14 grudnia 2020 roku,  o godzinie 10.00, rozpoczął się I etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla Szkół Ponadgimnazjalnych.  W teście online wzięło udział 18 uczniów, z klas: 2ap, 2ag, 3a i 4a.  Zadaniem młodzieży było rozwiązanie w wyznaczonym czasie, testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 20 pytań z zakresu „Lekcji z ZUS”:  Świadomy zawsze ubezpieczony, Co Ci się należy, kiedy płacisz składki, Renty i emerytury oraz E – ZUS, czyli firma pod ręką. Troje uczniów  z klasy 4a, technika ekonomisty: Karolina Skaruz, Justyna Wysokińska i Richard Hodovaniuk, uzyskało maksymalną liczbę punktów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w olimpiadzie. Gratulujemy zwycięzcom etapu szkolnego i  życzymy sukcesów na etapie wojewódzkim.  W przygotowaniach do olimpiady młodzież wspierała pani Wioletta Pieńkowska.