• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

W dniu 5 stycznia 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w Siedlcach zostało podpisane porozumienie o klasach patronackich między Urzędem Skarbowym w Siedlcach reprezentowanym przez Pana Patryka Hanischa a Panią Jolantą Duk,  Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach. Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście: Pani Milena Królikowska – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie i Pan Sławomir Kurpiewski - Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Siedlce.

 Urząd Skarbowy zobowiązał się do:

  • umożliwienia odbywania uczniom praktyk zawodowych i zapewnienia w miarę możliwości pomocy i nadzoru merytorycznego przez pracowników uczniom klas patronackich w czasie odbywania praktyk;
  • współudziału w przygotowaniu programu nauczania dla zawodu technika ekonomisty, ze szczególnym uwzględnieniem programu praktyki zawodowej;
  • umożliwienia udziału uczniów klas patronackich i nauczycieli przedmiotów zawodowych w warsztatach, szkoleniach zorganizowanych przez Urząd Skarbowy;
  • zapewnienia merytorycznej pomocy nauczycielom i uczniom Technikum nr 2 w organizacji i przeprowadzeniu akcji „Pomagamy wypełniać PIT-y”;
  • współorganizowania dla uczniów klas patronackich konkursów wiedzy i umiejętności;
  • doposażenia bazy dydaktycznej szkoły, np. przekazanie literatury, książek, ulotek, sprzętu komputerowego.

Patronat nad klasą technik ekonomista pozwoli uczniom na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Jest to najlepsza forma współpracy zaspakajająca potrzeby partnerów i przede wszystkim uczniów, bowiem absolwenci "Ekonomika" stanowią wyspecjalizowaną kadrę wielu przedsiębiorstw na terenie miasta Siedlce i całej Polski.

 

смм что этоlenovo x3 lite a7010макияж ценаcrm решения
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com