• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Dnia 23 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach odbyła się konferencja podsumowująca projekt staży zagranicznych „Dla zawodowej przyszłości” z programu Erasmus +.
Na konferencję przybyli zaproszeni goście: Pan Mariusz Bułas – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, dr Monika Jasińska – adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Pani Wioletta Kuczyńska – przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Siedlcach, Pan Krzysztof Grzegorczuk – dyrektor ZSP nr 3 w Siedlcach, Pani Mariola Zaczyńska – pisarka, redaktor Tygodnika Siedleckiego, koordynatorzy projektu, lektorki języków obcych, nauczyciele, pracownicy szkoły i stażyści.
Rolę konferansjerów pełniła uczennica kl. 3 a – Joanna Głuchowska oraz Rafał Karpowicz – uczeń kl. 3 l. Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor Jolanta Duk, witając przybyłych Gości oraz społeczność szkolną. Pani Dyrektor podzieliła się z uczestnikami konferencji informacjami dotyczącymi innych projektów realizowanych w szkole oraz sukcesami szkoły i uczniów w bieżącym roku szkolnym. Następnie uczeń kl. 3 c Piotr Leśniak przedstawił najważniejsze informacje na temat projektów staży zagranicznych realizowanych w naszej szkole od roku 2010 oraz podziękował wszystkim osobom, które były zaangażowane w ich realizację. Wyrazem wdzięczności były wręczone przez młodzież kwiaty oraz pierniki z wizerunkiem patrona szkoły. Podczas konferencji beneficjenci w ciekawy sposób zaprezentowali rezultaty osiągnięte dzięki uczestnictwu w projekcie „Dla zawodowej przyszłości”. W stażu uczestniczyło 66 uczniów, którzy pod opieką 8 nauczycieli odbywali praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Wypowiedzi stażystów uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego, który pod kierownictwem Pana Tomasza Borkowskiego zaśpiewał piosenkę w języku hiszpańskim. Koordynator projektu – Pan Jarosław Skrzeczyński przedstawił opinie stażystów na temat udziału w projekcie oraz osiągnięte przez nich korzyści.
Na zakończenie Pani Dyrektor Jolanta Duk i szkolny koordynator projektu Pani Kamila Wereszczyńska uroczyście wręczyły uczniom zaświadczenia ukończenia kursu języka obcego, certyfikaty potwierdzające ukończenie 3-tygodniowego stażu zagranicznego oraz dokument Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com