• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

medal

Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych w piątek 30 czerwca 2017 r. w godz. 9.00 - 11.00

Oświadczenia dotyczące egzaminu poprawkowego można składać do dnia 7 lipca br.

Prawo do poprawkowego egzaminu maturalnego wg nowej formuły ma zdający, który nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego) w 2017 roku, natomiast ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe i przystąpił do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego w latach 2015-2017.

Prawo do poprawkowego egzaminu maturalnego wg starej formuły ma zdający, który nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego) w 2017 roku, natomiast ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe w latach 2012-2017.

W dniu 23 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Katedralnym, w której wzięli udział dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie naszego Zespołu. Następnie wszyscy spotkali się w szkole, aby uczestniczyć w akademii, podczas której 29 najlepszych uczniów odebrało z rąk pani Dyrektor Jolanty Duk oraz Przewodniczącego Rady Rodziców pana Wiesława Kadźmierczaka świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. Ufundowane przez Radę Rodziców książki i statuetki otrzymali również laureaci konkursów oraz uczniowie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych. W tym roku było ich wyjątkowo dużo, bo na 365 uczniów wręczono ich aż 55. W uroczystości zakończenia roku szkolnego udział wzięli również przedstawiciele Rady Rodziców: pani Iwona Kulik i pan Janusz Leśniak oraz uczeń zaprzyjaźnionej z nami szkoły z Niemiec, który odbywa praktykę w Siedlcach w ramach programu Erasmus+. Uroczystość zakończył występ uczniów naszej szkoły.

Dzisiaj 145 uczniów Technikum nr 2 egzaminem pisemnym z kwalifikacji rozpoczęło letnią sesję egzaminacyjną 2017 r. Egzaminy praktyczne z kwalifikacji A.18, A.26, A.30, A.31, A.35 będą trwały od 26 do 30  czerwca br.

Od niedzieli 11.06 do soboty 17.06 dwunastu uczniów „Ekonomika” było w Oranienburgu. W ramach projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Wspólnie z niemieckimi przyjaciółmi realizowali zadania, których hasło przewodnie brzmiało: „Młodzież w Unii Europejskiej”. Na warsztatach uczestnicy przygotowali prezentacje związane z kształceniem w Polsce i w Niemczech i plakaty o idealnej polsko-niemieckiej szkole. Wszystkie prace zostały pokazane na konferencji podsumowującej. Na tym spotkaniu wystawili także wiersz Tuwima „Rzepka” w języku niemieckim. Podobała się do tego stopnia, że Niemcy postanowili zauczestniczyć w wersji polsko-języcznej przedstawienia. W czasie pobytu w Niemczech uczestnicy projektu zwiedzali Berlin, Poczdam i oczywiście Oranienburg. Delegacja polska została bardzo serdecznie przyjęta przez władze miasta, dyrekcję szkoły, nauczycieli i uczniów GMOSZ. Było to wspaniałych siedem dni, zapełnionych do granic możliwości wspólną zabawą, pracą, śpiewem, tańcem, grami, zwiedzaniem, piknikiem, grillem, głośnymi, a nawet szeptanymi rozmowami. Opiekunami uczniów była pani wicedyrektor Barbara Adamiak i pani profesor Wioletta Wyrębek.
O szczegółach wizyty w Oranienburgu można przeczytać w zakładce projektu. Warto, bo działo się !

Dnia 11.06.2017 r. grupa 12 uczniów pod opieką 2 nauczycieli wyjechała do Oranienburga w Niemczech w celu realizacji 8 już edycji projektu wymiany młodzieży. Przedmiotem badań i analiz obecnie realizowanego przedsięwzięcia są szanse i perspektywy młodzieży w Unii Europejskiej. Wizyta potrwa do 17.06.2017 r. Jak zawsze na uczniów czekają koledzy z zaprzyjaźnionej szkoły Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum i zaplanowane przez nich różne atrakcje.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com