• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Dnia 19 marca 2017 r. na staż zagraniczny do Włoch wyjechało 17 uczniów i do Portugali 16 uczniów. Uczestnikami projektu są uczniowie klas trzecich Technikum nr 2, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania realizują praktykę zawodową dla zawodu technika ekonomisty, handlowca, logistyka i organizacji reklamy. Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności zawodowych. Praktyka zagraniczna stwarza większe możliwości zatrudnienia i podwyższa kwalifikacje zawodowe. Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych - we współpracy w grupie, poznanie różnorodności społecznej, językowej i kulturowej innych krajów oraz uzyskanie certyfikatów Europass Mobility pozwoli osiągnąć konkurencyjność zarówno na regionalnym, krajowym jak i europejskim rynku pracy.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com