• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

• Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie szkoły.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

• Składanie oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – do 10 lipca 2018 r.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com