• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

Srebro2019

Patronat honorowy jest wyrazem wyróżnienia, podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięcia. Objęcie przez ZUS Oddział w Siedlcach patronatem klas ZSP nr 2 im. M. Kopernika w Siedlcach kształcących się w zawodzie technika rachunkowości i przez Fabrykę Narzędzi Skrawających „FENES” S.A. klas kształcących się w zawodzie technika logistyka jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Dlatego wydarzeniu temu, które odbyło się 11.06.2019 r. nadaliśmy szczególną rangę.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

- Pan Andrzej Sitnik - Prezydenta Miasta Siedlce
- Pani Regina Pieczara starszy wizytator Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie
- Pan Marek Paczuski – Dyrektor Oddziału w Siedlcach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Pan Edward Grzywacz - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Fabryki Narzędzi Skrawających 'FENES' S.A
- Pan Marek Wnuk - Dyrektor Handlowy Fabryki Narzędzi Skrawających 'FENES' S.A.
- Pani Edyta Kamont – Dyrektor Finansowy Fabryki Narzędzi Skrawających 'FENES' S.A.
- Pan Patryk Hanisch – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach
- Pan Piotr Karaś - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
- Pan Paweł Trojanowski - Kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
- Pracownicy ZUS
Pani Karolina Fabisiak – Z-ca Dyrektora ds. Dochodów
Pani Grażyna Skup – Naczelnik Wydziału Kadrowo-Płacowego
Pani Elwira Duczek – Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz
Pani Anna Drabarek – Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji
Pani Beata Zając – Naczelnik Wydziału Zasiłków
Pan Piotr Olewiński – regionalny rzecznik prasowy
- Nauczyciele ZSP nr 2 w Siedlcach
- Uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk
- Przedstawiciele lokalnych mediów: Telewizji Wschód, Tygodnika Siedleckiego, Katolickiego Radia Podlasie
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Jolanta Duk, która w imieniu społeczności szkolnej powitała partnerów porozumienia oraz przybyłych gości. Zwróciła uwagę na korzyści płynące z zawartych porozumień przede wszystkim dla uczniów, którzy są bezpośrednimi beneficjentami tych umów, ale też dla szkoły oraz pracodawców. Podkreśliła, jak ważne jest stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju oraz zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności zawodowych, do kształtowania wartościowych i wykwalifikowanych młodych pracowników, dobrych fachowców, gwarantując im jednocześnie płynne przejście do życia zawodowego.
Prezydent Siedlec Pan Andrzej Sitnik w swoim wystąpieniu podziękował szkole i pracodawcom za tak cenne inicjatywy podejmowane dla rozwoju szkolnictwa zawodowego i zaznaczył, że zawieranie takich porozumień jest bardzo ważne, gdyż przynosi obopólne korzyści – dla uczniów, którzy mogą zdobywać praktyczną wiedzę oraz dla przedsiębiorców, stale potrzebujących dobrze wykwalifikowanej kadry.
W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień w sprawie objęcia patronatem przez ZUS Oddział w Siedlcach klas Technikum nr 2 w Siedlcach kształcących uczniów w zawodzie technik rachunkowości przez panią dyrektor szkoły Jolantę Duk i pana dyrektora ZUS Marka Paczuskiego oraz przez Fabrykę Narzędzi Skrawających 'FENES' S.A. w Siedlcach klas Technikum nr 2 w Siedlcach kształcących uczniów w zawodzie technik logistyk przez Prezesa Zarządu pana Edwarda Grzywacza.
Współpraca siedleckiego Ekonomika z ZUS trwa od wielu lat. Podejmowaliśmy cały szereg działań służących podniesieniu jakości nauczania w naszej szkole i jednocześnie zwiększeniu znajomości zagadnień związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Prezentację o specyfice funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawił dyrektor ZUS pan Marek Paczuski, natomiast podsumowania naszych wspólnych przedsięwzięć dokonała pani Grażyna Lech. Z Firmą FENES szkoła rozpoczyna dzisiaj współpracę, która zaowocuje dopiero wspólnymi działaniami. Przybliżenia uczniom naszego partnera a firmie FENES zaprezentowania naszej szkoły dokonali uczniowie kształcący się zawodzie technika logistyka.
W dalszej części uroczystości prezes Firmy FENES Pan Edward Grzywacz w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie praktycznego przygotowania uczniów jako kandydatów do przyszłej pracy zawodowej i wskazał, że „klasy patronackie to przyszłość edukacji branżowej!”. Dzięki współpracy ze szkołą jako firma produkcyjna będzie mogła nawiązać kontakt ze zdolnymi, młodymi ludźmi już na etapie ich edukacji. Uczeń od początku realizując praktyczną naukę zawodu będzie miał większe szanse na zatrudnienie w firmie FENES.
Wyrazem wdzięczności uczniów były symboliczne wiązanki kwiatów wręczone patronom honorowym klas patronackich.

10 czerwca 2019 roku w Collegium Mazovia ISW w Siedlcach odbył się finał Regionalnego Konkursu „II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”. Po raz kolejny siedlecki Ekonomik odniósł sukces i dowiódł, że nie ma sobie równych.
Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach. W każdej konkurowało ze sobą 5 zespołów projektowych.
W kategorii Przedsięwzięcie Biznesowe Ekonomik reprezentowali uczniowie: Robert Boguszewski i Konrad Kosyl. Za innowacyjność swojego przedsięwzięcia pod nazwą „EcoFit”, jego biznesplan oraz prezentację przed komisją konkursową zespół zajął pierwsze miejsce.
Uczniowie w nagrodę otrzymali telefony komórkowe oraz stypendia kanclerza Collegium Mazovia w wysokości 1 000 złotych na semestr przez cały okres studiowania na tej uczelni na dowolnie wybranym kierunku.
Jednocześnie swoim ogromnym zaangażowaniem w realizację zadań konkursowych przyczynili się do uzyskania przez szkołę tytułu „Najlepsza Szkoła” a wraz z nim nagrody rzeczowej w postaci drukarki.
W kategorii Przedsięwzięcie Społeczne szkołę reprezentowały dziewczęta: Natalia Jastrzębska i Aleksandra Kruk. Za swój innowacyjny pomysł przedsięwzięcia „Parasolki Olki – Spółdzielnia socjalna” zdobyły drugie miejsce. W nagrodę każda z nich otrzymała smatwatch i stypendium kanclerza Collegium Mazovia w wysokości 500 złotych na semestr przez cały okres studiowania na tej uczelni na dowolnie wybranym kierunku.
W finałowych rozgrywkach zmagało się 10 zespołów ze szkół w Siedlcach, Międzyrzecu Podlaskim, Łukowie, Węgrowie, Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęce i Mińsku Mazowieckim. Siedlecki Ekonomik jako jedyna szkoła w regionie ma laureatów w obu kategoriach przewidzianych regulaminem.
Opiekunem uczniów z obu zespołów była pani Grażyna Lech, której organizatorzy przyznali tytuł „Najlepszego Opiekuna”.

Więcej na:
http://www.mazovia.edu.pl/ii-forum-mlodych-wylonilismy-zwyciezcow/

Uczniowie klasy 3r wzięli udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Marzycielska Poczta”. Polega ona na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci, dla których takie przesyłki stanowią ogromne wsparcie w walce z chorobą. Po zapoznaniu się z profilami dzieci, zamieszczonymi na stronie internetowej akcji, młodzież postanowiła przygotować i wysłać kartki do dziesięcioletniego Mateusza, który porusza się na wózku inwalidzkim. Mamy nadzieję, że przesyłka wywoła uśmiech na twarzy adresata. Zaangażowanie w akcję dało uczniom wiele satysfakcji, ponieważ nawet drobnymi gestami można zmienić czyjś świat na lepsze. Z pewnością w przyszłym roku szkolnym również włączymy się w akcję.

W ogólnopolskim projekcie dotyczącym edukacji finansowej, trwającym od listopada 2018 roku do czerwca bieżącego roku, udział wzięło 19 uczniów z klasy 3r. Celem projektu było nabycie umiejętności zarządzania finansami osobistymi. Podczas zajęć pozalekcyjnych, przy wykorzystaniu warsztatowych form, młodzież pogłębiała wiedzę dotyczącą planowania finansowego, kariery zawodowej, oszczędności i inwestycji oraz ubezpieczeń. W ramach projektu odbył się konkurs „Żyj finansowo!”. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej na temat „Moje pierwsze cztery kółka. Trener projektu przesłał dwie wybrane prace wraz z formularzem zgłoszeniowym do organizatora. Jury konkursu po dokonaniu oceny wszystkich nadesłanych prac, wybrało 10 najlepszych. Autorzy kolejnych dwóch prac otrzymali wyróżnienie. Wśród nich znalazł się Jakub Okniński. Uczniowie z klasy 3r otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni.

