• S6
 • S1
 • S4
 • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

TE1bTechnik ekonomista to kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu ekonomisty, a także pozwala wykształcić precyzję myślenia, skrupulatność oraz zdobyć wiedzę marketingową. Wybierając ten kierunek nauczysz się korzystać z narzędzi ekonomicznych i informatycznych oraz zapoznasz się z zasadami nowoczesnej rachunkowości i finansów.

Uczniowie kierunku technik ekonomista w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia:

 • nauczą się prowadzić księgi rachunkowe i ewidencjonować operacje gospodarcze różnych firm i podmiotów działających na rynku,
 • poznają zasady rachunkowości od podstaw,
 • będą księgować operacje gospodarcze w tradycyjny sposób, ale i również w dobrze wyposażonej pracowni ekonomiczno-informatycznej,
 • poznają zasady zastosowania technik  komputerowych w ekonomii,
 • nauczą się obsługi programu InsertGT, który jest najpopularniejszym program księgowym stosownym na rynku i  używanym przez wiele firm oraz biur obrachunkowych.

TH1b

Technik handlowiec to osoba która jest w pełni przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, potrafi wykorzystywać komputer oraz jego oprogramowanie, zna przepisy prawne i potrafi współpracować z innymi firmami.

Uczniowie kierunku technik handlowiec w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia:

 • zdobędą wiedzę o funkcjonowaniu rynku dóbr i usług w warunkach gospodarki rynkowej,
 • poznają potrzeby konsumentów i motywy ich działania na rynku,
 • zapoznają się z regułami towaroznawstwa spożywczego i przemysłowego,
 • zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące działań marketingowych,
 • nabędą umiejętności z zakresu organizacji pracy w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • nauczą się nowoczesnej rachunkowości,
 • poznają przepisy prawa cywilnego i handlowego,
 • zdobędą  umiejętności zastosowania nowoczesnych  technik komputerowych,
 • poznają reguły współpracy z kontrahentami.

TL1bZadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach.

Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach.

W Polsce jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki w branżach: przemysł, budownictwo, handel i usługi, informatyka i telekomunikacja.

Uczniowie kierunku technik logistyk w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia nauczą się:

 • planować procesy przechowywania wytworzonych towarów i dostarczania ich do finalnych  odbiorców,
 • odpowiednio rozmieszczać w czasie i przestrzeni wdrażane działania,
 • wytyczać trasy przejazdów, kontrolować je i modyfikować według potrzeb,
 • tworzyć rozkłady jazdy środków transportu danego przedsiębiorstwa,
 • efektywnie wdrażać oraz sterować przepływem i przechowywaniem towarów i usług,
 • zarządzać przepływem informacji w organizacji logistycznej,
 • przestrzegać zasad przy transporcie środków niebezpiecznych,
 • organizować pracę zarówno środków transportu jak i pracowników je obsługujących,
 • posługiwania się językiem angielskim w logistyce.

TOR1bTechnik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Uczniowie kierunku technik organizacji reklamy w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia:

 • nauczą się tworzyć kampanie reklamowe i promocyjne, stosować różne formy reklamy,
 • zdobędą wiedzę  jak planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach oraz nadzorować proces produkcji reklamy,
 • nauczą się stosować metody badań rynku reklamy, testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 • poznają specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 • opracują własne oferty i nauczą się prowadzić negocjacje handlowe.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com