
- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, np. przekazanie literatury, materiałów dydaktycznych, sprzętu komputerowego;
- współorganizowania dla uczniów klas patronackich konkursów wiedzy i umiejętności;
- współorganizowania wycieczek zawodoznawczych dla uczniów klas patronackich;
Wspólne działania podjęte w tym zakresie pozwolą ukształtować wartościowych i wykwalifikowanych młodych pracowników, dobrych fachowców, gwarantując jednocześnie młodym ludziom płynne przejście do życia zawodowego.
Spodziewamy się, że dzięki współpracy z Bricomarche w Siedlcach szkoła nasza podniesie efekty kształcenia zawodowego a Bricomarche może zyskać w przyszłości wyspecjalizowanych pracowników.
Ponad to zawód handlowca to kadry, płace, podatki, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, to prowadzenie firmy handlowej. Te zagadnienia również poznają uczniowie odbywający praktykę zawodową w Bricomarche i nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystają nie tylko na lekcjach i podczas egzaminu zawodowego ale również w przyszłej pracy zawodowej. Nasze porozumienie wpisuje się w ideę kształcenia dualnego, które opiera się na ścisłej współpracy z pracodawcami.

как укладывать линолеумsigma mobile x treme dz67 travelbobbi brownноутбук ультратонкий
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com