W dniach 03-05 czerwca 2019 roku w ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika odbyła się już VIII edycja kursu "Komputer i Internet dla seniora". Kurs prowadzili nauczyciele Ekonomika: Joanna Nuckowska, Wioletta Pieńkowska, Kamila Wereszczyńska i Elżbieta Replińska. Nauczycieli wspierało ponad 20 uczniów technikum z klas: technik ekonomista: 1a, 2a, 3 a, technik handlowiec: 3c, technik logistyk: 1l, 2l, 3l oraz technik organizacji reklamy: 2r.
W warsztatach komputerowych wzięło udział: 14 Pań i 4 Panów. Dominowały osoby w przedziale wiekowym powyżej 70 lat (8 uczestników). Najmłodsi uczestnicy kursu byli w przedziale wiekowym 56-60 lat (3 Panie). Każdy z uczestników miał przydzielonego ucznia, który pomagał mu w wykonywaniu poleceń nauczycieli prowadzących kurs. Kursanci nabywali umiejętności informatyczne (Word, strony MPK, PKP, wirtualne spacery, mail, Facebook, tłumacz internetowy, komunikacja internetowa) a uczniowie mieli okazję podzielić się swoją wiedzą z zakresu nowych technologii z osobami znacznie od nich starszymi. Komputer i Internet połączyły więc już po raz ósmy pokolenia w Ekonomiku!

Jubileusz 50 – lecia nadania Szkole imienia Mikołaja Kopernika patronatem honorowym objęli: Pani Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie i Pan Andrzej Sitnik - Prezydent Miasta Siedlce.
Organizatorów uroczystości zaszczycili obecnością:

Ks. Kanonik Grzegorz Suchodolski - proboszcz Parafii Katedralnej Niepokalanego Poczęcia NMP
Pani Julia Pitera - Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Pani Janina Ewa Orzełowska - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Absolwentka naszej Szkoły
Pan Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce
Pan Henryk Niedziółka - Przewodniczący Rady Miasta Siedlce
Pan Maciej Nowak - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce
Pan Robert Chojecki - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce
Pani Anna Sochacka - Radna Rady Miasta Siedlce
Pan Marek Gorzała – Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego
Pani Iwona Księżopolska – Wójt Gminy Mokobody
Pan Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew

Pani Regina Pieczara – starszy wizytator Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie
Pani Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazowia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach
Pani Urszula Wyrzykowska - Dudek Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
Pani Grażyna Sobiczewska - Kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach
Pani Hanna Strus – Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus, główny sponsor rzeźby Mikołaja Kopernika, Absolwentka naszej Szkoły
Pani Dorota Kosowska – Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach
Pan Piotr Karaś - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Pan Paweł Trojanowski - Kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Pan Paweł Żuk - Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach
Pan Marek Czapski – Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach
Pan Marek Wnuk - Dyrektor Handlowy Fabryki Narzędzi Skrawających 'FENES' S.A
Pani Edyta Kamont – Dyrektor Finansowy Fabryki Narzędzi Skrawających 'FENES' S.A
Pan Marek Paczuski – Dyrektor Oddziału w Siedlcach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Pan Zdzisław Sas – właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „Wałowa”, Absolwent naszej Szkoły
Pan Piotr Bogdaszewski – artysta rzeźbiarz, autor rzeźby Mikołaja Kopernika.
Pani Agnieszka Borkowska - Dyrektor II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
Pan Jerzy Kopański - Dyrektor ZSP nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach
Pan Krzysztof Grzegorczuk - Dyrektor ZSP nr 3 im. S. Staszica w Siedlcach
Pani Urszula Łukasiewicz - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Naszą Jubileuszową galę zaszczycili także Absolwenci i przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą – Panią Justyną Szalińską –Wymiatał na czele.
Gośćmi byli także emerytowani Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły.
Świętowali z nami także przedstawiciele mediów, które objęły nasz Jubileusz patronatem medialnym, czyli: Telewizji WSCHÓD, Tygodnika Siedleckiego, Katolickiego Radia Podlasie i Portalu Informacyjnego Podlasie 24.

Jubileusz rozpoczął się Mszą św. w kościele katedralnym, w czasie której uczestnicy modlili się o pomyślność Szkoły i za wszystkich jej Pracowników i Uczniów w przeszłości i obecnie. Dalsza część Jubileuszu miała miejsce w siedzibie „Ekonomika”. Uczniowie witali przybywających Gości, wręczając każdemu pamiątkową publikację. Galę prowadzili: Pani Barbara Adamiak i Pan Mariusz Berczyński.
Uroczystość okolicznościowym przemówieniem rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły – Jolanta Duk, która mówiła o chlubnej przeszłości naszej placówki, kultywowanych tradycjach, ale też o licznych, zupełnie współczesnych, sukcesach uczniów i nauczycieli. Z wypowiedzi Pani Dyrektor jasno wynikało, że szkoła jest atrakcyjna, nowoczesna i ma mocną pozycję lidera wśród siedleckich szkół zawodowych. Pani Jolanta Duk serdecznie dziękowała wszystkim instytucjom, firmom i przedsiębiorcom współpracującym ze szkołą, którzy wspierają inicjatywy podejmowane przez szkołę. Zwieńczeniem wystąpienia Pani Dyrektor było wręczenie Medali Kopernikowskich osobom, które wyróżniły się wspieraniem działalności dydaktyczno-wychowawczej ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

