W tym roku szkolnym kolejny raz skorzystaliśmy z zaproszenia Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i wzięliśmy udział w  programie Otwarta Firma – Biznes przy Tablicy. Głównym celem przedsięwzięcia, jest tworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Z uwagi na obostrzenia, spowodowane Covid – 19, realizacja programu przebiegała w formie e – spotkań na platformach Teams, Zoom i Webex, w terminie od 16 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Uczniowie z klas: 1b, 1r, 2rg, 2ap, 2ag, 3r i 4r uczestniczyli w warsztatach online dotyczących marketingu, reklamy i rynku pracy, które przeprowadzili następujący wolontariusze:
1.    Panie P. Kościołowska i A. Penkowska z iProspect Polska, agencji performance marketing, należącej do Grupy Dentsu Aegis Network, zajmującej się m.in. działaniami w social mediach i reklamą displayową.
Temat: Kampania reklamowa
2.    Pani Anna Salamon z EUROCLEAR, międzynarodowej instytucji finansowej.
Temat: Jestem twórcą
3.     Panie M. Cybulska i J. Glijer z  Vizeum Polska, domu mediowego należącego do Grupy Dentsu Aegis Network.
Temat: Kampania reklamowa
4.    Panie M. Wujtowicz, A. Drążkiewicz, i Pan B. Kontecki z  EY GDS Poland (dawniej Ernst & Young), międzynarodowego koncernu świadczącego profesjonalne usługi doradcze i audytorskie
Temat: Przyszłość rynku pracy
5.    Panie K. Celej, A. Ferlin, S. Tygielska i Pan J. Roman z Dentsu Isobar Polska, międzynarodowej firmy zajmująca się mediami i cyfrową komunikacją marketingową.
Temat: Kampania reklamowa
6.    Panie K. Chmiel, M. Chmielewska z EY GDS Poland  (dawniej Ernst & Young), międzynarodowego koncernu świadczącego profesjonalne usługi doradcze i audytorskie.  
Temat: Zmieniający się rynek pracy
Przedstawiciele wymienionych firm w ciekawy sposób inspirowali młodzież do przedsiębiorczych zachowań, zaprezentowali doświadczenia i przemyślenia dotyczące swojej kariery zawodowej a przede wszystkim stworzyli szansę na konfrontację wiedzy uczniów z doświadczeniem praktyków. Uczniowie mieli okazję poznać specyfikę pracy w międzynarodowych korporacjach, otrzymali również wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Spotkania miały charakter warsztatowy. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, rozwiązując zadania kreatywne. Uczniowie w grupach, na podstawie otrzymanych briefów, opracowali projekty kampanii reklamowej dla marki Adidas oraz parku wodnego Suntago. Prowadzący warsztaty wybrali najciekawsze pomysły reklam, które nagrodzili zaproszeniem uczniów na indywidualne warsztaty, z zakresu reklamy.  
W ramach realizowanego przedsięwzięcia  nasza szkoła została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu na Najaktywniejszą Szkołę w Programie Otwarta Firma.
Organizatorom Programu Otwarta Firma, wspaniałym wolontariuszom, którzy przeprowadzili warsztaty, składamy serdeczne podziękowania za współpracę ze szkołą, okazaną życzliwość i podzielenie się z młodzieżą swoją wiedzą oraz doświadczeniem.
Szkolnym koordynatorem programu jest pani Wioletta Pieńkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych.