• S6
  • S1
  • S4
  • S2

logoszkoly

ZlotaTarcza2018

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, uczniów uczęszczających do szkoły i rodziców (prawnych opiekunów), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO :
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach przy ul. Krystyny Osińskiej 8; z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 257943620, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: zsp2siedlce@wp.pl, pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul. Krystyny Osińskiej 8, 08 110 Siedlce.

2. Inspektorem danych osobowych jest Anna Mikus, e-mail: iod@zsp2siedlce.pl, tel. 25 7943626.
3. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców i opiekunów przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz dobrowolne zgody rodziców uczniów (prawnych opiekunów).

5. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach prawa.

12.04.2018 odbyła się telekonferencja uczniów klasy 1R ZSP nr 2 w Siedlcach ze szkołą koło Walencji (w Hiszpanii). Młodzież przygotowała prace konkursowe reklamując swoje miejscowości w języku angielskim.
W ramach konwersacji młodzi ludzie mogli opowiedzieć, dlaczego ich miasto lub wieś są wyjątkowe. Zadawali sobie pytania i wymieniali się doświadczeniem.
Spotkanie było dla uczniów okazją do doskonalenia umiejętności w promowaniu produktu reklamowego, jakim była wybrana miejscowość oraz komunikowania się w języku angielskim.
W ramach przygotowania do kwalifikacji A.26 i A.27 młodzież przygotowywała plakaty i ulotki reklamowe, cenniki lub mediaplany. Dodatkowo niektórzy nagrali kilkuminutowe filmiki o swojej miejscowości.

Od listopada 2017 do kwietnia 2018 trwał międzyszkolny projekt między kierunkami technik organizacji reklamy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach i z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Była to trzecia edycja projektu zainicjowana przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Młodzież klas pierwszych, drugich i trzecich wykonywała w kilkuosobowych grupach prace pt. „Jak skutecznie motywować się do nauki i 100% frekwencji w szkole”. Projekt miał na celu przekonanie uczniów, że warto pracować systematycznie na zajęciach lekcyjnych i poza nimi. Młodzi ludzie najlepiej potrafią zachęcić rówieśników do lepszej motywacji. W ramach projektu powstawały plakaty, ulotki, slogany reklamowe, prezentacje multimedialne oraz cenniki i spoty reklamowe. Projekt konkursowy jest zgodny z podstawą programową i przygotowuje do egzaminów zawodowych kwalifikacji A. 26 – sprzedaż produktów i usług reklamowych i A. 27 – planowanie i projektowanie kampanii reklamowej.
W kwietniu uczniowie spotkali się po raz pierwszy podczas telekonferencji, gdzie prezentowali wyniki swoich prac i przedstawiali je kolegom z obu szkół.
W maju, podczas konferencji, odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu i rozdanie dyplomów przez dyrekcję obu szkół. Obie szkoły chcą kontynuować współpracę w przyszłym roku.

W dniu 15 maja 2018 r. uczniowie klasy II i III technika logistyka wraz z opiekunem Elżbietą Replińską wzięli udział w Uroczystej gali podsumowującej działania ekologiczne ZUO w roku szkolnym 2017/2018. Nasi uczniowie otrzymali statuetki za zajęcie II i III miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w II Wielkich Igrzyskach Ekologicznych organizowanych przez Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach. W Igrzyskach wzięły udział dwie czteroosobowe drużyny z Ekonomika: EkoEkonomik w składzie Emil Kołodziejczyk, Patryk Kosieradzki, Marcin Stosio z klasy III L i Marta Kruszewska z klasy II L oraz EkoLogistycy: Jakub Altin, Artur Żółkowski, Maciej Nowosielski i Mikołaj Grudzień z klasy II L. Statuetki wręczali nagrodzonym Pani wiceprezydent miasta Siedlce Anna Sochacka, Pan prezes ZUO Mariusz Gruda oraz pani Anna Goś-Pszczółkowska z-ca dyrektora ds. technicznych ZUO. Pomysłodawcą większości działań ekologicznych ZUO dla szkół był pracownik Zakładu Utylizacji Odpadów pan Konrad Kacprzak.

W dniu 11 maja 2018 r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły promowali Ekonomik na Targach Edukacyjnych, które są już tradycją pierwszego dnia Jarmarku.

W dniu 14 maja br. na strzelnicy Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego DRAGON odbył się wojewódzki etap LVII Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2018”. Delegaturę w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach. Robert Boguszewski, Arkadiusz Radzikowski z klasy 2c i Piotr Pytlak z klasy 2a uzyskali najwięcej punktów w kategorii zespoły chłopców. Dzięki temu wygrali całą rywalizację i stanęli na najwyższym miejscu podium. Uczniów do zawodów przygotował Pan Szymon Maciołek.
Zwycięstwo w etapie wojewódzkim oznacza, że nasi „srebrni muszkieterzy” będą reprezentować województwo mazowieckie w centralnym finale tej ogólnopolskiej imprezy sportowej. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w przygotowaniach oraz sukcesów w dalszej rywalizacji.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com