• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

ZlotaTarcza2018

MZ1

„Odszedłeś od nas tak nagle
pozostawiając smutek i wielki żal,
A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.
W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Marka Zwolińskiego wieloletniego pracownika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

W Zmarłym żegnamy cenionego pracownika administracji, lubianego i szanowanego przez społeczność szkolną, dobrego przyjaciela, wspaniałego człowieka.

Pan Marek Zwoliński był absolwentem naszej szkoły. Od 1993 roku z ogromnym zaangażowaniem pracował na stanowisku kierownika gospodarczego. Praca była jego pasją a szkoła drugim domem, o który bardzo dbał i troszczył się. Odpowiedzialny, sumienny, zawsze uśmiechnięty, wesoły, miał dla każdego dobre słowo. To człowiek wrażliwy i chętny do pomocy każdemu, kto jej potrzebował.

Ś.p. Marek Zwoliński odszedł nagle i niespodziewanie, ale pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach na zawsze.

Łączymy się w smutku i żałobie z Rodziną.

Msza Św. żałobna za ś. p. Marka Zwolińskiego zostanie odprawiona w kościele Św. Stanisława w Siedlcach w poniedziałek 6 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00.

Dyrekcja i cała społeczność szkolna    
ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach   

• Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie szkoły.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

• Składanie oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – do 10 lipca 2018 r.

Terminarz

Dnia 22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor Jolanta Duk uroczystym przemówieniem i podsumowaniem kończącego się roku szkolnego. Podziękowała również Panu Wiesławowi Kadźmierczakowi za 4-letnie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Rodziców i pracę na rzecz szkoły. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Artur Soćko podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę. Następnie Pani Dyrektor wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe za wyniki w nauce, frekwencję, za osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy 2L oraz zespołu muzycznego pod kierunkiem Pana Tomasza Borkowskiego.

W dniach od 14.06.2018 do 18.06.2018 roku grupa młodzieży z klasy 1r, 1a i 1l wzięła udział w warsztatach językowych „Euroweek – Szkoła Liderów” w Międzygórzu. Dodatkowo zwiedziliśmy klasztor na Jasnej Górze, gdzie uczniowie śpiewali dla Matki Bożej, przepiękną Pragę oraz odbył się spacer po wrocławskiej starówce.

Program Euroweek – Szkoła Liderów” jest obozem edukacyjnym, który uczy młodych ludzi aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy. Uczniowie zapoznali się z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego, programu Erasmus+ jak również międzynarodowych wymian młodzieży. Program zawierał bloki tematyczne: „Praca w grupie”, „Kierowanie”, „Praca” i „Europa”. Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy Europejskiego Forum Młodzieży z różnych części świata. Zajęcia miały formę interaktywnych warsztatów, połączonych z poznaniem muzyki i nauką tańców. W niedzielę uczniowie uczestniczyli w oprawie Mszy świętej w kościele górnym w Międzygórzu.

Program jest organizowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, Together Europe, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Akademią Morską w Szczecinie, przedstawicielami konsulatów, ambasad oraz parlamentarzystów europejskich.
Nasza szkoła oraz każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia „EuroWeek – Szkoła Liderów”.

Dnia 15.06.2018 r. gościliśmy w naszej szkole 20 uczniów z klasy 3d Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach, którzy uczestniczyli w warsztatach pt. „Bezpieczny złoty”. Podczas spotkania uczniowie poznali historię pieniądza oraz podstawowe zabezpieczenia banknotów. Przyszli ekonomiści sprawdzali, różnymi sposobami, prawdziwość pieniędzy oraz dowiedzieli się jak działa tester banknotów. Podczas zajęć odbył się mini konkurs dotyczący finansów. Za aktywny udział w warsztatach i wzorowe rozpoznawanie autentyczności polskich banknotów dzieci zostały nagrodzone słodkimi, złotymi monetami, gadżetami oraz dyplomem. Uczniowie chętnie fotografowali się w fotościance z banknotem o nominale 200 PLN.
Zajęcia prowadziły panie: Grażyna Lech i Wioletta Pieńkowska przy wsparciu uczniów z klasy 2C i 2R.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com