• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Dnia 16 maja 2016r. w ramach współpracy Koła Promocji i Reklamy ze Studenckim Kołem Naukowym Explorator, troje uczniów naszej szkoły prezentowało wyniki badań ankietowych. Uczestnikami wykładu na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym byli również uczniowie klasy 1C.
Materiał badawczy zebrano w maju 2015, a opracowano w drugim semestrze 2016. Tematem pracy było zbadanie postaw przedsiębiorczych młodzieży siedleckiego Ekonomika. Paweł Ługowski, Karolina Dmowska i Iga Wyrzykowska, pod opieką p. Moniki Olędzkiej, porównywali wyniki badań czterech klas.
Badania wskazują, że nie ma znaczących różnic w postrzeganiu przedsiębiorczości pomiędzy uczniami kształcącymi się na kierunkach technik ekonomista i technik logistyk. Dla 37% badanych: prowadzenie własnej działalności gospodarczej i zapewnienie jej potrzebnych zasobów jest przejawem przedsiębiorczości. Ciekawostką jest, że 28% uczniów klasy 3L (obecnej 4L) twierdzi, że najbardziej charakterystycznymi cechami dla osoby przedsiębiorczej są: wrodzony talent i szczególne zdolności osób do osiągania sukcesu.
Drugie pytanie dotyczyło: najbardziej charakterystycznej umiejętności związanej z przedsiębiorczością. Według największej liczby badanych (29%) najważniejszą z nich jest: stałe doskonalenie się i rozwój, a dla 22% ankietowanych: wykorzystanie kwalifikacji i komunikowanie się, czy współdziałanie z innymi.
Kolejne pytanie dotyczyło cech osoby przedsiębiorczej. W ocenie ankietowanych (37%), osoba przedsiębiorcza jest: pracowita. Dla ankietowanych ważną są też: profesjonalizm i niezależność. Inne cechy, jak kreatywność (16%), odporność na stres (14%) i odpowiedzialność (12%) były rzadziej wybierane.
Z badań wynika również, że dla około 70% zbiorowości objętej badaniem, jedynym źródłem dochodów są pieniądze, które otrzymują od rodziców. Może to skłonić do wniosków, że mimo wiedzy ekonomicznej, tylko jedna trzecia ankietowanych przejawia aktywności w zdobywaniu dodatkowych środków finansowych. Ponadto badanie wykazało, że 55% ankietowanych nie wykazuje zainteresowań poza lekcjami. Jednocześnie należy podkreślić, że według respondentów, szkoła jest miejscem inicjatyw, które budują postawy przedsiębiorcze wśród uczniów. Dzięki nauczycielom siedleckiego Ekonomika młodzież przygotowuje się do egzaminów zawodowych, dających wiedzę i umiejętności praktyczne. Blisko 11% ankietowanych bierze aktywny udział w przygotowaniu apeli szkolnych i prawie 10% uczestniczy w kursach, szkoleniach, warsztatach lub pomaga w organizowaniu akcji charytatywnych.
Podsumowując, szkoła potrafi przekazać potrzebną wiedzę, ale to zależy od młodzieży jak ją wykorzystają.
Pozostaje zatem pytanie: jak zwiększyć liczbę uczniów przejawiających postawy przedsiębiorcze już podczas lat nauki?

магазин систем освещенияxiaomi mi5 128gb exclusive editionKlimentina косметикаvsemsmart
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com