• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Zlote technikum 2020

Listy zakwalifikowanych do przyjęcia w poszczególnych klasach w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum nr 2 i VI Liceum Ogólnokształcącego

Lista_zakwalifikowanych_1a

Lista_zakwalifikowanych_1b

Lista_zakwalifikowanych_1c

Lista_zakwalifikowanych_1l

Lista_zakwalifikowanych_1r

Lista_zakwalifikowanych_1f

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie następujących dokumentów:

- oryginał świadectwa (jeśli nie został dostarczony wcześniej)

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeśli nie został dostarczony wcześniej)

- zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum)

- podpisane fotografie (2 szt.)

- kwestionariusz osobowy ucznia.

Komplet dokumentów należy dostarczyć komisji rekrutacyjnej w dniach od 13 sierpnia 2020 (czwartek) godz. 9:00 do 18 sierpnia 2020 (wtorek) godz. 15:00.

 

  • Egzamin w terminie poprawkowym dla osób, które nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.
  • Do 14 sierpnia br. (piątek) – złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja).
  • 8 września br. (wtorek), godz. 14:00 – część pisemna
  • Wyniki oraz przesłanie świadectw do szkół – 30 września br.

Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 11 sierpnia 2020 roku od godziny 13:00 w sekretariacie szkoły.

Składanie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia  do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w dniach 11 - 14 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Absolwenci podczas odbierania świadectw zobowiązani są do:
- zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
- dezynfekcji rąk,
- założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
- podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem.
 

Informacje o naborze i filmiki o szkole znajdziesz w zakładce "Rekrutacja".

Ulotka

Uczeń drugiej klasy Technikum nr 2, Łukasz Krasuski, znalazł się w gronie 8 laureatów XXVI Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Łukasz angażował się w akcje, zbiórki i wydarzenia organizowane przez Środowisko Siedleckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz aktywnie włączał się w działalność charytatywną Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej.

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży, upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.

Gratulujemy!

Z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dziękuję nauczycielom za wysiłek i zaangażowanie, które pozwoliły na szybkie dostosowanie edukacji do nowych warunków, za dbałość o to, by nasi uczniowie rzetelnie pracowali nad własnym doskonaleniem, nad własną osobowością, za włożony trud, za każdy przejaw życzliwości i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży.

Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym spośród uczniów, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratuluję Wam tych osiągnięć i jednocześnie dziękuję tym, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych. Osiągając doskonałe wyniki w nauce, reprezentując naszą szkołę na zewnątrz podczas różnych przedsięwzięć dostarczaliście nam, nauczycielom, wielu powodów do dumy. I Wy też możecie być z siebie dumni, bo rzeczywiście daliście z siebie wszystko. Szczere gratulacje należą się również tym, którzy, być może, nie zdołali odnieść tak spektakularnych sukcesów, choć i oni ciężko pracowali na to, aby zrealizować swoje marzenia i plany, zmierzyć się z własnymi słabościami i uczynić coraz bardziej widoczne postępy.

Słowa wdzięczności kieruję również do rodziców, którzy z głębokim oddaniem i troską wspierają nasze działania. Państwa pomoc jest bezcenna i szczególnie ważna. Tylko wspólne kierowanie się dobrem współczesnej młodzieży daje nadzieję, że to, co robimy, przyczynia się do budowania społeczeństwa, opartego na pięknych i szlachetnych wartościach.

Życzę nauczycielom, pracownikom, uczniom, ich rodzicom oraz przyjaciołom naszej szkoły odpoczynku po innej niż zawsze nauce i pracy.

Życzę wszystkim wspaniałych, bezpiecznych i słonecznych wakacji.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com