• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Erasmus1

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach projekty staży zagranicznych finansowane ze środków Unii Europejskiej są realizowane od 01.09.2010 r.
Do 30.06.2017 r. zrealizowano cztery projekty:

  1. od 01.09.2010 r. do 31.05.2011 r. – projekt „Europejska praktyka zawodowa gwarancją lepszej pracy” z programu Leonardo da Vinci,
  2. od 01.09.2011 r. do 31.05.2013 r. – projekt „Być lepszym w zawodzie – zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 2 w Siedlcach” z programu Leonardo da Vinci,
  3. od 01.09.2013 r. do 31.12.14 r. – projekt „Ku zawodowej przyszłości” z programu Erasmus +
  4. od 01.06.2015 r. do 31.05.2017 r. – projekt „Dla zawodowej przyszłości” z programu Erasmus +.

W okresie 7 lat na zagraniczną praktykę zawodową wyjechało 196 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik logistyk i technik organizacji reklamy. Najczęściej młodzież odbywała staż we Włoszech, ale również w Hiszpanii i Portugalii. Pracowali w przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach podróży, w biurach rachunkowych, firmach transportowych, ubezpieczeniowych i reklamowych, oraz sklepach odzieżowych, obuwniczych, z pamiątkami, czy w drogeriach. Przed wyjazdem na praktykę zagraniczną uczniowie brali udział w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym. Na zakończenie praktyki każdy uczeń otrzymał certyfikat odbycia stażu oraz dokument Europass Mobility.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach rozpoczął realizację projektu „Dla zawodowej przyszłości”. NUMER UMOWY- 2015-1-PL01-KA102-014980. Jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Celem programu Erasmus + jest:

1. Zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą.

2. Podwyższenie umiejętności językowych.

3. Podwyższenie kompetencji osobistych.

4. Poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego.

W ramach programu 66 uczniów ZSP nr 2 w Siedlcach ze specjalności technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk i technik organizacji reklamy, wyjedzie na 3-tygodniowy staż zawodowy do przedsiębiorstw we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

Celami projektu jest wsparcie stażystów w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, poznanie zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację oraz kultury, tradycji i metod organizacji pracy kraju przyjmującego. Zdobycie wyżej wymienionych doświadczeń polepszy szanse na start zawodowy przyszłych pracowników i ułatwi im znalezienie atrakcyjnego zajęcia. Celem drugoplanowym projektu jest potwierdzenie nabytych umiejętności przez dokument Europass Mobility, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Na staż wyjadą cztery grupy uczestników, każda z opiekunem. Pierwsze dwie grupy będą odbywać swój staż w Hiszpanii lub we Włoszech w terminie od 3 kwietnia 2016 r. do 23 kwietnia 2016 r. Kolejne dwie grupy pojadę na praktykę do Portugalii lub do Włoch w okresie od 2 kwietnia 2017 r. do 22 kwietnia 2017 r.

Każdy z uczestników projektu będzie uczestniczył w 60-godzinnym kursie językowym, w tym zawodowym. Oprócz kursu językowego uczniowie będą brać udział w 8-godzinnym przygotowaniu pedagogicznym, europejskim i kulturowym.

Harmonogram:

07 – 10.09.2015 r. – poinformowanie uczniów o projekcie, rozdanie ankiet rekrutacyjnych do wypełnienia,

14.09.2015 r. – spotkanie informacyjne z rodzicami i uczniami,

15 - 18.09.2015 r. – składanie ankiet rekrutacyjnych wypełnionych przez uczniów i rodziców, wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego,

24.09.2015 r. – ustalenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną,

28.09.2015 r. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie,

październik 2015 r. – marzec 2017 r. – przygotowanie językowe,

marzec 2016 r. – marzec 2017 r. – przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i europejskie,

kwiecień 2015 r. – kwiecień 2017 r. – zagraniczne staże zawodowe,

maj 2017 r. – konferencja podsumowująca realizację projektu,

do 31.07.2017 r. – złożenie raportu końcowego.

Dnia 23 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach odbyła się konferencja podsumowująca projekt staży zagranicznych „Dla zawodowej przyszłości” z programu Erasmus +.
Na konferencję przybyli zaproszeni goście: Pan Mariusz Bułas – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, dr Monika Jasińska – adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Pani Wioletta Kuczyńska – przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Siedlcach, Pan Krzysztof Grzegorczuk – dyrektor ZSP nr 3 w Siedlcach, Pani Mariola Zaczyńska – pisarka, redaktor Tygodnika Siedleckiego, koordynatorzy projektu, lektorki języków obcych, nauczyciele, pracownicy szkoły i stażyści.
Rolę konferansjerów pełniła uczennica kl. 3 a – Joanna Głuchowska oraz Rafał Karpowicz – uczeń kl. 3 l. Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor Jolanta Duk, witając przybyłych Gości oraz społeczność szkolną. Pani Dyrektor podzieliła się z uczestnikami konferencji informacjami dotyczącymi innych projektów realizowanych w szkole oraz sukcesami szkoły i uczniów w bieżącym roku szkolnym. Następnie uczeń kl. 3 c Piotr Leśniak przedstawił najważniejsze informacje na temat projektów staży zagranicznych realizowanych w naszej szkole od roku 2010 oraz podziękował wszystkim osobom, które były zaangażowane w ich realizację. Wyrazem wdzięczności były wręczone przez młodzież kwiaty oraz pierniki z wizerunkiem patrona szkoły. Podczas konferencji beneficjenci w ciekawy sposób zaprezentowali rezultaty osiągnięte dzięki uczestnictwu w projekcie „Dla zawodowej przyszłości”. W stażu uczestniczyło 66 uczniów, którzy pod opieką 8 nauczycieli odbywali praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Wypowiedzi stażystów uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego, który pod kierownictwem Pana Tomasza Borkowskiego zaśpiewał piosenkę w języku hiszpańskim. Koordynator projektu – Pan Jarosław Skrzeczyński przedstawił opinie stażystów na temat udziału w projekcie oraz osiągnięte przez nich korzyści.
Na zakończenie Pani Dyrektor Jolanta Duk i szkolny koordynator projektu Pani Kamila Wereszczyńska uroczyście wręczyły uczniom zaświadczenia ukończenia kursu języka obcego, certyfikaty potwierdzające ukończenie 3-tygodniowego stażu zagranicznego oraz dokument Europass Mobility, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W dniach 19.03.2017 r. – 08.04.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, przebywali w portugalskiej miejscowości Apulia, położonej w dystrykcie Braga. Mieszkali w Hotelu Apulia Praia, który znajdował się 300 m od Oceanu Atlantyckiego. 

