Drukuj

TH1b

Technik handlowiec to osoba która jest w pełni przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, potrafi wykorzystywać komputer oraz jego oprogramowanie, zna przepisy prawne i potrafi współpracować z innymi firmami.

Uczniowie kierunku technik handlowiec w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia:

Handlowiec, to osoba posiadająca umiejętności kierowania przedsiębiorstwem handlowym, pozyskania nabywców, zarządzania marketingowego, sprzedaży towarów  i  ich ewidencji. Absolwent technikum handlowego umie posługiwać się komputerowymi programami handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi; nabywa umiejętności wypełniania dokumentów isporządzania pism  oraz poznaje sztukę nawiązywania współpracy z kontrahentami.

Absolwenci technikum handlowego mają zapewnioną bogatą ofertę pracy. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści do spraw marketingu, akwizycji  towarów, reklamy czy księgowości. Szkoła wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do uruchomienia własnej firmy handlowej.

освещение прихожей в частном домефирмы планшетовкак хранитьполигон ооо