Medal Kopernikowski otrzymali:

1. Pani Janina Ewa Orzełowska - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
2. Pan Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce
3. Ksiądz Kanonik Grzegorz Suchodolski - proboszcz Parafii Katedralnej Niepokalanego Poczęcia NMP
4. Pan Adam Skup - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie .
5. Pan Karol Tchórzewski – Starosta Siedlecki
6. Pani Iwona Księżopolska – Wójt Gminy Mokobody
7. Pan Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew
8. Pan Konstanty Strus – właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus
9. Pan Paweł Żuk - Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach
10. Pan Marek Czapski – Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach
11. Pan Arkadiusz Konopka – Właściciel Bricomarche w Siedlcach
12. Pan Edward Grzywacz - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Fabryki Narzędzi Skrawających 'FENES' S.A,
13. Pan Patryk Hanisch – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach
14. Pan Marek Paczuski – Dyrektor Oddziału w Siedlcach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
15. Pan Marek Abramczuk – Dyrektor szkoły w latach 1992-1996
16. Pani Małgorzata Szmurło-Rosa – nauczyciel szkoły w latach 1979-2005

W dalszej części uroczystości głos zabierali Goście, którzy potwierdzali słowa Pani Dyrektor o wysokiej jakości kształcenia w naszej placówce, składali gratulacje i życzenia.
Ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem było wręczenie Pani Jolancie Duk przez Panią Janinę Ewę Orzełowską – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego - Pamiątkowego Medalu Pro Mazovia dla Szkoły za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Następnie uczestnicy Jubileuszu mieli okazję wysłuchać wystąpienia na temat Mikołaja Kopernika, wygłoszonego w porywający sposób przez nauczyciela historii – Pana Tomasza Borkowskiego.
Uroczystość uświetniła część artystyczna – montaż słowno-muzyczny pt. „O obrotach sfer niebieskich” w wykonaniu uczniów. Była to podróż w czasie, od renesansu do współczesności, w której wystąpił Mikołaj Kopernik – syn, uczeń, żak, uczony i patron naszej szkoły. Rozbrzmiewała muzyka renesansowa, dworska i współczesna. Młodzi aktorzy zaprezentowali sceny ukazujące życie i pracę astronoma oraz jego dziedzictwo. Dopełnieniem były piosenki i tańce. Gromkie brawa i owacje osób zgromadzonych na sali były dowodem na to, że spektakl się podobał.
Podczas uroczystości podziękowanie w imieniu społeczności szkolnej otrzymał także autor rzeźby Mikołaja Kopernika Pan Piotr Bogdaszewski - artysta rzeźbiarz z Rucianego – Nidy.
Przed uroczystym odsłonięciem postumentu patrona Szkoły, Pani Dyrektor Jolanta Duk i uczennica klasy 2a – Emilia Protasiuk odczytały list i zaprezentowały liczne pamiątki, które umieszczone zostały w specjalnie przygotowanej „kapsule czasu” w skrzyni, na której usytułowana jest postać patrona.
Uroczyste odsłonięcie rzeźby poprzedził także moment, kiedy specjalne podziękowania otrzymali sponsorzy. W dowód wdzięczności przygotowane zostało pamiątkowe tablo, na którym widnieje napis: Rzeźba Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach ufundowana z okazji 50-lecia nadania Szkole imienia Mikołaja Kopernika.
Sponsorzy zostali poproszeni o symboliczne wbicie gwoździ i podpis na pamiątkowej karcie. Każdy z Darczyńców otrzymał piernikowy wizerunek naszego Patrona – ciastko, które od lat jest symbolem naszej wdzięczności za wszelkie dobro dla uczniów i szkoły.
Poprowadzeni przez ucznia w stroju Mikołaja Kopernika, w uroczystym korowodzie, uczestnicy uroczystości udali się na hol wejściowy szkoły, by tam być świadkiem odsłonięcia rzeźby i móc nareszcie zobaczyć naszego Kopernika w całej krasie.
Zwieńczeniem jubileuszowej gali był urodzinowy tort, którego fundatorem była Rada Rodziców naszej Szkoły.

Fundatorzy5a

Jubileuszowe życzenia i gratulacje

Relacja fotograficzna

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com