Celem wyjazdu był 3-tygodniowy staż zawodowy w ramach projektu „Dla zawodowej przyszłości” finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej „Erasmus +”. Na zagraniczną praktykę zawodową wyjechało 16 uczniów: z klasy III l technik logistyk – 11 osób i z klasy III r technik organizacji reklamy – 5 uczniów.

Miejscami pracy młodzieży były przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży logistycznej i reklamowej. Siedziby firm znajdowały się w miejscowości Barcelos. Uczniowie zapoznali się zasadami funkcjonowania portugalskich przedsiębiorstw. Stażyści realizowali takie same zadania jak pracownicy, dzięki czemu zdobywali nowe i doskonalili posiadane umiejętności zawodowe. Poznali organizację pracy przedsiębiorstw, podstawową dokumentację prowadzoną w firmach i programy komputerowe wspomagające ich funkcjonowanie. Ważnym aspektem było doskonalenie kompetencji językowych. W Portugalii uczniowie posługiwali się językiem angielskim, dzięki czemu wzbogacili znajomość słownictwa. Poznali zwroty typowe dla danej branży oraz wyrażenia dotyczące codziennych sytuacji.
Młodzież miała również możliwość obserwacji codziennego życia Portugalczyków. Poznała portugalską tradycję i kulturę oraz obyczaje panujące w tym kraju.
Organizacja goszcząca Intercultural Association Mobility Friends przygotowała bardzo bogaty program kulturowy, który obejmował zwiedzanie Barcelos oraz wycieczki do: Santiago de Compostela, Fatimy, Bragi, Porto, Ponte de Lima oraz Viana do Castelo. Po pracy młodzież chętnie wybierała się na spacer po plaży.
Na zakończenie stażu, uczniowie otrzymali certyfikaty odbycia zagranicznej praktyki zawodowej. Potwierdzeniem nabytych kwalifikacji było również otrzymanie unijnego dokumentu Europass Mobility, honorowanego na terenie Unii Europejskiej.

W dniach 19.03.2017 – 8.04.2017 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, przebywali we włoskiej miejscowości Spoleto, położonej w regionie Umbria. Odbywali tam 3-tygodniowy staż zawodowy w ramach projektu „Dla zawodowej przyszłości” finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej „Erasmus +”. Na praktyki wyjechało 17 uczniów: z klasy III a technik ekonomista – 12 osób, z klasy III c technik handlowiec – 5 uczniów. Organizacją goszczącą była spółdzielnia socjalna Azzurra.
Miejscami pracy młodzieży kształcącej się w zawodzie technik ekonomista były: Societa Tra.Sco Autonoleggi (2 osoby); Hotel Charleston (1 osoba); Flaminia Bus (2 osoby); Hotel Clitunno (1 osoba); CESVOL Centro Servizi Per il volontariato (1 osoba); PARMAX Outlet di parmegiani S.r.l. (2 osoby); Assicurazioni Cattolica – Futuro (2 osoby); Moto Club Spoleto 1921 (1 osoba). Natomiast osoby kształcące się w zawodzie technik handlowiec odbywały praktyki w następujących firmach: Calzature Santi Simonetta (1 osoba); Abbigliamento DAME’NON SOLO MODA DI CASTELLANI MARIANGELA (1 osoba); Abbigliamento „ARCA” (1 osoba); Erboristeria „La Bottega delle Erbe” (1 osoba); PARMAX Outlet di parmegiani S.r.l. (1 osoba).
Stażyści zdobywali praktyczne umiejętności zawodowe. Poznali metody organizacji pracy przedsiębiorstw, zapoznali się z dokumentacją prowadzoną w firmach i programami komputerowymi wspomagającymi ich funkcjonowanie. Ważnym aspektem było doskonalenie kompetencji językowych. We wszystkich miejscach uczniowie posługiwali się językiem włoskim oraz angielskim, dzięki czemu wzbogacili znajomość słownictwa branżowego.
Organizacja Azzurra przygotowała bogaty program kulturowy, który obejmował: zwiedzanie Spoleto, wycieczkę do Asyżu i Perugii oraz wycieczkę do Rzymu i Watykanu. Zaproponowano uczniom również wycieczkę do San Benedetto del Tronto nad morzem Adriatyckim. Był to dodatkowy punkt programu kulturowego, w związku z tym młodzież ponosiła koszty transportu.

Po odbyciu stażu uczniowie dostali certyfikaty odbycia praktyk. Potwierdzeniem nabytych kwalifikacji będzie otrzymanie unijnego dokumentu Europass Mobility, honorowanego na terenie Unii Europejskiej.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com